NHNN công bố điều chỉnh giảm lãi suất điều hành
Thu, 06 Aug 2020 20:47:29 GMT

Chiều ngày 06/8/2020, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã công bố các Quyết định giảm thêm một số mức lãi suất điều hành với mức giảm 0,2 - 0,5%/năm.

NHNN cho biết, từ đầu năm đến nay, thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội để ứng phó với dịch Covid-19, NHNN đã triển khai các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô, qua đó thị trường tiền tệ, ngoại hối diễn biến ổn định, lạm phát được kiểm soát, mặt bằng lãi suất thị trường giảm. 
Để phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và mặt bằng lãi suất trên thị trường, NHNN ban hành  các quyết định điều chỉnh lãi suất đối với tiền gửi bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của TCTD tại NHNN; tiền gửi bằng VNĐ của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Quỹ tín dụng nhân dân,Tổ chức tài chính vi mô tại NHNN; tiền gửi của Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại NHNN.
Đây là lần thứ 2 trong năm 2020, NHNN tiến hành điều chỉnh giảm với các mức lãi suất nói trên. Lần điều chỉnh gần đây nhất là ngày 16.3.2020.
Theo đó,  tại Quyết định 1349, lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng VND là 0,5%/năm và lãi suất đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng VND là 0%/năm, giảm 0,5% so với mức lãi suất trước đó được NHNN ban hành theo quyết định ký ngày 16.3 mới đây.
Trong khi đó, tại Quyết định 1350, mức lãi suất tiền gửi bằng VND của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô tại NHNN cũng giảm xuống 0,8%/năm, giảm 0,2% so với thời điểm tháng 3.2020.
Tại Quyết định 1351, mức lãi suất tiền gửi của Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại NHNN giảm còn 0,8%/năm, tương đương mức giảm 0,2% so với mức lãi suất được NHNN ban hành kèm theo quyết định được ký ngày 16.3.2020.
Các quyết định điều chỉnh lãi suất của NHNN có hiệu lực từ ngày 06/8/2020.
PV