BHTGVN: Phát huy vai trò “tấm lá chắn” đối với hoạt động ngân hàng
Tue, 21 Jun 2022 09:07:12 GMT

Trong nửa đầu năm 2022, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) luôn  nỗ lực triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra nhằm bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, tạo lập và củng cố niềm tin của cộng đồng đối với hệ thống ngân hàng và bảo hiểm tiền gửi (BHTG).

Đóng góp vào thành công chung của ngành Ngân hàng

Thời gian qua, đặc biệt là 6 tháng đầu năm 2022, ngành Ngân hàng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát theo đúng mục tiêu Quốc hội, Chính phủ đề ra, từ đó hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19, đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng.

Hệ thống ngân hàng đã sớm khôi phục các hoạt động bình thường sau dịch để hỗ trợ cho nền kinh tế. Tốc độ chu chuyển của vốn đã được đẩy nhanh, chính sách tiền tệ đang được điều hành ổn định. Dòng vốn tiếp tục được huy động, là lực đẩy cho nền kinh tế. Tăng trưởng tín dụng tích cực, đạt 8,16% tính đến 9/6, mức tăng trưởng tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, cho thấy việc khôi phục kinh tế và doanh nghiệp là khả quan. Tỷ giá và thị trường ngoại tệ cơ bản ổn định, trạng thái ngoại tệ của các NHTM ổn định. Chuyển đổi số rất tích cực, nhiều sản phẩm mới từ các NHTM thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán không tiếp xúc. Đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng giai đoạn 3 (2021-2025) tiếp tục được đẩy mạnh, củng cố ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tín dụng nâng cao năng lực về mọi mặt, toàn hệ thống hoạt động an toàn, lành mạnh…

Dưới sự chỉ đạo sát sao của NHNN, BHTGVN đã nỗ lực thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh Covid, vừa thực hiện tốt mục tiêu chính sách BHTG – chính sách công của Chính phủ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các TCTD, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng, đóng góp vào thành công chung của ngành Ngân hàng.

Hiện nay, BHTGVN đang bảo vệ cho tiền gửi của hơn 74 triệu người gửi tiền tại 1.283 tổ chức tham gia BHTG, gồm 97 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 1.181 quỹ tín dụng nhân dân (QTDND), 1 ngân hàng hợp tác xã và 4 tổ chức tài chính vi mô.

Tính đến hết quý II năm 2022, tổng số phí BHTG thu được đạt gần 5000 tỷ đồng, đạt hơn 50% kế hoạch năm 2022.  Kết quả thu phí và đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi góp phần nâng tổng tài sản của BHTGVN đạt hơn 88 nghìn tỷ đồng; Quỹ dự phòng nghiệp vụ đạt trên 82 nghìn tỷ đồng, tạo tiềm lực vững chắc cho BHTGVN trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn, lành mạnh hoạt động ngân hàng.

Trong 6 tháng đầu năm 2022 và mấy năm gần đây, BHTGVN không phải chi trả tiền BHTG cho người gửi tiền tại các tổ chức tham gia BHTG. Tuy nhiên, BHTGVN luôn chủ động hoàn thiện nghiệp vụ, phương án trả tiền BHTG, nghiên cứu rút ngắn thời hạn chi trả…để sẵn sàng bảo vệ người gửi tiền khi cần thiết.

Đến nay, BHTGVN không nhận được hồ sơ đề nghị cho vay đặc biệt của các tổ chức tham gia BHTG được kiểm soát đặc biệt. Tuy nhiên, BHTGVN đã cử cán bộ tham gia các Ban kiểm soát đặc biệt, chủ động theo dõi sát sao quá trình thực hiện xử lý pháp nhân đối với các tổ chức tham gia BHTG được kiểm soát đặc biệt. Xây dựng kế hoạch về mức vốn khả dụng cho vay đặc biệt năm 2022, đào tạo nghiệp vụ cho vay đặc biệt cho người lao động.

BHTGVN thực hiện giám sát thường xuyên đối với 100% tổ chức tham gia BHTG; kiểm tra định kỳ đối với các tổ chức này để phát hiện sớm các rủi ro tiềm ẩn, từ đó bảo vệ người gửi tiền cũng như cảnh báo đối với các tổ chức nhận tiền gửi từ sớm; đồng thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước kịp thời có biện pháp xử lý. Toàn hệ thống đã tăng cường giám sát, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các tổ chức tham gia BHTG, đặc biệt đối với TCTD yếu kém, có vấn đề, kịp thời kiến nghị với NHNN xử lý các trường hợp vi phạm có thể gây rủi ro mất an toàn trong hệ thống ngân hàng.

Đặc biệt, từ năm 2018, theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN, BHTGVN được giao thêm nhiệm vụ kiểm tra chuyên sâu đối với các QTDND và kết quả của hoạt động này được NHNN đánh giá cao. Năm 2022, BHTGVN được giao kiểm tra chuyên sâu 53 QTDND, tăng hơn về số lượng so với những năm trước. BHTGVN đã tổ chức Hội nghị triển khai kiểm tra QTDND theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN năm 2022 để đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác kiểm tra đối với 22 QTDND theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN năm 2021. Đồng thời, tập huấn, hướng dẫn các nội dung, phương pháp nhằm thực hiện công tác kiểm tra năm 2022 mang lại hiệu quả cao nhất; gửi văn bản tới Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố để cùng nắm bắt, chỉ đạo và phối hợp thực hiện.

BHTGVN cũng kịp thời cấp bản sao, cấp mới và cấp lại Chứng nhận tham gia BHTG theo đề nghị của các tổ chức tham gia BHTG sau khi rà soát tính hợp lệ của hồ sơ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật về cấp và thu hồi Chứng nhận tham gia BHTG.

Với sự lớn mạnh không ngừng về mọi mặt, BHTGVN đã từng bước tạo dựng được vị thế trong hệ thống các cơ quan bảo đảm an toàn tài chính, nâng cao niềm tin công chúng đối với các tổ chức tín dụng, đưa chính sách BHTG đi vào cuộc sống. Bên cạnh kênh tuyên truyền chính thức của BHTGVN, các báo, tạp chí đóng vai trò quan trọng và hiệu quả trong việc truyền tải chính sách BHTG cũng như hoạt động của BHTGVN tới người dân và các cơ quan, tổ chức. BHTGVN cũng tích cực phối hợp với Vụ Truyền thông NHNN xây dựng kế hoạch, tham gia một số Chương trình truyền thông của Ngành để lan tỏa chính sách, tạo hiệu ứng truyền thông sâu rộng.

Sứ mệnh cao cả, trọng trách cần làm

Phát huy nội lực và trên cơ sở những thành tích đã đạt được nửa đầu năm 2022, BHTGVN cho biết tiếp tục tối ưu hóa tất cả các nguồn lực sẵn có, bám sát định hướng của Chính phủ, NHNN, sự ủng hộ của các Bộ, Ban, ngành để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022 với những bước tiến mới nhằm tạo đà để xây dựng BHTGVN phát triển bền vững và có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra đối với BHTGVN rất nặng nề, đặc biệt là tham gia sâu hơn, có hiệu quả hơn trong tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng theo định hướng của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các TCTD, Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng, các nghị quyết, quyết định của Chính phủ - gần đây nhất là Quyết định 689/QĐ-TTg ngày 8/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025”. Lãnh đạo BHTGVN cho biết, toàn hệ thống BHTG sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, nỗ lực triển khai các nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Đối với hoạt động nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách, BHTGVN tiếp tục chủ động và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan hoàn thành việc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển BHTG, tập trung nguồn lực để triển khai ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Rà soát, tổng kết và đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật BHTG theo định hướng của NHNN, đảm bảo đồng bộ với quy định tại Luật sửa đổi bổ sung Luật các TCTD, phù hợp với thông lệ quốc tế và định hướng Chiến lược phát triển BHTG. Trong đó chú trọng đề xuất bổ sung chức năng, nhiệm vụ mới để BHTGVN có vai trò lớn hơn trong việc thực hiện chính sách bảo vệ người gửi tiền; đảm bảo tăng cường năng lực tài chính, sử dụng hiệu quả nguồn lực sẵn có khi thực hiện các mục tiêu được giao và trở thành công cụ hữu hiệu của Chính phủ, NHNN trong việc tái cơ cấu TCTD yếu kém nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi người gửi tiền. Để đạt được mục tiêu này, BHTGVN sẽ có những đề xuất, kiến nghị để Luật BHTG sửa đổi được xây dựng theo hướng khắc phục những bất cập, hạn chế trong quá trình thực thi,hướng tới chuẩn mực chung của quốc tế về BHTG, đặc biệt là vai trò, chức năng giám sát TCTD.

Đẩy mạnh việc ký kết Quy chế phối hợp trao đổi thông tin với NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN để BHTGVN có nhiều cơ hội nắm bắt thông tin, chia sẻ, học tập kinh nghiệm và tối đa hóa sự hỗ trợ của các đơn vị thuộc Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố nhằm hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Đối với hoạt động nghiệp vụ, BHTGVN quyết tâm triển khai đầy đủ và hiệu quả chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật như triển khai Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2022 đối với các tổ chức tham gia BHTG; kiểm tra QTDND theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN; chủ động chuẩn bị nguồn lực, tích cực tham gia vào quá trình cơ cấu lại TCTD yếu kém theo chỉ đạo của NHNN; đào tạo về nghiệp vụ ngân hàng, giám sát rủi ro góp phần cung cấp những kiến thức mang tính chuyên biệt về nghiệp vụ cho cán bộ BHTGVN; đẩy mạnh hơn nữa hoạt động tuyên truyền về bảo hiểm tiền gửi; xây dựng Chiến lược truyền thông của BHTGVN….

Hoàn thiện mô hình tổ chức, tăng cường năng lực tài chính, năng lực hoạt động, chú trọng nâng cao chất lượng nghiệp vụ, trình độ cán bộ, áp dụng công nghệ hiện đại và các chuẩn mực quốc tế về BHTG để phát huy tốt hơn nữa vai trò của tổ chức BHTG hiệu quả theo khuyến nghị của Hiệp hội BHTG quốc tế.

HL