Tập huấn phần mềm giám sát rủi ro cho cán bộ giám sát các Chi nhánh BHTGVN phía Bắc
Fri, 17 Jun 2022 09:33:37 GMT

Trong hai ngày 15 và 16/6/2022, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tổ chức khóa tập huấn phầm mềm giám sát rủi ro (RM) cho cán bộ giám sát thuộc 04 Chi nhánh BHTGVN phía Bắc. Giảng viên khóa đào tạo là lãnh đạo phòng Giám sát Trụ sở chính.

Khóa đào tạo được tổ chức nhằm trang bị cho các học viên kiến thức tổng quan về phần mềm CDIS - phân hệ giám sát rủi ro RM; hướng dẫn sử dụng chức năng phân tích rủi ro trên CDIS; quy trình xử lý dữ liệu của phần mềm giám sát rủi ro RM; hệ thống báo cáo và quy trình tiếp nhận thông tin báo cáo từ Ngân hàng Nhà nước; hướng dẫn sử dụng các chức năng và khai thác báo cáo trên BI theo quy trình hiện tại.

Bên cạnh đó, trong phần thực hành và thảo luận, các học viên tham gia khóa đào tạo còn được thao tác trực tiếp các chức năng và tính  toán, kiểm thử trên số liệu giả lập. Đồng thời, thực hiện xử lý dữ liệu để lập báo cáo với các bài tập tình huống sinh động, phù hợp với thực tiễn triển khai nghiệp vụ tại đơn vị.

Phát biểu bế mạc khóa đào tạo, ông Nguyễn Lĩnh Nam - Phó Tổng Giám đốc BHTGVN nhấn mạnh, giám sát là một trong những nghiệp vụ quan trọng của BHTGVN, đòi hỏi các cán bộ trong quá trình triển khai công tác nghiệp vụ cần có nền tảng chuyên môn tốt; có kỹ năng vận dụng thành thạo và hiểu biết sâu sắc về phần mềm RM.

Ông Nguyễn Lĩnh Nam yêu cầu sau khóa đào tạo, các học viên tiếp tục vận dụng những kiến thức, thông tin đã được chia sẻ một cách sáng tạo, hiệu quả vào quá trình công tác. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, tự trang bị, tích lũy thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết trong công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của BHTGVN.

Phòng TTTT