Hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập Công đoàn BHTGVN: Tổ chức về nguồn thăm Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào và Khu di tích lịch sử Ngân hàng Việt Nam
Mon, 13 Jun 2022 15:53:51 GMT

Hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập Công đoàn Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN), ngày 10/6/2022, Công đoàn BHTGVN đã tổ chức về nguồn tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào và Khu di tích lịch sử ngành Ngân hàng Việt Nam tại tỉnh Tuyên Quang.

Tham gia về nguồn có đồng chí Ngô Quang Lương - Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị (HĐQT), Chủ tịch Công đoàn BHTGVN; các đồng chí thành viên HĐQT, Ban điều hành; kiểm soát viên; đại diện Đảng uỷ, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, Đoàn Thanh niên và Công đoàn cơ sở trong toàn hệ thống.

Đồng chí Ngô Quang Lương – Chủ tịch Công đoàn BHTGVN cùng đoàn công tác dâng hương tưởng niệm tại lán Nà Nưa và đình Tân Trào

Trong hành trình về nguồn, đoàn đã thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại lán Nà Nưa, đình Tân Trào - khu tưởng niệm các vị tiền bối Cách mạng, thăm cây đa Tân Trào và Khu di tích lịch sử ngành Ngân hàng Việt Nam.

Được về với cội nguồn cách mạng, thăm lại khu di tích đặc biệt, nơi ghi lại nhiều dấu ấn lịch sử quan trọng, các thành viên trong đoàn xúc động bày tỏ tấm lòng thành kính, biết ơn vô hạn công lao to lớn của Bác – Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh cho sự nghiệp hoà bình và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam; đồng thời kính cẩn trước công lao to lớn của các vị tiền bối cách mạng.

Tham gia hoạt động về nguồn ý nghĩa, mỗi cán bộ BHTGVN tự nhủ sẽ giữ trọn niềm tin theo Đảng, mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nỗ lực không ngừng để tiếp tục đóng góp tâm sức, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng hùng cường.

Một số hình ảnh ghi được từ chuyến về nguồn

Đoàn tham quan và chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích lịch sử ngành Ngân hàng Việt Nam

Thăm Khu di tích lán Hang Bòng - xã Tân Trào, huyện Sơn Dương

Phòng TTTT