Công đoàn BHTGVN sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Fri, 10 Jun 2022 08:45:00 GMT

Ngày 9/6/2022, tại Hà Nội, Công đoàn Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị

 

Đại diện Công đoàn NHVN và Lãnh đạo BHTGVN, Công đoàn BHTGVN chúc mừng tập thể, cá nhân

có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Khánh Chi - Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN) và đồng chí Hà Thị Hồng Hạnh - Phó Trưởng ban Nữ công Công đoàn NHVN.

Về phía BHTGVN có đồng chí Đào Quốc Tính - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; đồng chí Ngô Quang Lương - Thành viên chuyên trách HĐQT, Chủ tịch Công đoàn BHTGVN; các đồng chí thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành, kiểm soát viên; đại diện Đảng uỷ, Đoàn Thanh niên và Công đoàn cơ sở trong toàn hệ thống.

Khai mạc hội nghị, đồng chí Ngô Quang Lương cho biết, 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi tích cực, nhưng dịch bệnh Covid -19 cùng những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới đã tác động tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Hoạt động tài chính - ngân hàng - bảo hiểm tiền gửi ở trong nước cũng gặp những khó khăn, thách thức.

Trong bối cảnh đó, BHTGVN vẫn thực hiện tốt các mặt hoạt động công tác, đời sống của cán bộ, đoàn viên được bảo đảm. Công đoàn BHTGVN đã thực hiện tốt công tác phong trào; hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra; xây dựng nhiều kế hoạch và hoạt động thiết thực chào mừng 20 năm thành lập Công đoàn BHTGVN, tiến tới Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028.

“Hoạt động công đoàn ngày càng có chiều sâu, chăm lo thiết thực cho đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; được đoàn viên, người lao động tin tưởng, góp phần nâng cao uy tín của tổ chức” – đồng chí Ngô Quang Lương khẳng định.

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm với nhiều nội dung nổi bật như: Công đoàn BHTGVN đã tập trung quán triệt đến người lao động trong toàn hệ thống các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, quy định của ngành Ngân hàng; nghị quyết của Công đoàn NHVN, Công đoàn BHTGVN. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn đoàn viên, người lao động tham gia các chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn NHVN phát động. ​Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phong trào văn hoá – thể thao; tổ chức triển khai, hưởng ứng công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ; thực hiện các hoạt động an sinh xã hội…

Đặc biệt, Công đoàn BHTGVN đã có các giải pháp phù hợp chăm lo đời sống đoàn viên – người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, cung cấp đầy đủ các trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch tại nơi làm việc, trích Quỹ phúc lợi bổ sung vào Quỹ hỗ trợ đoàn viên, người lao động tại BHTGVN chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Trong 6 tháng đầu năm, Công đoàn BHTGVN đã hỗ trợ cho 211 người lao động bị ảnh hưởng từ dịch Covid-19 với số tiền 273,5 triệu đồng.

Hội nghị đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong nửa cuối năm 2022, cụ thể: Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Tiếp tục thực hiện 3 Nghị quyết chuyên đề (04A, 04B, 04C) về chăm lo đoàn viên, người lao động trong ngành Ngân hàng thông qua Thỏa ước lao động tập thể; Xây dựng đội ngũ người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, kỷ cương kỷ luật; Nâng cao chất lượng hoạt động của các ban: Nữ công, Ủy ban kiểm tra, Tài chính, Tuyên giáo – Phong trào, Chính sách – Pháp luật; Thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028; Tăng cường phối hợp với Công đoàn NHVN, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Tiếp tục tổ chức và hưởng ứng các phong trào thể thao, thi đua lao động, học tập, an sinh xã hội;…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, sau khi ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Công đoàn BHTGVN trong 6 tháng đầu năm, đồng chí Đào Quốc Tính - Tổng Giám đốc BHTGVN yêu cầu Công đoàn tiếp tục nỗ lực, phát huy công tác bảo vệ quyền lợi người lao động, động viên khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tốt, góp phần thúc đẩy người lao động nhiệt tình, hăng say nâng cao năng suất, hiệu quả công việc. Đặc biệt, Công đoàn BHTGVN cần thường xuyên quán triệt, giáo dục đoàn viên, người lao động tuân thủ pháp luật, bài trừ tệ nạn; phấn đấu song hành giữa việc tham gia các hoạt phong trào với việc hoàn thiện các nhiệm vụ chuyên môn; xây dựng BHTGVN tiếp tục là một tổ chức đoàn kết, thống nhất cao. Công đoàn cần phối hợp cùng với chuyên môn triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của BHTGVN trong năm 2022, đặc biệt là hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, đề xuất các nội dung sửa đổi bổ sung Luật  BHTG để báo cáo Ngân hàng Nhà nước trình các cơ quan có thẩm quyền...

 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khánh Chi - Phó Chủ tịch Công đoàn NHVN đánh giá cao những thành tích của Công đoàn BHTGVN trong triển khai các hoạt động chăm sóc đời sống người lao động, các chương trình an sinh xã hội, từng bước đẩy mạnh các hoạt động phong trào của BHTGVN 6 tháng đầu năm 2022. Đồng thời, đồng chí ghi nhận tinh thần trách nhiệm của BHTGVN trong việc bám sát và triển khai nhanh chóng, kịp thời các chỉ đạo; tham gia tích cực các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, thể thao do Công đoàn NHVN và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Đồng chí Nguyễn Khánh Chi đề nghị Công đoàn BHTGVN tiếp tục đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị; Nghị quyết của Tổng Liên đoàn, của Công đoàn NHVN về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Bên cạnh đó, BHTGVN cần quan tâm, tập trung thực hiện các nội dung: Củng cố, kiện toàn tổ chức Công đoàn; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; phát động, tổ chức các chương trình, hoạt động chào mừng 30 năm thành lập Công đoàn NHVN và Đại hội Công đoàn các cấp; tham gia ý kiến, sửa đổi Điều lệ Công đoàn NHVN; hưởng ứng chương trình “Một triệu sáng kiến” - Giai đoạn 2 và cuộc thi trực tuyến “Cán bộ công đoàn hiểu biết pháp luật, vững tin hội nhập”…

Cảm ơn, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Giám đốc BHTGVN và đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn NHVN đối với hoạt động công đoàn, đồng chí Ngô Quang Lương - Chủ tịch Công đoàn BHTGVN cam kết: Công đoàn BHTGVN sẽ cụ thể hóa những ý kiến chỉ đạo của Công đoàn NHVN, Ban lãnh đạo BHTGVN cũng như những góp ý của các đại biểu tham dự hội nghị, bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, ngày càng nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trong toàn hệ thống BHTGVN.

Trong khuôn khổ hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2021 đã vinh dự đón nhận quyết định khen thưởng của Công đoàn NHVN, Ban Chấp hành Công đoàn BHTGVN.

Đặc biệt, Phòng Kiểm tra, Chi nhánh BHTGVN tại Thành phố Đà Nẵng đã đạt giải Ba của Cuộc thi ảnh “Cán bộ ngân hàng với cuộc sống bình thường mới” do Công đoàn NHVN phát động.

 

Nhân dịp này, Công đoàn BHTGVN cũng tổng kết và trao thưởng tập thể, cá nhân đạt giải cuộc thi viết “Hãy nói lời cảm ơn” - hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 20 năm thành lập Công đoàn BHTGVN và kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

 

 

 

 

Phòng TTTT