Giới thiệu nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy BHTGVN nhiệm kỳ 2025 – 2030
Fri, 27 May 2022 14:35:00 GMT

Sáng ngày 25/5/2022, Đảng ủy Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tổ chức các hội nghị giới thiệu nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy BHTGVN nhiệm kỳ 2025 – 2030. 

Tham dự có đồng chí Phạm Bảo Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BHTGVN; đồng chí Đào Quốc Tính – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc BHTGVN; đồng chí Hà Hồng Sơn – Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy BHTGVN; các đồng chí Thành viên HĐQT, Thành viên Ban điều hành, Kiểm soát viên BHTGVN; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ BHTGVN; Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên BHTGVN và các đồng chí trưởng, phó phòng/ban tham mưu giúp việc Đảng ủy.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Bảo Lâm nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác cán bộ nói chung và công tác quy hoạch cán bộ nói riêng. Trong thời gian qua, Đảng ủy BHTGVN luôn chú trọng phát hiện, đào tạo và phát triển cán bộ, đồng thời nghiêm túc thực hiện công tác quy hoạch cán bộ cho các chức danh trong Ban Chấp hành Đảng bộ BHTGVN.

Thủ tục, quy trình quy hoạch cán bộ được thực hiện theo Quy định số 03-QĐ/ĐUK, ngày 30/3/2022 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ; Quy định 870-QĐ/ĐU, ngày 29/4/2022 về công tác quy hoạch cán bộ tại Đảng bộ BHTGVN.

Quy trình bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 4 bước, Quy trình xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030 có 5 bước. Trong đó Ban Thường vụ Đảng ủy đã thông qua bước 1 và bước 2 tại hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy tháng 5/2022. Tại Hội nghị này thực hiện bước 3 của quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch nhiệm kỳ 2025 – 2030, cũng là bước 2 của quy trình rà soát bổ sung quy hoạch Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Việc quy hoạch cán bộ nhằm phát hiện nguồn nhân sự mới có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý. Đây là công việc rất quan trọng, vừa phát huy dân chủ trong công tác cán bộ, vừa đề cao trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo trong việc phát hiện nguồn nhân sự mới để đưa vào quy hoạch.

Đồng chí Phạm Bảo Lâm bày tỏ hy vọng những cán bộ được đưa vào quy hoạch sẽ tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng và phấn đấu tự hoàn thiện bản thân. Hàng năm danh sách cán bộ quy hoạch sẽ được ra soát, bổ sung theo quy định.

Phòng TTTT