THƯ CHÚC MỪNG CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NHÂN DỊP KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM
Sat, 09 Nov 2019 15:00:00 GMT

    Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (9/11/1999 – 9/11/2019), thay mặt Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tôi xin gửi tới các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên và người lao động thuộc BHTGVN lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

   Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, BHTGVN đã từng bước khẳng định vai trò quan trọng của một tổ chức tài chính nhà nước không vì mục tiêu lợi nhuận, hoạt động nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng. Đặc biệt, từ khi thực hiện Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2012, BHTGVN đã từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, triển khai có hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ, góp phần duy trì niềm tin của công chúng đối với hệ thống ngân hàng; thực hiện tốt vai trò giám sát, kiểm tra đối với tổ chức tham gia BHTG, nhất là đối với hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, tích cực tham gia xử lý các quỹ tín dụng nhân dân yếu kém; quản lý an toàn, hiệu quả nguồn vốn BHTG, nâng cao năng lực tài chính… Tôi ghi nhận, đánh giá cao kết quả BHTGVN đã đạt được và biểu dương những nỗ lực phấn đấu của cán bộ, nhân viên và người lao động toàn hệ thống BHTGVN trong suốt những năm qua.

  Nhiệm vụ của ngành Ngân hàng trong thời gian tới rất nặng nề, nhất là công tác cơ cấu lại và xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. BHTGVN cần tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các nhiệm vụ, giải pháp phát triển BHTGVN nêu tại Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hoàn thiện mô hình tổ chức, tăng cường năng lực tài chính, năng lực hoạt động, chú trọng nâng cao trình độ cán bộ, áp dụng công nghệ hiện đại và các chuẩn mực quốc tế về BHTG để phát huy tốt hơn nữa vai trò bảo vệ người gửi tiền; tham gia sâu hơn vào quá trình cơ cấu lại đối với các tổ chức tham gia BHTG yếu kém; tăng cường tuyên truyền chính sách BHTG; thực hiện tốt công tác quản lý nguồn vốn và đầu tư, thu và chi trả bảo hiểm theo quy định của pháp luật Việt Nam và phù hợp với thông lệ quốc tế. Tôi tin tưởng rằng, với những kết quả đạt được trong 20 năm qua, BHTGVN sẽ có những bước phát triển vững chắc trong thời gian tới, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng.

   Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

                                                                                Thân ái!

                    

                                        Lê Minh Hưng
                                           Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng
                                           Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam