BHTGVN 9 tháng đầu năm 2021: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép, góp phần đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng
Tue, 12 Oct 2021 10:22:00 GMT

Tính đến ngày 30/9/2021, có 1.283 tổ chức tham gia BHTG, bao gồm 97 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 1.181 quỹ tín dụng nhân dân, 01 ngân hàng hợp tác xã và 04 tổ chức tài chính vi mô. Trong 9 tháng đầu năm, BHTGVN không phát sinh nghĩa vụ chi trả tiền BHTG đối với người gửi tiền và không nhận được đơn đề nghị cho vay đặc biệt của các tổ chức tham gia BHTG.

Để đảm bảo thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 cũng như phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch hoạt động năm 2021, toàn hệ thống BHTGVN đã chủ động triển khai linh hoạt các giải pháp, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trong 9 tháng đầu năm 2021.

Cụ thể, BHTGVN đã thực hiện cấp mới 01 Chứng nhận, cấp lại 15 Chứng nhận và cấp 241 bản sao Chứng nhận tham gia BHTG kịp thời, đúng quy định, đáp ứng nhu cầu của các tổ chức tín dụng (TCTD).

Nhằm tăng cường vai trò hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong công tác giám sát, kiểm tra, xử lý TCTD, BHTGVN đã tích cực chủ động thực hiện hiệu quả các hoạt động giám sát, kiểm tra, tham gia kiểm soát đặc biệt đối với các tổ chức tham gia BHTG.

Công tác giám sát được thực hiện đối với 100% tổ chức tham gia BHTG thông qua khai thác hiệu quả dữ liệu từ NHNN và thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm. BHTGVN thường xuyên theo dõi, phân tích và hoàn thành các báo cáo giám sát định kỳ hàng quý đối với tổ chức tham gia BHTG, các báo cáo giám sát chuyên sâu định kỳ hàng tháng đối với quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) có vấn đề; kịp thời tham mưu, đề xuất, kiến nghị NHNN các vấn đề bất thường phát sinh có thể gây rủi ro, mất an toàn hệ thống TCTD.

Do tình hình dịch bệnh diễn biến vô cùng phức tạp, nhiều tỉnh thành trong cả nước phải thực hiện giãn cách xã hội, công tác kiểm tra của BHTGVN gặp nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, chất lượng các cuộc kiểm tra tiếp tục nâng cao với nhiều nội dung mới. Trong 9 tháng đầu năm, BHTGVN đã thực hiện kiểm tra đối với 200/349 tổ chức tham gia BHTG, đạt 57,3% kế hoạch kiểm tra định kỳ, bao gồm 22 ngân hàng và 178 QTDND; kiểm tra 6/35 QTDND theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN năm 2021.

Nhằm góp phần đảm bảo an toàn hệ thống tài chính ngân hàng, BHTGVN đã chủ động theo dõi thường xuyên, giám sát chuyên sâu đối với các QTDND có vấn đề, cử cán bộ tham gia các Ban Kiểm soát đặc biệt (KSĐB), kịp thời nắm bắt diễn biến tình hình hoạt động của các quỹ này và QTDND có tình hình đột xuất phát sinh, báo cáo NHNN. Thực hiện miễn phí BHTG cho các tổ chức tham gia BHTG được KSĐB theo quy định.

Để nâng cao vai trò của BHTGVN trong quá trình tham gia KSĐB và để thống nhất trong nội bộ về quy trình, cách thức thực hiện, BHTGVN đã nghiên cứu, xây dựng Quy chế đánh giá tính khả thi của phương án phục hồi QTDND, tổ chức tài chính vi mô được KSĐB và Quy chế tham gia vào quá trình KSĐB tổ chức tham gia BHTG. BHTGVN đã tích cực tham gia ý kiến đối với Phương án cơ cấu lại các QTDND được KSĐB; Dự thảo xây dựng kế hoạch và đề cương Đề án tổng thể cơ cấu lại hệ thống QTDND và định kỳ gửi NHNN báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ về cơ cấu lại hệ thống các TCTD.

Bên cạnh đó, để tham gia hỗ trợ xử lý các QTDND yếu kém được đặt vào tình trạng KSĐB, BHTGVN đã chủ động xây dựng mức vốn dự phòng đối với nghiệp vụ cho vay đặc biệt năm 2021, sẵn sàng cho vay đặc biệt khi có phát sinh.

Nhằm tiếp tục bổ sung cho Quỹ dự phòng nghiệp vụ, nâng cao năng lực tài chính để BHTGVN có thể tham gia sâu hơn vào quá trình cơ cấu lại các TCTD, BHTGVN đã tích cực thực hiện công tác thu phí BHTG cũng như đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi.

Trong điều kiện lãi suất đầu tư mua trái phiếu Chính phủ hiện đang giảm xuống mức thấp nhất từ trước đến nay, BHTGVN đã chủ động xây dựng các phương án, nỗ lực thực hiện đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi một cách linh hoạt giữa hai thị trường sơ cấp và thứ cấp. Hiện nay, Quỹ dự phòng nghiệp vụ của BHTGVN đạt 73,6 nghìn tỷ đồng, tăng 14,5 % so với thời điểm cuối năm 2020. Đây là nguồn lực tài chính quan trọng giúp BHTGVN ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng nhiệm vụ được giao.

Nhằm nâng cao niềm tin của công chúng đối với hệ thống ngân hàng, cũng như khẳng định vai trò quan trọng của BHTGVN trong góp phần đảm bảo an toàn, củng cố vững chắc hệ thống QTDND, BHTGVN đã phối hợp tổ chức tuyên truyền chính sách BHTG tại 65 đại hội thành viên, thường niên của các QTDND; phối hợp với Vụ Truyền thông NHNN, báo, tạp chí có uy tín trong và ngoài ngành Ngân hàng và các đơn vị liên quan để tuyên truyền về chính sách BHTG, hạn mức trả tiền BHTG, các quy định mới về chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, các vấn đề cần định hướng, tư vấn cho người gửi tiền và công chúng. Hàng trăm tin bài đã được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, nhiều chương trình tọa đàm, buổi phỏng vấn đã được thực hiện thành công, các Bản tin BHTG được phát hành theo định kỳ với nhiều bài viết của các chuyên gia uy tín, hàng nghìn bưu cục, bưu điện văn hóa xã đã được dán poster in chính sách BHTG…

Hướng đến mục tiêu xây dựng tổ chức BHTGVN ngày càng đáp ứng tốt hơn Bộ nguyên tắc cơ bản phát triển hệ thống BHTG hiệu quả, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, cũng như nâng cao vai trò của BHTGVN trong góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống TCTD, BHTGVN đã tích cực triển khai các hoạt động nghiên cứu đề xuất xây dựng cơ chế chính sách về BHTG.

Cụ thể, BHTGVN đã nghiên cứu, chủ động đề xuất với NHNN các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật BHTG theo hướng tăng cường năng lực tài chính và nâng cao năng lực hoạt động để BHTGVN tham gia có hiệu quả hơn vào quá trình cơ cấu lại TCTD yếu kém. Bên cạnh đó, BHTGVN đã hoàn thành Bộ tài liệu tham khảo gồm Luật và các văn bản pháp luật của các tổ chức BHTG trên thế giới phục vụ quá trình sửa đổi Luật BHTG.

BHTGVN đã hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án hạn mức trả tiền bảo hiểm. Hiện các Dự thảo đã được trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và BHTGVN chuẩn bị sẵn sàng để triển khai thực hiện.

Trong 3 tháng cuối năm 2021, BHTGVN cho biết sẽ quyết tâm nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch đảm bảo an toàn cho người lao động, vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành kế hoạch hoạt động đã đề ra. Tiếp tục chủ động sáng tạo nâng cao hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ, tập trung nghiên cứu nội dung sửa đổi, bổ sung Luật BHTG. Đồng thời, phấn đấu xây dựng tổ chức BHTG ngày càng phát triển vững mạnh để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, thực sự là công cụ hữu hiệu góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chung ngành Ngân hàng.

Văn phòng BHTGVN