BHTGVN triển khai nhiệm vụ năm 2017
Tue, 24 Jan 2017 16:35:52 GMT

Ngày 09 và 10/01/2017, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2017. Ông Nguyễn Kim Anh - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tới dự và chỉ đạo hội nghị. Tới dự hội nghị còn có ông Tạ Quốc Hùng – Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, ông Võ Minh - Giám đốc NHNN Chi nhánh Thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Diện - Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Quảng Nam. Về phía BHTGVN, có ông Nguyễn Quang Huy – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và các thành viên HĐQT; ông Đào Quốc Tính – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành; các ông, bà Kiểm soát viên; lãnh đạo các phòng, ban tại Trụ sở chính; ban giám đốc và lãnh đạo phòng, ban các Chi nhánh.

Sau khi ông Nguyễn Quang Huy, - Chủ tịch HĐQT khai mạc, Hội nghị đã triển khai nhiều nội dung quan trọng: Báo cáo kết quả công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017; báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2016 và phát động thi đua năm 2017; Kết quả thực hiện công tác tài chính năm 2016 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017; Thông tư số 312/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính đối với BHTGVN; Báo cáo kết quả thực hiện chế độ lao động, tiền lương năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017, triển khai Thông tư 32/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với BHTGVN; Triển khai Thông tư 34/2016/TT-NHNN của NHNN về Quy định việc cung cấp thông tin giữa NHNNVN và BHTGVN; Báo cáo kết quả thực hiện năm 2016 và kế hoạch triển khai năm 2017 đối với công tác thông tin tuyên truyền; Báo cáo kết quả năm 2016 và triển khai nhiệm vụ 2017 của Ban Chỉ đạo giám sát, kiểm tra và xử lý đối với Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) có vấn đề. Ông Đào Quốc Tính – thành viên HĐQT, Tổng giám đốc BHTGVN đã phát biểu, làm rõ thêm một số vấn đề nhằm triển khai có hiệu quả các quy định mới đối với hoạt động của BHTGVN.

Năm 2016 là năm đánh dấu bước ngoặt quan trọng xác định rõ mô hình hoạt động của BHTGVN, cơ sở pháp lý, cơ chế chính sách đối với BHTGVN khi Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 527/QĐ-TTg ngày 1/4/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ về tổ chức và hoạt động Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 1395/QĐ-TTg ngày 13/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, BHTGVN là tổ chức tài chính của Nhà nước hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên hạng đặc biệt do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ. Ngân hàng nhà nước đã có Quyết định số 388/QĐ-NHNN ngày 23/3/2016 giao cho Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng - NHNN thực hiện quyền và trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu Nhà nước đối với BHTGVN.

Trong năm 2016, BHTGVN đã thực hiện tổ chức nghiên cứu xây dựng và đề xuất Phương án củng cố hoàn thiện mô hình tổ chức theo Quyết định 527/QĐ-TTg; tăng cường năng lực tài chính, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin để sẵn sàng tham gia vào nhiệm vụ tái cơ cấu, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản trị điều hành đảm bảo phù hợp mô hình tổ chức mới của BHTGVN. Nhằm đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ mới, được sự chấp thuận của NHNN, BHTGVN đã thành lập 2 phòng ban mới tại Trụ sở chính là Phòng Đào tạo, Phòng Tham gia Kiểm soát đặc biệt và Thu hồi tài sản; 2 Chi nhánh mới là Chi nhánh BHTGVN khu vực Tây Bắc Bộ tại Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ và Chi nhánh BHTGVN tại Thành phố Đà Nẵng.

BHTGVN đã chủ động phối hợp với Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng - NHNN trong việc xây dựng dự thảo Thông tư Hướng dẫn về cung cấp, trao đổi thông tin giữa NHNN và BHTGVN; Dự thảo Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên BHTGVN để trình Thống đốc NHNN ban hành; phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động và Thương binh xã hội hoàn thiện Thông tư quy định chế độ tài chính, tài liệu hướng dẫn chế độ kế toán đối với BHTGVN; Thông tư hướng dẫn chế độ tiền lương của BHTGVN theo mô hình Công ty TNHH 1 thành viên hạng đặc biệt do Nhà nước là chủ sở hữu.

BHTGVN đã chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch và tổ chức các cuộc họp chuyên đề về công tác xây dựng và ban hành văn bản nhằm nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ ban hành, hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị điều hành và hướng dẫn nghiệp vụ. Cụ thể, trong năm 2016, BHTGVN đã ban hành được 41 văn bản, trong đó ban hành 26 văn bản thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị, 15 văn bản thuộc thẩm quyền Tổng giám đốc; tuy một số văn bản chưa ban hành theo kế hoạch do nguyên nhân khách quan nhưng nhìn chung, BHTGVN đã hoàn thành cơ bản kế hoạch xây dựng và ban hành hệ thống văn bản quản trị điều hành và hướng dẫn nghiệp vụ theo quy định của Luật BHTG, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của BHTGVN.

Triển khai có hiệu quả chính sách BHTG, tính đến ngày 31/12/2016, có 1.267 tổ chức tín dụng được cấp Chứng nhận tham gia BHTG, bao gồm 95 ngân hàng thương mại (NHTM), 01 ngân hàng Hợp tác xã và 1.168 QTDND, 03 tổ chức tài chính vi mô. BHTGVN đã thực hiện tốt công tác cấp mới, cấp đổi, thu hồi Chứng nhận BHTG, quản lý thu phí BHTG, tích cực đôn đốc, hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc và xử lý kịp thời, dứt điểm các vi phạm trong việc tính và nộp phí BHTG. Nhìn chung, các tổ chức tham gia BHTG đã thực hiện nghiêm túc việc tính và nộp phí theo quy định. Công tác quản lý và đầu tư vốn được thực hiện đúng quy định, an toàn, hiệu quả, góp phần phát triển nguồn vốn, đem lại nguồn thu bổ sung cho quỹ dự phòng nghiệp vụ và nâng cao năng lực tài chính của BHTGVN. Tính đến ngày 31/12/2016, tổng tài sản đạt hơn 33 nghìn tỷ Việt Nam đồng, tổng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi đã đầu tư đạt hơn 31 nghìn tỷ Việt Nam đồng (tăng 23,9% so với năm 2015), tổng thu đạt hơn 6,8 nghìn tỷ Việt Nam đồng, trong đó thu phí đạt hơn 5 nghìn tỷ, thu đầu tư đạt hơn 1,9 nghìn tỷ Việt Nam đồng.

BHTGVN thực hiện giám sát định kỳ tháng, quý, năm đối với 100% tổ chức tham gia BHTG. Trên cơ sở báo cáo từ thông tin thu thập được của các tổ chức tham gia BHTG, từ NHNN và từ các nguồn thông tin khác, BHTGVN đã thực hiện phân tích, đánh giá tình hình hoạt động của các tổ chức tham gia BHTG, phát hiện những biểu hiện yếu kém, vi phạm các quy định về an toàn trong hoạt động ngân hàng để báo cáo, kiến nghị NHNN.

Công tác kiểm tra tại chỗ luôn được BHTGVN chú trọng quan tâm. Tính đến 31/12/2016, toàn hệ thống đã hoàn thành kiểm tra đối với 463 tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi gồm 42 NHTM, 419 QTDND và 02 Tổ chức tài chính vi mô, đạt 100% kế hoạch kiểm tra năm 2016.

Nhằm mục đích nâng cao hiểu biết của công chúng về tổ chức BHTG và hoạt động BHTG, công tác thông tin tuyên truyền đã được BHTGVN tích cực triển khai đa dạng dưới nhiều hình thức. Trong năm 2016, BHTGVN đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền đối với QTDND và tìm hiểu chính sách BHTG tại các Chi nhánh khu vực thu hút sự tham gia của gần 20 NHNN Chi nhánh tỉnh, thành và hơn 400 QTDND trên cả nước. Đặc biệt, lần đầu tiên BHTGVN đã tổ chức hoạt động giao lưu tuyên truyền về BHTG với giảng viên và sinh viên một số trường đại học, mở ra một kênh tuyên truyền mới mang tính sáng tạo với hiệu quả cao.

Công tác đào tạo, tổ chức cán bộ cũng luôn được BHTGVN quan tâm; công tác nghiên cứu ứng dụng được triển khai một cách tích cực, hiệu quả; hoạt động hợp tác quốc tế được tăng cường nhằm chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả hệ thống BHTG tại Việt Nam; dự án Hiện đại hóa hệ thống ngân hàng – cấu phần BHTGVN (Dự án FSMIMS) được đẩy mạnh để thực hiện theo đúng tiến độ đã đề ra, hiện đại hóa và áp dụng công nghệ thông tin vào các quy trình nghiệp vụ; các công tác quản trị, quản lý, kiểm soát và kiểm toán nội bộ đều được chú trọng và củng cố. Công tác quản lý tài chính, tài sản, tăng cường cơ sở vật chất, công tác văn thư và hậu cần cũng được thường xuyên quan tâm, triển khai có hiệu quả, tạo điều kiện để toàn hệ thống BHTG hoạt động hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Kim Anh – Phó Thống đốc NHNN ghi nhận và biểu dương Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, viên chức BHTGVN đã đoàn kết, phát huy dân chủ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra bằng một số kết quả nổi bật trong hoạt động được coi là dấu mốc quan trọng sau 17 năm hình thành và phát triển của tổ chức. Phó Thống đốc cũng nhấn mạnh, 05 nhóm nhiệm vụ trọng tâm BHTGVN cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2017:

Một là, tập trung nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm tiền gửi và các văn bản pháp luật liên quan theo hướng nâng cao vai trò, vị thế của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, cũng như bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền trên cơ sở sử dụng nguồn lực của BHTGVN.

Hai là, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng và các đơn vị liên quan của NHNN để hoàn thành việc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định điều chỉnh hạn mức BHTG cũng như Chiến lược phát triển BHTG trên cơ sở chiến lược chung của ngành Ngân hàng. 

Ba là, chủ động nghiên cứu, cân đối nguồn lực để vừa đầu tư hiệu quả nguồn vốn nhàn rỗi, tăng cường năng lực tài chính của BHTGVN, vừa tham gia tái cơ cấu các tổ chức tín dụng (TCTD) và xử lý nợ xấu.

Bốn là, chú trọng công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHTG của các TCTD, tập trung vào hệ thống QTDND, sẵn sàng tham gia xử lý khi cần thiết.

Năm là, tiếp tục triển khai có hiệu quả hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị thuộc NHNN để kịp thời phát hiện, cảnh báo sớm rủi ro, vi phạm trong hoạt động, đặc biệt là hoạt động thu, nộp phí BHTG.

Năm 2017, trên cơ sở chủ trương, định hướng, chiến lược của Đảng, Chính phủ, NHNN, BHTGVN đã đề ra 15 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có nội dung về tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành của BHTGVN; nghiên cứu, đề xuất với NHNN xem xét trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Luật BHTG; chủ động triển khai, hoàn thiện công tác xây dựng và ban hành hệ thống văn bản quản trị điều hành theo đúng kế hoạch; tiếp tục hoàn thiện Chiến lược phát triển BHTGVN đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025; triển khai đầy đủ và hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của BHTGVN và hướng tới các chuẩn mực quốc tế; đầu tư hiệu quả nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi, nâng cao năng lực tài chính của BHTGVN; tăng cường quản lý, quản trị tốt công tác nguồn vốn, công tác hạch toán kế toán, công tác tài chính tiết kiệm, hiệu quả; phối hợp điều hành giữa các mảng nghiệp vụ như lao động, tiền lương, đầu tư, tài chính, kế toán, quản lý nhân lực, đảm bảo tăng năng suất lao động; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm soát - kiểm toán nội bộ; tiếp tục hoàn thiện tái cấu trúc bộ máy, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo quản lý; chú trọng xây dựng, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin; đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản; chủ động triển khai Chiến lược phát triển BHTGVN đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 khi được phê duyệt; đẩy mạnh hoạt động thông tin truyền thông; thực hiện tốt Quy chế làm việc của BHTGVN và phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức Đảng, Đoàn thể.

Tiếp thu chỉ đạo của Phó Thống đốc, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Quang Huy khẳng định toàn thể cán bộ, viên chức của BHTGVN sẽ đoàn kết, nhất trí, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ, NHNN giao phó.

Trong khuôn khổ hội nghị, Phó Thống đốc NHNN trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Nguyễn Quang Huy – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT và ông Trần Xuân Châu – Thành viên chuyên trách HĐQT; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Ngô Văn Hợi – Thành viên chuyên trách HĐQT.

Ban lãnh đạo BHTGVN đã trao các danh hiệu thi đua năm 2016 cho các tập thể, cá nhân trong hệ thống BHTGVN.

 

PV