Chế Độ:  
Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng quản trị

   Được thành lập từ năm 1999 và chính thức đi vào hoạt động năm 2000, sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tự hào luôn làm tròn sứ mệnh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của các tổ chức tín dụng và đảm bảo sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.

   Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng tinh thần quyết tâm, chủ động, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam luôn chú trọng tập trung nguồn lực đáp ứng các hoạt động nghiệp vụ trọng yếu: giám sát từ xa thường xuyên, liên tục; kiểm tra tại chỗ định kỳ đối với các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi; tham gia kiểm soát đặc biệt, xây dựng phương án xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém; tổ chức tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi nhằm nâng cao nhận thức của công chúng, đưa chính sách đi vào cuộc sống; thực hiện nghiệp vụ quản lý thu phí bảo hiểm tiền gửi, đảm bảo nhanh chóng, chính xác, đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi an toàn và hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực tài chính của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

   Trong thời gian tới, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm tiền gửi và triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025 định hướng đến năm 2030, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, tích cực trong tiến trình đổi mới, tái cơ cấu hệ thống tài chính ngân hàng; tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền; góp phần duy trì sự ổn định của các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh hoạt động ngân hàng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội.

   Chính sách bảo hiểm tiền gửi thông qua hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã thực sự đi vào cuộc sống. Đó là minh chứng khẳng định vị trí, vai trò, sự cần thiết của một định chế tài chính quan trọng đối với nền kinh tế nói chung và mạng an toàn tài chính quốc gia nói riêng.

  Tôi hoàn toàn tin tưởng Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam với nguồn nhân lực chuyên môn được đào tạo bài bản, chuyên sâu, độ tuổi ngày một trẻ hoá, vô cùng say mê lao động, học tập và khát khao cống hiến, sẽ tiếp tục phát triển bền vững, mang đến những giá trị thiết thực cho người sử dụng dịch vụ tài chính - ngân hàng tại các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, tạo dựng thương hiệu tổ chức Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam uy tín, vững mạnh trên thị trường tài chính - ngân hàng trong nước cũng như quốc tế. 

 

Phạm Bảo Lâm

Chủ tịch hội đồng quản trị