Chế Độ:  
Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng quản trị

  Giai đoạn những năm 90, Pháp lệnh ngân hàng được ban hành chuyển hoạt động hệ thống ngân hàng từ một cấp sang hai cấp, hệ thống các tổ chức tín dụng phát triển nhanh về quy mô, loại hình và hình thức sở hữu. Sự phát triển này mang lại nhiều lợi ích cho người dân và cho nền kinh tế, nhưng mặt khác cũng gia tăng rủi ro. Việc hàng loạt hợp tác xã tín dụng đổ vỡ vào cuối những năm 1980-1990 đã ảnh hưởng tiêu cực đến lòng tin của người dân đối với hệ thống ngân hàng. Bên cạnh đó, cùng với sự hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu, rộng, việc thành lập tổ chức bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam trở nên vô cùng cấp thiết. Ngày 9/11/1999, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 218/1999/QĐ-TTg thành lập Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN), theo khung pháp lý là Nghị định 89/1999/NĐ-CP về Bảo hiểm tiền gửi. Đến năm 2012, cơ sở pháp lý về BHTG được hoàn thiện khi Quốc hội khóa XIII thông qua Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) số 06/2012/QH13 ngày 18/6/2012.

  Trải qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, BHTGVN đã từng bước khẳng định vai trò quan trọng của một tổ chức tài chính Nhà nước hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận và là tổ chức duy nhất tại Việt Nam thực hiện chính sách BHTG. Trong suốt quá trình đó, BHTGVN luôn bám sát định hướng của ngành Ngân hàng, tích cực triển khai các hoạt động  nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo thực hiện mục tiêu chính sách bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn lành mạnh hoạt động ngân hàng. Có được thành công này, không thể không kể tới và ghi nhận công sức của các thế hệ lãnh đạo và người lao động đi trước, những người đã vượt qua gian khó từ những ngày đầu thành lập, tạo nền tảng vững chắc cho truyền thống lâu đời của BHTGVN để các thế hệ sau tiếp bước noi theo, cùng xây dựng một tổ chức BHTGVN vững mạnh.

  Tính đến ngày 30/9/2019, BHTGVN đã thực hiện cấp chứng nhận, giám sát từ xa và kiểm tra tại chỗ đối với 1.282 tổ chức tín dụng, tổng tài sản của BHTGVN đạt khoảng 57 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ đã tăng từ 1.000 tỷ đồng do ngân sách Nhà nước cấp lên 5.000 tỷ đồng. Công tác chi trả BHTG luôn được sẵn sàng, chủ động chuẩn bị các phương án thực hiện khi phát sinh nghĩa vụ chi trả tiền bảo hiểm. Công tác thông tin tuyên truyền luôn được chú trọng và đổi mới, BHTGVN đã triển khai nhiều sự kiện tuyên truyền trên phạm vi toàn quốc nhằm lan tỏa chính sách BHTG tới mọi đối tượng công chúng.

  Trong bối cảnh đất nước mở cửa, hội nhập và phát triển sâu rộng, với những cơ hội và thách thức của giai đoạn lịch sử mới, đặc biệt khi BHTGVN được giao nhiệm vụ tham gia sâu hơn vào quá trình tái cơ cấu hệ thống các TCTD, BHTGVN xác định, cần nỗ lực hơn nữa để nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ, hướng tới mục tiêu đưa BHTGVN thành tổ chức BHTG hiệu quả, hiện đại và tiến gần hơn tới thông lệ, chuẩn mực quốc tế. Để thực hiện mục tiêu trên, bước đầu BHTGVN đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong thời gian tới: (i) Trình phê duyệt chiến lược phát triển BHTGVN đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; (ii) Tổng kết thi hành Luật BHTG, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật BHTG và các văn bản Luật có liên quan; (iii) Rà soát, đánh giá đề án hạn mức trả tiền bảo hiểm; (iv) Hoàn thiện đề án phí BHTG phân biệt; tiếp tục nghiên cứu, đánh giá và đưa ra đề xuất về hệ thống phí BHTG phân biệt trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2025.

  Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập BHTGVN, thay mặt toàn thể cán bộ, nhân viên hệ thống BHTGVN, xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan hữu quan, tổ chức và cá nhân đã dành cho BHTGVN trong suốt quá trình từ khi thành lập đến nay.

  BHTGVN hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ quý báu của các quý đơn vị trong những chặng đường phát triển tiếp theo.

  Trân trọng!

 

Chủ tịch hội đồng quản trị

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam