Chế Độ:  

Đảng bộ Chi nhánh BHTGVN khu vực Bắc Trung Bộ tổ chức nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện Kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

15:15-10/05/2022

Ngày 6/5/2022, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Đảng bộ Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) khu vực Bắc Trung Bộ tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Văn Lam – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ BHTGVN, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Chi nhánh và các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám đốc, cùng toàn thể đảng viên, cán bộ nhân viên, người lao động (CBNV- NLĐ) tại Chi nhánh.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Lam - Bí thư Đảng ủy đã triển khai, quán triệt những nội dung trọng tâm kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương (Khoá XIII) về thực hiện Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Đặc biệt, hội nghị đã được nghe toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, nhấn mạnh những nội dung, công việc quan trọng mà mỗi tổ chức, cán bộ đảng viên, công chức, viên chức phải thực hiện tốt trong thời gian tới.

Trước đó, Đảng bộ Chi nhánh đã quán triệt Quy định số 37, ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương Khoá XIII về những điều đảng viên không được làm đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Hội nghị là dịp sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn thể đảng viên, CBNV- NLĐ tại Chi nhánh. Thông qua những nội dung mà đồng chí Bí thư Đảng ủy truyền tải đã giúp cho các đảng viên, CBNV- NLĐ trong Chi nhánh thấm nhuần, từ đó soi chiếu bản thân để ngày càng hoàn thiện mình hơn.

Kết thúc Hội nghị, thay mặt Đảng uỷ, Ban giám đốc, đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị toàn thể đảng viên, CBNV- NLĐ trong Chi nhánh luôn thể hiện tinh thần nêu gương trên mọi lĩnh vực công tác, cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Chi nhánh nói riêng và BHTGVN nói chung. Đồng thời, đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu toàn thể đảng viên, CBNV-NLĐ Chi nhánh thông qua những nội dung đã được tiếp thu tại hội nghị và tự nghiên cứu, tìm hiểu thêm, hoàn thành bài thu hoạch kết quả học tập của cá nhân gửi về Đảng ủy Chi nhánh để theo dõi và báo cáo Đảng ủy BHTGVN.

Đảng ủy Chi nhánh BHTGVN khu vực Bắc Trung bộ