Chế Độ:  

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam lần thứ VII

16:32-26/10/2021

Ngày 26/10/2021, Đảng ủy Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tổ chức Hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ BHTGVN lần thứ VII. Đồng chí Phạm Bảo Lâm – Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) BHTGVN chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phạm Bảo Lâm – Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BHTGVN chủ trì hội nghị

Tham dự hội nghị có đồng chí Đào Quốc Tính - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; đồng chí Hà Hồng Sơn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ BHTGVN và 8 điểm cầu Chi nhánh BHTGVN khu vực.

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2021 của Đảng bộ BHTGVN. Theo đó, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ BHTGVN luôn được quan tâm, chú trọng. Đảng ủy BHTGVN bám sát, cập nhật kịp thời các chỉ đạo, hướng dẫn về công tác xây dựng Đảng cũng như công tác lãnh đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW để triển khai đồng bộ đến các cấp ủy trực thuộc.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát được triển khai nghiêm túc; phương thức lãnh đạo của cấp ủy các chi bộ có sự đổi mới, sâu sát, gắn với tình hình thực tế nhằm đảm bảo hoàn thành chương trình công tác, các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị được giao năm 2021. Trong quý IV/2021, Đảng ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung mọi nguồn lực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tích cực thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết thông qua các dự thảo văn bản của BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025: dự thảo Quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy BHTGVN quản lý; dự thảo Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ về “Tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động Đoàn Thanh niên”, trọng tâm là lãnh đạo đại hội đoàn các cấp của BHTGVN tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Khối DNTW lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện BCH Đảng bộ BHTGVN đã công bố Quyết định chỉ định bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ BHTGVN đối với đồng chí Đặng Văn Tới – Thành viên chuyên trách HĐQT BHTGVN. Nhân dịp này, đồng chí Đặng Văn Tới vinh dự được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đại diện BCH Đảng bộ BHTGVN trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đặng Văn Tới

Minh Ngọc