Chế Độ:  

Đảng bộ Chi nhánh BHTGVN khu vực Bắc Trung Bộ tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW và Quy định số 37-QĐ/TW

15:08-05/01/2022

Ngày 31/12/2021 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Đảng bộ Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) khu vực Bắc Trung Bộ tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Quy định số 37-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Văn Lam - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ BHTGVN, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám đốc, cùng toàn thể đảng viên, cán bộ, nhân viên, người lao động tại Chi nhánh.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Lam - Bí thư Đảng ủy đã triển khai, quán triệt những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị và Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương. Các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được đưa ra trong Nghị quyết số 02-NQ/TW và những điểm mới trong quy định về những điều đảng viên không được làm mà đồng chí Bí thư Đảng ủy truyền tải đã giúp các đảng viên, cán bộ, nhân viên, người lao động trong Chi nhánh thấm nhuần, từ đó tự soi chiếu bản thân để ngày càng hoàn thiện mình hơn.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc, đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị đảng viên, cán bộ, nhân viên, người lao động trong Chi nhánh phải luôn thể hiện tinh thần nêu gương trên các lĩnh vực công tác cũng như việc tham gia vào các hoạt động phong trào đoàn thể. Qua đó, khơi dậy phong trào thi đua, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được cấp trên giao.

Đảng ủy Chi nhánh BHTGVN khu vực Bắc Trung bộ