Chế Độ:  

Nhận diện thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta hiện nay

10:16-13/12/2021

Trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ cần phải “đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch”. Trước đó, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cũng đặc biệt nhấn mạnh nguy cơ "diễn biến hòa bình" của thế lực thù địch nhằm chống phá sự nghiệp cách mạng ở nước ta. Do đó, nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” để có biện pháp phòng, chống hiệu quả là điều rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, khi đại dịch Covid-19 hoành hành ở Việt Nam, diễn biến ngày càng phức tạp trong thời gian qua như là một trong những điều kiện để các thế lực thù địch nhen nhóm mưu đồ đen tối, thực hiện “diễn biến hòa bình” tại Việt Nam.

Từ thực tiễn đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng thời gian qua, chúng ta có thể nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, trên một số điểm cụ thể như sau:

Thứ nhất, âm mưu, thủ đoạn hòng phủ nhận các luận điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

 Khác với sự chống phá qua sách, báo, tạp chí như trước đây, các thế lực thù địch đưa ra những thông tin xấu, độc, lợi dụng sức lan tỏa của mạng Internet để đưa tin dưới dạng ngắn ngọn, kích thích sự nghi ngờ hoặc phủ định hết những giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Về mặt lý luận, các tin, bài viết qua mạng Internet đều là sự thu gọn, nhào nặn những bài viết của các thế lực thù địch chống chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh qua các thời kỳ, nội dung chống phá thường chủ quan, thiếu căn cứ, chủ yếu tác động vào mặt tâm lý, kích động những nhóm đối tượng có cùng hoàn cảnh, thu hút số đông những đối tượng thiếu hiểu biết hoặc hiểu biết chưa đầy đủ để tạo sức mạnh chống phá.

Thứ hai, âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, bóp méo các sự kiện chính trị, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm nhằm hạ uy tín và làm giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Các thế lực thù địch triệt để lợi dụng các sự kiện chính trị quan trọng liên quan đến các vấn đề phân định biên giới, lãnh thổ, tranh chấp Biển Đông, hay những vấn đề liên quan đến công tác cứu trợ bão lụt, công tác phòng chống covid 19,… để chống phá cách mạng nước ta như kích động người dân xuống đường biểu tình nhân các vụ việc nóng như vấn đề Biển Đông; vụ Công ty Formosa xả thải gây ô nhiễm biển miền Trung, vụ Đồng Tâm…Chúng tung tin thất thiệt trên các trang mạng xã hội gây hoang mang trong dư luận, tạo nên sự hiểu nhầm, hoài nghi của người dân vào cấp ủy, chính quyền các cấp.

Thứ ba, âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc phủ định các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước với mục đích hạ thấp uy tín, kích động, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Lợi dụng tình hình dịch bệnh covid đang diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch tiếp tục tìm cách chống phá, bóp méo, chỉ trích công tác phòng, chống dịch của Đảng, Nhà nước ta, kích động người dân không thực hiện các quy định trong phòng, chống dịch nhằm hướng lái dư luận và sự chú ý của quần chúng theo âm mưu, ý đồ của chúng.

Với chủ trương tiêm vắc xin phòng Covid-19 miễn phí cho toàn dân, Việt Nam đang thực hiện chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử, tính đến ngày 24/10/2021 tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 74 triệu liều, trong đó tiêm đủ 2 mũi là 21 triệu liều. Nhờ đó, công tác phòng, chống dịch bệnh của đất nước đã đạt được những kết quả theo chiều hướng tích cực. Tuy nhiên, trên một số trang mạng xã hội, nhất là facebook Việt Tân đã đăng tải các bài viết xuyên tạc các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 mà Đảng, Nhà nước ta và chính quyền các cấp đang tiến hành, đặc biệt là kích động, xuyên tạc chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đang được tiến hành trên diện rộng để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, đưa đất nước ta vào trạng thái bình thường mới. Cụ thể trong bài viết: “Tiêm vắc xin là quyền, không là nghĩa vụ”, các phần tử cơ hội chính trị xuyên tạc rằng: “Chính quyền sẽ vi hiến nghiêm trọng nếu ép buộc người dân phải tiêm vắc xin trái với ý muốn của họ. Đấy là hành vi giết người nếu cơ thể họ không thích hợp để tiêm vắc xin hoặc vắc xin kém chất lượng dẫn đến tính mạng của họ bị đe doạ”.

Để phủ nhận công sức của Đảng, Nhà nước ta trong phòng, chống dịch COVID-19 cũng như gây hoang mang cho người dân trước việc Việt Nam đang chuẩn bị từng bước cho việc mở cửa dần dần kinh tế - xã hội, các đối tượng bịa đặt, đưa thông tin sai trái, lợi dụng một số sai sót trong phòng, chống dịch của Việt Nam để xuyên tạc, thổi phồng. Đó là việc đưa thông tin trên mạng xã hội những số liệu không chính xác; cho rằng “nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hoàn toàn bất lực trong chống dịch nên bắt dân phải sống chung với COVID-19”, vu cáo “chính quyền hoàn toàn không quan tâm gì đến người dân sống khổ sở trong thời đại dịch ra sao, chỉ nghĩ làm sao moi tiền dân bằng mọi cách”.

Trong thời kỳ đổi mới, không ít thông tin phủ nhận thành quả công cuộc đổi mới, chỉ nhìn vào những hạn chế mà không thấy những giá trị, những thành quả mà Đảng và nhân dân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Mặt khác, chúng lấy những thành công của một số nước để so sánh, chê bai, phủ nhận thành quả, phê phán những hạn chế, yếu kém của Việt Nam mà không đề cập những khó khăn của đất nước để cùng nhau nỗ lực và xây dựng. Để thực hiện âm mưu đó, các tổ chức phản động... tiếp tục tìm chọn, móc nối, lôi kéo công dân tham gia các tổ chức phản động và thực hiện các hoạt động chống phá ở trong và ngoài nước.

Nhận diện rõ những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động khi chúng thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống phá Đảng và Nhà nước ta là nhiềm vụ cấp bách và nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Với những diễn biến phức tạp của những âm mưu thủ đoạn ngày càng tinh vi, những thủ đoạn mới của các thế lực thù địch chống phá đất nước ta, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng rèn luyện, giữ vững lập trường, tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chủ động phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Các cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị cần quan tâm đặc biệt đến công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; kịp thời, giải quyết có hiệu quả các sự kiện, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm nảy sinh trong đời sống xã hội dễ gây tác động đến tư tưởng, tâm tư, tình cảm của nhân dân; đồng thời phải khắc phục, sửa chữa những hạn chế, yếu kém trong quản lý, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở mỗi ngành, địa phương, đơn vị.

PV