Chế Độ:  
Thông tin báo chí

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM TỔ CHỨC HỘI THẢO QUỐC TẾ

VÀ HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 16 CỦA ỦY BAN CHÂU Á -

THÁI BÌNH DƯƠNG - HIỆP HỘI BẢO HIỂM TIỀN GỬI QUỐC TẾ

Hà Nội, ngày 16-17/4/2018

Ngày 16-17/4/2018, tại Hà Nội, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đăng cai tổ chức Hội thảo quốc tế và  Hội nghị thường niên lần thứ 16 của Ủy ban châu Á - Thái Bình Dương (APRC) - Hiệp hội Bảo hiểm tiền gửi Quốc tế (IADI).

Thành phần tham dự

Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo IADI, lãnh đạo APRC, đại diện các tổ chức Bảo hiểm tiền gửi quốc tế là thành viên của IADI, APRC;  đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam như Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB)…

Về phía Việt Nam, Hội thảo có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, đại diện các cơ quan, bộ ngành liên quan; đại diện khối Viện, Học viện và các trường đại học chuyên ngành tài chính – ngân hàng, đại diện khối các Ngân hàng thương mại, Quỹ tín dụng nhân dân, Ngân hàng Hợp tác xã, Tổ chức tài chính vi mô và các cơ quan thông tấn, báo chí.

Thông tin tổng quan

APRC là một trong tám Ủy ban khu vực của IADI, được thành lập nhằm thúc đẩy việc chia sẻ thông tin và kiến thức, hợp tác để phát triển hệ thống bảo hiểm tiền gửi mỗi nước. APRC đã triển khai nhiều hoạt động và sáng kiến hợp tác, hướng dẫn nghiệp vụ phù hợp với đặc thù của khu vực địa lý, đồng thời thống nhất với các mục tiêu chung của IADI. Hiện APRC có 19 thành viên (không bao gồm quan sát viên và đối tác)

Hằng năm, APRC tổ chức Hội nghị thường niên và Hội thảo quốc tế nhằm tạo diễn đàn cho các tổ chức thành viên chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về bảo hiểm tiền gửi và tăng cường hợp tác quốc tế giữa các tổ chức thành viên trong khu vực.

Chủ đề Hội thảo

“Vai trò của tổ chức Bảo hiểm tiền gửi đối với các tổ chức tham gia bảo hiểm vừa và nhỏ” (“Small and Medium-sized Insured Institutions – What We Can Do for Them”)

Chương trình Hội thảo

Hội thảo được chia thành 5 phiên với các tham luận được các diễn giả trình bày và trao đổi ý kiến tại chỗ. Chủ đề của các phiên họp cụ thể như sau:

Phiên 1: “Vai trò của tổ chức bảo hiểm tiền gửi đối với các tổ chức tham gia bảo hiểm vừa và nhỏ”

Phiên 2: “Theo dõi các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi vừa và nhỏ: Giám sát, kiểm tra và hỗ trợ”

Phiên 3: “Xử lý tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi vừa và nhỏ: Xử lý, chi trả, thanh lý và quản lý tài sản”

Phiên 4: “Thúc đẩy áp dụng Bộ nguyên tắc cơ bản phát triển hệ thống bảo hiểm tiền gửi hiệu quả”

Phiên 5:  “Kinh nghiệm thực hiện chương trình tự đánh giá tuân thủ Bộ nguyên tắc cơ bản phát triển hệ thống bảo hiểm tiền gửi hiệu quả (SATAP) tại một số quốc gia”

Hội nghị thường niên lần thứ 16 và Hội thảo quốc tế APRC 2018 là cơ hội để đại biểu tham dự chia sẻ thông tin và kinh nghiệm trong việc hỗ trợ, giám sát và xử lý các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi quy mô vừa và nhỏ, để từ đó đề xuất chính sách nhằm nâng cao vai trò của tổ chức bảo hiểm tiền gửi đối với những tổ chức này. Hội thảo cũng là diễn đàn để các tổ chức bảo hiểm tiền gửi trên thế giới thảo luận về việc thúc đẩy áp dụng Bộ nguyên tắc cơ bản phát triển hệ thống bảo hiểm tiền gửi hiệu quả cũng như chương trình hỗ trợ kỹ thuật tự đánh giá tuân thủ Bộ nguyên tắc, nhằm tăng cường áp dụng Bộ nguyên tắc từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức bảo hiểm tiền gửi.

Để biết thêm thông tin chi tiết, truy cập:

http://www.div.gov.vn

Thông tin thêm, vui lòng liên hệ:

Vũ Thị Thùy Dương - Phó Trưởng phòng Thông tin tuyên truyền Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Mobile: 0902 155 888

Email: vu-thi-thuy.duong@div.gov.vn - Gmail: hongduong196@gmail.com

 

BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM