Chế Độ:  

Chi nhánh BHTGVN khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long: Phối hợp tuyên truyền chính sách BHTG tại hội nghị sơ kết hoạt động QTDND và tài chính vi mô

10:50-10/08/2022

Ngày 3/8/2022, Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) đã tham dự và kết hợp tuyên truyền chính sách BHTG tại Hội nghị sơ kết hoạt động quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) và tài chính vi mô 6 tháng đầu năm do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Bến Tre tổ chức.

Ông Lê Công Thành - Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Bến Tre

phát biểu tại hội nghị

Tham dự hội nghị có Ban Giám đốc, Thanh tra giám sát ngân hàng NHNN Chi nhánh tỉnh Bến Tre; đại diện Chi nhánh BHTGVN khu vực ĐBSCL; đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc các QTDND; đại diện các quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; chương trình, dự án và chi nhánh tổ chức tài chính vi mô trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua nội dung Báo cáo tình hình hoạt động QTDND, tài chính vi mô 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2022. Theo đó, tính đến 30/6/2022, tỉnh Bến Tre có 8 QTDND đang hoạt động với hơn 12.600 thành viên; tổng nguồn vốn trên 526 tỷ đồng, bình quân mỗi QTDND có nguồn vốn gần 66 tỷ đồng, tương đương với nguồn vốn bình quân chung của các QTDND tại khu vực ĐBSCL.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có 1 chi nhánh tổ chức tài chính vi mô, 1 quỹ hỗ trợ và 2 chương trình, dự án có chức năng nhận viện trợ, tài trợ, cấp vốn và hỗ trợ, cung cấp tín dụng cho các đối tượng là phụ nữ, hộ nghèo, hộ cận nghèo, lao động nghèo, người có thu nhập thấp, công nhân viên chức làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng dư nợ trên 305 tỷ đồng.

“Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2022 hoạt động của QTDND và hoạt động tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh Bến Tre ổn định, tuân thủ quy định pháp luật, đảm bảo các giới hạn, tỷ lệ an toàn” - báo cáo cho biết.

Phát biểu triển khai kế hoạch thực hiện phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 tại hội nghị, lãnh đạo NHNN Chi nhánh tỉnh Bến Tre lưu ý các QTDND cần thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng quản trị, điều hành đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật, đúng tôn chỉ, mục đích; phát huy vai trò của tập thể, Ban Kiểm soát trong kiểm tra, giám sát, kiểm soát mọi mặt hoạt động. Đồng thời, chú trọng hoạt động an toàn, hiệu quả phù hợp với nguồn lực, không vì mục tiêu tăng trưởng nhanh, lợi nhuận cao mà vi phạm pháp luật, xa rời mục đích, tôn chỉ.

Chúc mừng kết quả đạt được của các QTDND và các quỹ hỗ trợ, chương trình, dự án, tổ chức tài chính vi mô trên địa bàn, đại diện lãnh đạo Chi nhánh BHTGVN khu vực ĐBSCL cũng đánh giá cao hoạt động của QTDND ở tỉnh Bến Tre. Cụ thể,  từ kết quả theo dõi, giám sát của Chi nhánh cho thấy, các QTDND đã phát huy được ưu thế trong công tác huy động vốn, cho vay trên địa bàn; không có đơn vị vi phạm các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động; nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp và từng bước được thu hồi, xử lý; được lãnh đạo các cơ quan quản lý, cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ và thành viên tin tưởng.

Trong khuôn khổ hội nghị, lãnh đạo Chi nhánh đã chia sẻ thông tin khái quát về cơ sở pháp lý, các cơ chế quản lý, hỗ trợ góp phần đảm bảo cho QTDND hoạt động an toàn đúng mục đích, tôn chỉ; cung cấp, phổ biến các thông tin cơ bản về chính sách BHTG cũng như hoạt động của BHTGVN như: Hạn mức chi trả tiền gửi được bảo hiểm mới theo Quyết định 32 của Thủ tướng Chính phủ; vai trò của BHTGVN trong nâng cao niềm tin người gửi tiền; Quy chế phối hợp giữa NHNN Chi nhánh tỉnh Bến Tre và Chi nhánh BHTGVN khu vực ĐBSCL trong việc cung cấp, trao đổi thông tin nhằm nâng cao hiệu quả giám sát, thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng đối với các QTDND trên địa bàn; vai trò, nhiệm vụ của BHTGVN trong việc phối hợp tham gia, hỗ trợ chức năng kiểm tra, giám sát của NHNN đối với QTDND.

Tấn Lập

Phòng Tổng hợp - Chi nhánh BHTGVN khu vực ĐBSCL