Phỏng vấn bà Nguyễn Thị Hải Vân - Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Hải Dương: Vai trò ngày càng lớn của BHTG trong bảo đảm an toàn hoạt động, củng cố vững chắc QTDND

10:17-09/10/2019

BHTG là một trong những công cụ của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Chính phủ trong bảo đảm an toàn hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD). Do đó, tuyên truyền có hiệu quả chính sách BHTG giúp người dân ngày càng hiểu và tin tưởng vào các TCTD, từ đó góp phần gia tăng huy động vốn nhàn rỗi để nâng cao đời sống, phát triển kinh tế. Phóng viên đã phỏng vấn bà Nguyễn Thị Hải Vân - Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Hải Dương để làm rõ hơn những vấn đề này.

PV: Thưa bà, bà đánh giá như thế nào về ý nghĩa, vai trò của chính sách BHTG?

Bà Nguyễn Thị Hải Vân: Thực tế đã cho thấy, chính sách BHTG có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bảo vệ người gửi tiền và góp phần đảm bảo an toàn hoạt động của các TCTD.

Thực tiễn 20 năm triển khai chính sách BHTG, thông qua các nghiệp vụ của mình, BHTGVN đã tham gia vào tất cả các khâu trong quá trình hoạt động của các TCTD, qua đó góp phần bảo vệ tốt quyền lợi người gửi tiền và duy trì an toàn, lành mạnh hoạt động ngân hàng.

Bên cạnh đó, khi TCTD lâm vào tình trạng mất khả năng thanh khoản, BHTGVN cũng kịp thời xử lý, chi trả BHTG đầy đủ cho người gửi tiền, từ đó giúp ngăn chặn sự lây lan đổ vỡ từ TCTD này sang TCTD khác.

Thời gian gần đây, theo các quy định mới của Luật sửa đổi bổ sung Luật các TCTD năm 2017, cũng như Chỉ thị 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 1173/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN thì vai trò của BHTGVN càng được nâng cao, nhiệm vụ đặt ra ngày càng nhiều hơn, đặc biệt là việc hỗ trợ chức năng kiểm tra, giám sát của NHNN đối với các QTDND và tham gia sâu hơn vào quá trình tái cơ cấu hệ thống các TCTD yếu kém và được kiểm soát đặc biệt, cũng như truyên truyền chính sách BHTG để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền.

Có thể nói, BHTGVN đã khẳng định vai trò, vị thế là công cụ hữu hiệu của NHNN trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền, nâng cao niềm tin công chúng đối với hoạt động của hệ thống các TCTD.

PV: Vậy những đóng góp cụ thể của BHTG vào việc duy trì hoạt động ổn định của các TCTD, đặc biệt là các QTDND trên địa bàn tỉnh Hải Dương như thế nào, thưa bà?

Bà Nguyễn Thị Hải Vân: Chi nhánh BHTGVN khu vực Đông Bắc bộ đã phối hợp chặt chẽ với NHNN Chi nhánh trong quá trình triển khai các hoạt động nghiệp vụ, đồng thời chia sẻ thông tin, phối hợp hiệu quả và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh nhằm đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống các TCTD trên địa bàn tỉnh Hải Dương, đặc biệt là QTDND. 

Cụ thể, công tác phối hợp, chia sẻ thông tin, xây dựng kế hoạch kiểm tra - thanh tra giữa Chi nhánh BHTGVN khu vực Đông Bắc bộ và NHNN Chi nhánh tỉnh được thực hiện kịp thời, hiệu quả, tránh tình trạng chồng chéo nhưng vẫn đảm bảo tăng số lượng QTDND được kiểm tra hàng năm. Bên cạnh đó, sau kết quả thanh tra - kiểm tra cũng được gửi đến chúng tôi, để trên cơ sở đó phối hợp trong việc theo dõi, chấn chỉnh và đôn đốc các đơn vị thực hiện.

Ngược lại, NHNN Chi nhánh thông qua công tác thanh tra, quản lý, giám sát trên địa bàn cũng chia sẻ thông tin với BHTGVN để từ đó phối hợp, tham gia xử lý các vụ việc phức tạp, giữ ổn định hoạt động hệ thống.

Ngoài ra, Chi nhánh BHTGVN khu vực Đông Bắc bộ cũng chủ động phối hợp với NHNN Chi nhánh trực tiếp đến tham gia và tuyên truyền chính sách BHTG tại Hội nghị người gửi tiền tại một số QTDND, giúp củng cố niềm tin của người dân nơi đây. Tiêu biểu có thể nhắc đến 02 trường hợp của QTDND Vĩnh Hòa (năm 2013), QTDND Thanh Hải (năm 2018). Khi xảy ra sự cố, BHTGVN đã phối hợp với NHNN Chi nhánh tỉnh Hải Dương và Ngân hàng Hợp tác xã xử lý sự cố rút tiền gửi do có những thông tin lan truyền với mục đích xấu, gây ảnh hưởng đến hoạt động của Quỹ và niềm tin của người dân. Nhờ hiệu quả của công tác tuyên truyền chính sách BHTG, các Quỹ đã giữ được ổn định hoạt động, không để rơi vào tình trạng mất thanh khoản và gây hiệu ứng lây lan trong hệ thống. Việc huy động vốn nhàn rỗi từ đó được thực hiện hiệu quả, phục vụ cho vay phát triển kinh tế địa phương. Các QTDND cũng nhờ vậy hoạt động theo hướng ngày càng an toàn, lành mạnh.

PV: Để BHTG phát huy vai trò là công cụ đắc lực của NHNN nhằm bảo vệ tốt quyền lợi hợp pháp người gửi tiền và duy trì sự ổn định, an toàn hệ thống các TCTD nói chung và QTDND nói riêng, bà có đề xuất gì, thưa bà?

Bà Nguyễn Thị Hải Vân: Tại Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống QTDND, vai trò của BHTGVN ngày càng được khẳng định trong giám sát, kiểm tra và tham gia xử lý TCTD yếu kém.

Do đó, để tổ chức BHTG ngày càng phát huy vai trò là công cụ tích cực trong hỗ trợ chức năng giám sát, kiểm tra của NHNN tại các QTDND, đồng thời đưa chính sách BHTG ngày càng đến gần hơn với người gửi tiền trên địa bàn, theo tôi, các QTDND cần tiếp tục nghiên cứu và triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về BHTG, công khai minh bạch các thông tin chính sách BHTG đến với người gửi tiền; thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo; đồng thời triển khai quyết liệt, đúng tiến độ, có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ tại Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020; kế hoạch thực hiện Đề án củng cố, phát triển đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; rà soát và khắc phục các tồn tại, vi phạm đã được NHNN, BHTGVN nêu và cảnh báo, đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định trong hoạt động; nâng cao và điều chỉnh chất lượng hoạt động nhằm tuân thủ nguyên tắc của mô hình hợp tác, duy trì sự an toàn, lành mạnh, phát triển bền vững.

Chi nhánh BHTGVN khu vực Đông Bắc bộ  tiếp tục phối hợp chặt chẽ với NHNN Chi nhánh để giúp các TCTD phát triển ổn định, an toàn, hiệu quả. Cụ thể, thực hiện tốt công tác chia sẻ thông tin, thường xuyên trao đổi nghiệp vụ, tọa đàm về những sự cố, bài học kinh nghiệm về cách xử lý, khắc phục; qua đó góp phần ổn định tình hình kinh tế chính trị, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hệ thống QTDND. Đặc biệt là sự hỗ trợ, phối hợp nhằm giảm áp lực cho NHNN Chi nhánh trong việc thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra đối với hệ thống QTDND trên địa bàn.

Bên cạnh đó, BHTGVN cần nghiên cứu, đề xuất nội dung để sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan trong việc sử dụng nguồn lực nhằm tham gia hỗ trợ, xử lý các TCTD trong quá trình tái cơ cấu; trước mắt là triển khai, hướng dẫn các thủ tục cho vay đặc biệt đối với các QTDND.

PV: Xin cảm ơn bà.

MH – NH thực hiện