BHTGVN tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 17 của Ủy ban khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Hội thảo hỗ trợ kĩ thuật và Hội thảo quốc tế tại Liên bang Nga

08:49-15/07/2019

Từ ngày 25 đến 28/6/2019, Đoàn công tác Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) do Tổng Giám đốc Đào Quốc Tính làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 17 của Ủy ban khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APRC), Hội thảo hỗ trợ kĩ thuật và Hội thảo quốc tế tại St. Petersburg, Liên bang Nga.

Trong khuôn khổ Hội nghị thường niên, với tư cách là thành viên của APRC, BHTGVN đã thông qua các văn kiện hội nghị của APRC; cập nhật các hoạt động của APRC kể từ Hội nghị lần thứ 16 do BHTGVN đăng cai tổ chức năm 2018; cập nhật các hoạt động của Hiệp hội BHTG quốc tế (IADI), đặc biệt là các mục tiêu chiến lược phát triển Hiệp hội; thông qua nước đăng cai Hội nghị thường niên lần thứ 18 năm 2020 của APRC là Tổng công ty BHTG Malaysia (PIDM).

Bên cạnh đó, Đoàn công tác BHTGVN đã tham gia Hội thảo hỗ trợ kĩ thuật “BHTG: Đảm bảo tuân thủ nguyên tắc cơ bản 2 và 8 của IADI”. Tại Hội thảo, một số nội dung đã được tập trung làm rõ như: Nguyên tắc 2 về Nhiệm vụ & Quyền hạn và Nguyên tắc 8 về Phạm vi bảo hiểm trong Bộ nguyên tắc cơ bản phát triển hệ thống BHTG hiệu quả của IADI.

Đoàn cũng tham dự Hội thảo quốc tế với chủ đề “Bảo hiểm tiền gửi và Thanh lý tài sản ngân hàng: Tiêu chuẩn, Thông lệ và Đổi mới”. Hội thảo bàn luận các nội dung, bao gồm: Đảm bảo chi trả BHTG trong vòng 7 ngày; những lợi ích và thách thức của việc thanh lý tài sản ngân hàng do tổ chức BHTG thực hiện; và cách thức thu hồi tài sản từ ngân hàng đổ vỡ.

Bên lề Hội nghị, BHTGVN và Cơ quan BHTG Liên bang Nga (DIA Nga) đã có buổi họp song phương trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của DIA Nga về xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, chi trả BHTG và thống nhất kế hoạch hợp tác giữa BHTGVN và DIA Nga trong tương lai. Hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống BHTG mỗi nước, đóng góp vào sự phát triển chung của Ủy ban khu vực cũng như Hiệp hội BHTG quốc tế. Ngoài ra, BHTGVN còn có các buổi làm việc và trao đổi về kế hoạch hợp tác với một số tổ chức BHTG tham dự Hội nghị.

Phòng NCTH&HTQT