Công đoàn BHTGVN triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

10:11-11/07/2019

Ngày 9/7/2019, Công đoàn Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. 

 

Tới dự hội nghị có đồng chí Bùi Mạnh Khải – Ủy viên BCH, Chánh văn phòng Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; đồng chí Nguyễn Quang Huy – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BHTGVN; đồng chí Ngô Quang Lương – Ủy viên BCH Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn BHTGVN, Thành viên HĐQT BHTGVN; đồng chí Hoàng Hoa Kiên – Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn BHTGVN.

Hội nghị đã nghe báo cáo Sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và định hướng công tác 6 tháng cuối năm của Ủy ban kiểm tra Công đoàn BHTGVN và cùng thảo luận về các vấn đề liên quan.

Đ/c Ngô Quang Lương – Ủy viên BCH Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn BHTGVN phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Ngô Quang Lương – Ủy viên BCH Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn BHTGVNcho biết, trong những năm qua, Công đoàn BHTGVN luôn đại diện, tổ chức người lao động tham gia quản lý cơ quan, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống của người lao động. Các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động văn hóa, văn nghệ của đoàn thể được triển khai sâu, rộng, làm phong phú thêm đời sống tinh thần, tạo động lực thúc đẩy đoàn viên công đoàn hăng say lao động, học tập và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm diễn ra nhằm ghi nhận những đóng góp quan trọng của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động, đồng thời để ra những việc cần triển khai trong 6 tháng cuối năm 2019 lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập BHTGVN.

Đồng chí Nguyễn Quang Huy – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo trình bày tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2019, với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự ủng hộ từ Công đoàn ngành Ngân hàng Việt Nam, chính quyền các cấp và sự động viên giúp đỡ kịp thời của tổ chức Công đoàn tập thể cán bộ - người lao động BHTGVN đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; sẵn sàng chuẩn bị triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Công đoàn BHTGVN đã tuyên truyền đến người lao động trong toàn hệ thống hướng tới kỷ niệm 68 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam (06/5/1951 – 06/5/2019); 129 năm ngày sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019); Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019); Triển khai kế hoạch tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần IV - 2019 (Giải búa liềm vàng). Triển khai kế hoạch thực hiện chỉ thị số 03-CT/BCS ngày 12/12/2018 của Ban Cán sự Đảng Ngân hàng nhà nước Việt Nam về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn trong ngành Ngân hàng. Triển khai tuyên truyền và thực hiện nội dungBộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ Ngân hàng” của Hiệp hội Ngân hàng.

Tính đến hết ngày 30/6/2019, toàn hệ thống Công đoàn BHTGVN có 805 đoàn viên, tỷ lệ đoàn viên/người lao động đạt 100%. Công đoàn BHTGVN phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo chuyên môn BHTGVN trong việc thực hiện các chế độ đối với cán bộ - người lao động như: tham gia xây dựng các quy chế, nội quy, quy định; tham gia Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng tiền lương, v.v. Công đoàn BHTGVN đã chỉ đạo công đoàn cơ sở động viên, quán triệt đến người lao động yên tâm công tác, thực hiện tốt chủ trương của ngành; động viên người lao động hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Công đoàn BHTGVN đề ra 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có: Đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên - người lao động, thúc đẩy xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định, đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở;Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, xây dựng đội ngũ đoàn viên - người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, kỷ cương kỷ luật đáp ứng yêu cầu công việc trong thời kỳ phát triển và hội nhập. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong toàn hệ thống; Tham gia tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập BHTGVN; Xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn; làm tốt công tác tham gia xây dựng Đảng; Triển khai tốt công tác chính sách xã hội, vận động đoàn viên - người lao động toàn hệ thống ủng hộ Quỹ xã hội công đoàn và Quỹ tình nghĩa ngành Ngân hàng… và các chương trình an sinh khác do Đảng ủy và Công đoàn cấp trên chỉ đạo; Thực hiện tốt công tác tài chính công đoàn, tranh thủ sự ủng hộ của chuyên môn, Công đoàn ngành, để phát triển nguồn thu đảm bảo kinh phí cho hoạt động công đoàn; tuyên truyền và thực hiện chương trình tiết kiệm chống lãng phí;…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT BHTGVN khẳng định ban lãnh đạo BHTGVN luôn quan tâm và hỗ trợ các hoạt động công đoàn. Các chế độ, chính sách bảo đảm quyền lợi của người lao động được thực hiện nghiêm túc, do đó, không phát sinh mâu thuẫn, khiếu nại của người lao động đối với người sử dụng lao động. Đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT đã chỉ đạo một số nhiệm vụ Công đoàn BHTGVN cần triển khai thực hiện trong thời gian tới về nội dung hoạt động công đoàn, kinh phí cho hoạt động công đoàn, về mô hình tổ chức công đoàn BHTGVN và gợi ý, cùng với sự hỗ trợ kính phí của chuyên môn, các công đoàn cơ sở nói riêng, Công đoàn BHTGVN nói chung cần phát huy tinh thần sáng tạo, huy động được sự tham gia của đoàn viên đối với các hoạt động công đoàn, nhất là phong trào văn hoá thể thao...

Đồng chí Bùi Mạnh Khải – Ủy viên BCH Công đoàn, Chánh Văn  phòng Ngân hàng Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị

Thay mặt Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, đồng chí Bùi Mạnh Khải –Ủy viên BCH - Chánh văn phòng Công đoàn Ngân hàng Việt Nam biểu dương những hoạt động có chiều sâu và những thành tích đáng ghi nhận của Công đoàn BHTGVN và nhấn mạnh: Cùng với cấp uỷ Đảng, chính quyền, Công đoàn BHTGVN đã vận động được đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, điều kiện làm việc, thu nhập của người lao động được bảo đảm chính là nhân tố tạo nên sự đoàn kết. Đồng chí cũng lưu ý Công đoàn BHTGVN cần tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên tuân thủ pháp luật, chính sách của Đảng, Nhà nước, thực hiện bộ chuẩn mực đạo đức, tác phong nghề nghiệp của cán bộ ngân hàng; tiếp tục chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho doàn viên, tiền lương, việc làm cho người lao động; thăm hỏi động viên người lao động khó khăn, ốm đau; tổ chức nhiều hoạt động văn hoá thể thao, thăm quan du lịch để tạo không khí phấn khởi, hăng say lao động; sắp xếp lại tổ chức Công đoàn theo hướng tin giản bộ máy; đào tạo tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội của ngành Ngân hàng...

Thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn BHTGVN, đồng chí Ngô Quang Lương – Ủy viên BCH Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn BHTGVN tiếp thu ý kiến và cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Công đoàn NHVN cũng như của HĐQT BHTGVN đối với hoạt động công đoàn của BHTGVN; đồng thời cam kết sẽ đưa các ý kiến chỉ đạo của Đảng uỷ BHTGVN, Công đoàn Ngân hàng Việt Namvào chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Công đoàn BHTGVN.

Trong khuôn khổ hội nghị, Công đoàn BHTGVN công bố quyết định và trao Bằng khen của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cho 01 tập thể và 06 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018.

Phòng TTTT