Hội nghị Người lao động BHTGVN 2019: Thực hiện tốt chính sách đảm bảo quyền lợi và phát huy năng lực người lao động

08:11-11/07/2019

Ngày 9/7/2019, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2019. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Huy – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT cùng các đồng chí thành viên HĐQT; đồng chí Đào Quốc Tính – Phó Bí thư Đảng uỷ, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc cùng các đồng chí thành viên Ban điều hành; đồng chí Ngô Quang Lương - Chủ tịch Công đoàn BHTGVN, Thành viên chuyên trách HĐQT; các đồng chí Kiểm soát viên và gần 160 đại biểu đại diện cho cán bộ, người lao động toàn hệ thống BHTGVN.

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 của BHTGVN do đồng chí Mai Việt Trung - Phó Tổng giám đốc BHTGVN trình bày nêu rõ, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cùng với sự nỗ lực quyết tâm và đoàn kết của tập thể người quản lý và người lao động, BHTGVN đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng. Kết quả này được thể hiện trên hầu hết các mặt hoạt động của BHTGVN, từ hoàn thiện cơ chế chính sách và quy trình nghiệp vụ; triển khai chính sách BHTG; hoạt động hỗ trợ nâng cao hiệu quả của hệ thống đến hoạt động Đảng, đoàn thể.

Các chế độ, chính sách phúc lợi, bảo đảm quyền lợi của người lao động BHTGVN cùng với các phong trào thi đua,cơ chế khen thưởng...được thực thi đầy đủ, kịp thời. Điều này tạo sự đoàn kết, thống nhất cao, góp phần động viên, khuyến khích người quản lý và người lao động phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao; từ đó, ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

Nguyễn Quang Huy – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Đào Quốc Tính – Phó Bí thư Đảng uỷ, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và đồng chí Ngô Quang Lương - Chủ tịch Công đoàn BHTGVN, Thành viên chuyên trách HĐQT chủ trì hội nghị

Dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ BHTGVN, việc thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở luôn được các cấp uỷ Đảng, tổ chức đoàn thể và chuyên môn quan tâm, phối hợp thống nhất, tạo sự gắn kết giữa chuyên môn và tổ chức đại diện người lao động. Người lao động được phát huy quyền dân chủ, đóng góp vào việc xây dựng chương trình, mục tiêu, giải pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Các chế độ, chính sách của Nhà nước và quy định của BHTGVN liên quan trực tiếp đến người lao động về sắp xếp công việc, đào tạo, tuyển dụng, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại, chế độ tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nội quy lao động, quy chế thi đua - khen thưởng được thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch đã tạo ra động lực khuyến khích tinh thần lao động sáng tạo của người lao động. Cán bộ, viên chức, người động được khuyến khích phát huy năng lực và trí sáng tạo, đề xuất ý kiến đóng góp xây dựng BHTGVN.

Tuy nhiên, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, cụ thể: vẫn còn một số ít người lao động chưa chấp hành nghiêm túc nội quy lao động, văn hoá công sở của BHTGVN; một số đoàn viên công đoàn chưa nhiệt tình tham gia các hoạt động đoàn thể.

Bầu đại diện người lao động tham gia đối thoại định kỳ với người sử dụng lao động

Hội nghị cũng đã thông qua báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn BHTGVN về kết quả tổ chức hội nghị người lao động cấp cơ sở năm 2019. Theo đó, Hội nghị người lao động cấp cơ sở tại Trụ sở chính và các Chi nhánh BHTGVN thực hiện đúng quy định của Quy chế tổ chức Hội nghị người lao động.

Nhân dịp này, bản dự thảo bổ sung, thay đổi một số điều Thỏa ước lao động tập thể của BHTGVN được đưa ra và xin ý kiến đại biểu tại hội nghị.

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, NHNN và mục tiêu hoạt động của BHTGVN, hội nghị đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 với 14 nhóm nhiệm vụ chuyên môn, trong đó có: Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; rà soát, kiện toàn tổ chức cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, đạo đức nghề nghiệp và tác phong chuyên nghiệp với văn hóa đơn vị mang bản sắc BHTGVN; Đề xuất sửa đổi Luật BHTG; triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của các tổ chức tham gia BHTG, đặc biệt là thực hiện tốt Chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống QTDND và Chỉ thị 06 của Thống đốc NHNN về chấn chỉnh, tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật nhằm đảm bảo an ninh, an toàng hoạt động hệ thống QTDND...

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ tại cơ sở, phát huy quyền làm chủ của người lao động; kiện toàn và phát huy vai trò của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tạo cơ sở, Ban Thanh tra nhân dân, tăng cường hoạt động đối thoại với người lao động đi kèm với hoạt động kiểm tra – giám sát; Phối hợp chặt chẽ với Công đoàn, đoàn thể thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn, đoàn thể vững mạnh...

Đồng chí Đào Quốc Tính – Phó Bí thư Đảng uỷ, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc phát biểu tại hội nghị

Trên cơ sở ý kiến của người lao động được tổng hợp tại báo cáo của đại diện người lao động cùng các ý kiến trực tiếp của đại biểu tại hội nghị, với tâm thế "sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ mọi việc và sẵn sàng đối thoại trực tiếp với người lao động" - đồng chí Đào Quốc Tính – Tổng Giám đốc BHTGVN - thay mặt Ban lãnh đạo BHTGVN - người sử dụng lao động đã giải đáp nhiều vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, như chính sách tiền lương, phúc lợi; công tác đào tạo và đào tạo lại; tạo môi trường làm việc lành mạnh, đoàn kết; cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, v.v.

Điểm lại những kết quả nổi bật của BHTGVN năm 2018 nhờ công sức đóng góp của toàn thể người lao động; nhấn mạnh nhiệm vụ năm 2019 với nhiều chỉ tiêu được giao rất cao, đồng chí Tổng giám đốc kêu gọi người quản lý và người lao động BHTGVN nêu cao tinh thần đoàn kết, tiếp tục thi đua, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, góp phần vào thành công và phát triển chung của BHTGVN.

Đại diện người lao động và người sử dụng lao động tham gia đối thoại định kỳ

Các đại biểu đã bầu 11 đồng chí đại diện cho tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ với người sử dụng lao động và thông qua Nghị quyết hội nghị Người lao động cấp BHTGVN năm 2019.

Phòng TTTT