Đảng bộ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2019

21:09-22/01/2019

Ngày 21/01/2019, tại Hà Nội, Đảng bộ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tới dự hội nghị, về phía Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung Ương (Đảng ủy Khối) có: đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Lê Văn Phùng – Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm tra Tài chính cơ quan Ủy ban Kiểm tra TW; đồng chí Chu Đình Động – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối cùng các lãnh đạo đại diện cho các ban Đảng ở Đảng ủy Khối: Ủy ban Kiểm tra  Đảng ủy, Ban Tuyên giáo. Về phía Đảng ủy BHTGVN có:  đồng chí Nguyễn Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối , Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Đào Quốc Tính – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc; đồng chí Hà Hồng Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy và các đồng chí lãnh đạo BHTGVN, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, cấp ủy các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ BHTGVN, trưởng phòng, ban tại Trụ sở chính, đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các cán bộ chuyên trách công tác Đảng.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Quang Huy nhấn mạnh, Hội nghị tiến hành tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả công tác năm 2018, đồng thời xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Đảng bộ với mục tiêu quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019. Đồng chí Nguyễn Quang Huy đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, có nhiều ý kiến đóng góp cụ thể, xác thực vào dự thảo báo cáo của Đảng bộ và mong muốn được tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy Khối để Đảng bộ phát huy và thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2019 và những năm tiếp theo.

Hội nghị đã nghe Thường vụ Đảng ủy BHTGVN báo cáo tổng kết  công tác Đảng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối đã trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đ/c Trần Xuân Châu - thành viên HĐQT BHTGVN; tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” của Ban Tuyên giáo Trung ương cho  đ/c Hà Hồng Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy BHTGVN và đ/c Nguyễn Lương Trường - Phó Trưởng ban Tuyên giáo; tặng Giấy khen của Đảng ủy BHTGVN cho các tập thể đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018” và các cá nhân đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” liên tục 5 năm liền.

Ngoài ra, hội nghị còn nghe một số đảng bộ, chi bộ trình bày báo cáo tham luận tập trung vào một số vấn đề xây dựng Đảng, nâng cao hiệu quả sinh hoạt Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của BHTGVN.Trong năm 2018, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Khối, của Ban cán sự Đảng NHNN, Đảng ủy BHTGVN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các cấp chính quyền và tổ chức đoàn thể trong toàn hệ thống  tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. BHTGVN đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao như: xây dựng, củng cố cơ sở pháp lý và cơ chế chính sách, hệ thống các văn bản pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng – bảo hiểm tiền gửi, văn bản quản trị điều hành được triển khai đồng bộ, v.v. Trên các mảng nghiệp vụ, BHTGVN đã tập trung triển khai có hiệu quả chính sách BHTG và đạt nhiều kết quả tích cực; bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối, Đảng ủy BHTGVN các cấp ủy đảng trực thuộc kịp thời quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của Đảng ủy Khối vào Ban Thường vụ Đảng ủy BHTGVN.

Hiện nay, Đảng bộ BHTGVN có 24 đảng bộ, chi bộ trực thuộc, trong đó có 04 đảng bộ cơ sở, 04 chi bộ cơ sở và 16 chi bộ trực thuộc tại Trụ sở chính; gồm 380 đảng viên/775 cán bộ, viên chức lao động trong toàn hệ thống (chiếm 49,03%); trong đó: 354 đảng viên chính thức, 26 đảng viên dự bị.

Thực hiện các bước theo quy trình về công tác kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng ủy BHTGVN đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Quyết định chỉ định bổ sung 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ và 1 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy.

Có thể thấy Đảng ủy BHTGVN chú trọng công tác phát triển đảng viên và nâng cao trình độ lý luận chính trị khi Đảng ủy BHTGVN đã xét duyệt và cử 24 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 09 đảng viên mới kết nạp tham gia lớp bồi dưỡng đảng viên mới, 03 đồng chí tham gia lớp đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị, 07 đồng chí tham gia lớp đào tạo Cao cấp Lý luận chính trị .  

Công tác tuyên giáo được tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận…của Trung ương, của Đảng ủy Khối nghiêm túc, hiệu quả. Đồng thời, vận dụng các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của đảng ủy để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống; trên cơ sở đó, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và người lao động tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

Công tác tổ chức cán bộ được rà soát, bổ sung quy hoạch triển khai thực hiện theo quy trình, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên gắn với việc đánh giá cán bộ, viên chức;

Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện theo đúng quy định nhằm đề cao tính giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời vi phạm từ khi mới manh nha, góp phần vào việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ;

Công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể được triển khai đồng bộ, có hiệu quả đã góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn Đảng bộ;

Công tác Văn phòng cấp ủy được nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp, đề xuất giúp Đảng ủy thực hiện tốt quy chế làm việc, nội dung, chương trình công tác đã đề ra;

Các mặt công tác Đảng luôn được Đảng ủy quan tâm chú trọng lãnh đạo và thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên; qua đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận và biểu dương sự cố gắng nỗ lực của cấp ủy, tập thể lãnh đạo và người lao động BHTGVN. Năm 2018, Đảng ủy BHTGVN đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ngày càng tốt hơn mục tiêu hoạt động là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì ổn định hệ thống các tổ chức tín dụng, đảm bảo phát triển an toàn và lành mạnh hoạt động ngân hàng khi các chỉ tiêu đặt ra từ đầu năm đều đạt và vượt so với năm 2017. Bên cạnh đó, đồng chí Châu đề nghị Đảng bộ BHTGVN trong năm 2019 cần tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW tập trung; trong lãnh đạo thực hiện kiểm điểm, đánh giá, phân loại đảng viên hàng năm cần đúng tiến độ. Đồng chí Lê Văn Châu tin tưởng với những khởi sắc năm 2018 đã đạt được, Đảng bộ BHTGVN sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2019.

Thay mặt Đảng bộ BHTGVN tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Khối, đồng chí Nguyễn Quang Huy khẳng định BHTGVN trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Khối. Đồng chí Huy bày tỏ mong muốn trong năm 2019, Đảng bộ BHTGVN tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Khối và ý kiến chỉ đạo của đồng chí với tinh thần chủ động, đổi mới, đoàn kết, khắc phục những tồn tại, hạn chế; quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Chính phủ giao cho và xây dựng Đảng bộ ngày càng phát triển, các tổ chức đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh. 

Phòng TTTT