Hội nghị trực tuyến về học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XII

14:52-14/08/2017

Ngày 11/8/2017, Đảng ủy Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tổ chức Hội nghị trực tuyến về học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XII. PGS.TS Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, Báo cáo viên cấp Trung ương đến dự và truyền đạt nội dung của 03 Nghị quyết. Đồng chí Lê Trường Sơn – Trưởng phòng Nghiệp vụ Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTƯ) đến dự và theo dõi hội nghị.

Về phía Đảng ủy BHTGVN có đồng chí Nguyễn Quang Huy - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTƯ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BHTGVN; đồng chí Hà Hồng Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành; đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên BHTGVN; đại diện các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên cơ sở; các đồng chí trong cấp ủy, cán bộ đảng viên các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy BHTGVN, các phòng, ban Trụ sở chính và tại điểm cầu các Chi nhánh khu vực.

 

Đ/c Nguyễn Quang Huy - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTƯ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BHTGVN phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Huy nhấn mạnh, Hội nghị trực tuyến được tổ chức nhằm quán triệt tới các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của BHTGVN và các đơn vị, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ BHTGVN một số nội dung cơ bản, điểm mới của các Nghị quyết Trung ương Đảng khóa XII. Bên cạnh đó, việc vận dụng các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của BHTGVN, của đơn vị sẽ góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tuyên truyền sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, đảng viên; tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, gương mẫu thực hiện và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết có hiệu quả.

 

PGS.TS Trần Đình Thiên giới thiệu nội dung 03 Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII tại Hội nghị

Hội nghị đã lắng nghe PGS.TS Trần Đình Thiên giới thiệu nội dung 03 Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII: Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN và Nghị Quyết số 12-NQQ/TW ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. “Ba Nghị quyết chuyên đề về kinh tế mà Hội nghị Trung ương thông qua lần này đều là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trong tâm Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; thật sự là bước tiến quan trọng cả về lý luận và thực tiễn trong phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta. Nếu được thực hiện tốt chắc chắn sẽ góp phần tạo bước chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội” - PGS.TS Trần Đình Thiên nhấn mạnh.

Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Huy thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy BHTGVN gửi lời trân trọng cảm ơn đến PGS.TS Trần Đình Thiên đã dành thời gian giới thiệu những nội dung cốt lõi và tinh thần xuyên suốt của 03 Nghị quyết tới toàn thể hội nghị. Đồng chí Nguyễn Quang Huyđề nghị các đại biểu trên cơ sở tiếp thu những nội dung cơ bản được giới thiệu, quán triệt tại Hội nghị, tiếp tục nghiên cứu Nghị quyết để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hoạt động; triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết với những nội dung phong phú, thiết thực, đạt kết quả tốt nhất.

Đồng chí Nguyễn Quang Huy yêu cầu cấp ủy các cấp tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết tại đơn vị; xây dựng chương trình hành động của tập thể trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết để bám sát thực tiễn nhiệm vụ chính trị của BHTGVN và của đơn vị trong thời gian tới.

 

Phòng TTTT