Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi đối với Ngân hàng Woori - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

08:27-25/07/2017

 

“Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chấm dứt bảo hiểm tiền gửi và thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi theo Quyết định số 282/QĐ-BHTG ngày 14/07/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đối với:
 
Tổ chức: NGÂN HÀNG WOORI – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
Trụ sở chính: Lầu 2, Tòa nhà Kumho Asiana Plaza Saigon, 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 
Lý do: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định số 1369/QĐ-NHNN ngày 04/07/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thu hồi Giấy phép mở chi nhánh ngân hàng nước ngoài của Ngân hàng Woori – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.
 
Toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền tại Ngân hàng Woori – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh được đảm bảo theo quy định của pháp luật.”
BHTGVN