Chế Độ:  

IADI phát hành báo cáo nghiên cứu điển hình về tiền điện tử tại Ghana

13:56-02/08/2022

Ngày 14/6/2022, IADI phát hành báo cáo Fintech số 9 “Nghiên cứu điển hình về tiền điện tử tại Ghana”. Báo cáo đã tổng kết sự phát triển của tiền điện tử tại Ghana và đưa ra các giải pháp nhằm bảo vệ người sử dụng tiền điện tử tốt nhất khi các ngân hàng xảy ra đổ vỡ.

Tại Ghana, hình thức tiền điện tử được sử dụng rộng rãi nhất được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ thanh toán qua thiết bị di động (MMO). Theo quy định, các MMO phải gửi tiền của khách hàng trong tài khoản lưu ký tại ngân hàng và các tài khoản này sẽ được bảo hiểm nếu số dư tài khoản này nằm trong phạm vi bảo hiểm. Tuy nhiên, các MMO thường tổng hợp tất cả các khoản tiền của các khách hàng vào một tài khoản duy nhất. Số dư tiền gửi của tài khoản này có thể vượt hạn mức bảo hiểm, dẫn tới các khách hàng của sử dụng dịch vụ thanh toán qua thiết bị di động sẽ không được bảo vệ đầy đủ.

Để giải quyết vấn đề này, Tổng công ty BHTG Ghana (GDPC) đã đưa ra một số giải pháp như sau: (i) khi ngân hàng phá sản, tài khoản lưu ký của MMO sẽ được khoanh vùng và chuyển cho một ngân hàng khác để đảm bảo không gián đoạn giao dịch của người sử dụng; (ii) Trong trường hợp các MMO không hợp tác và từ chối cung cấp cho GDPC và Ngân hàng trung ương (NHTW) Ghana các thông tin liên quan đến khách hàng của mình, GDPC sẽ coi tài khoản giám sát của MMO như một tài khoản duy nhất và thanh toán số tiền bảo hiểm tối đa theo Luật; (iii) đề xuất bổ sung cơ chế bảo hiểm riêng cho các MMO; (iv) đề xuất ban hành tiền kỹ thuật số do NHTW phát hành thay thế cho tiền điện tử do các tổ chức tiền điện tử phát hành.

Báo cáo tóm tắt của IADI nêu rõ, sự ra đời của tiền điện tử không chỉ là cơ hội cho một hệ thống thanh toán mới hiệu quả hơn mà còn là thách thức đối với các tổ chức quản lý hệ thống tài chính Ghana. Đối mặt với sự phát triển mạnh mẽ của tiền điện tử, điều cấp thiết là Ghana phải xây dựng một hành lang pháp lý toàn diện cho việc sử dụng tiền điện tử và giúp bảo vệ tốt hơn người sử dụng tiền điện tử.

Phòng NCTH&HTQT