Chế Độ:  

Cơ quan bảo hiểm tiền gửi Kosovo và Albania tham gia diễn tập mô phỏng

10:45-14/01/2022

Ngày 6 và 7/12/2021, Quỹ bảo hiểm tiền gửi Kosovo (DIFK) đã tham gia cuộc diễn tập mô phỏng do Cơ quan Bảo hiểm tiền gửi Albania (ADIA) tổ chức tại Tirana, Albania. Buổi diễn tập được tổ chức nhằm trao đổi kinh nghiệm và tăng cường năng lực trong quá trình chi trả của tổ chức bảo hiểm tiền gửi cũng như hỗ trợ lẫn nhau khi xảy ra trường hợp ngân hàng đổ vỡ.

Ngày đầu tiên của buổi diễn tập mô phỏng các hoạt động chi trả cho người gửi tiền. Ngày thứ hai tập trung vào việc người gửi tiền rút tiền gửi tại đại lý ngân hàng và tổ chức BHTG hoàn thành quá trình chi trả. Đại lý ngân hàng là loại hình tổ chức đại diện cho ngân hàng gốc, đứng ra cung cấp một số dịch vụ tài chính cho khách hàng.   

Cuộc diễn tập lần này giúp ADIA và DIFK nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó và năng lực chuyên môn cần thiết để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ người gửi tiền, đồng thời tăng cường hơn nữa mối quan hệ trong khuôn khổ hoạt động hợp tác xuyên biên giới giữa hai tổ chức.

Phòng NCTH&HTQT