Chế Độ:  

Tổng công ty BHTG Kenya có Chủ tịch và HĐQT mới

14:28-11/01/2022

Đầu tháng 12/2021, Tổng công ty BHTG Kenya (KDIC) bổ nhiệm Hội đồng quản trị mới bao gồm 9 thành viên. Trong đó, tân Chủ tịch HĐQT là bà Carol Musyoka. Hội đồng quản trị mới sẽ thực hiện các hoạt động chính thức phù hợp với nhiệm vụ và mục tiêu của KDIC trong nhiệm kỳ 3 năm.

Bà Carol tiếp quản vị trí Chủ tịch HĐQT KDIC từ ông James Teko Lopoyetum, người đã nghỉ hưu vào tháng 6/2021. Bà là thạc sĩ Luật Đại học Cornell, Hoa Kỳ và đã có nhiều năm kinh nghiệm giữ chức vụ Giám đốc điều hành một số ngân hàng. Kinh nghiệm dày dặn của bà Carol và sự kết hợp cùng với các thành viên Hội đồng quản trị khác sẽ giúp xây dựng và phát triển KDIC lên một tầm cao mới trong việc thực hiện sứ mệnh bảo vệ người gửi tiền và góp phần ổn định hệ thống tài chính.

Phòng NCTH&HTQT