Chế Độ:  

Tạp chí Ngân hàng kỷ niệm 70 năm xuất bản số đầu tiên

08:37-19/09/2022

Sáng 16/9/2022, tại Hà Nội, Tạp chí Ngân hàng tổ chức kỷ niệm 70 năm xuất bản số đầu tiên (9/1952 - 9/2022). 

Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú chúc mừng và trao Bằng khen của Thống đốc NHNN cho Tạp chí Ngân hàng

Đến dự lễ kỷ niệm và phát biểu chỉ đạo, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú nhấn mạnh: Chặng đường 70 năm của Tạp chí Ngân hàng và gắn chặt với 71 năm quá trình ra đời, đổi mới, phát triển của ngành Ngân hàng, tiền thân là Ngân hàng Quốc gia Việt Nam; gắn với quá trình xây dựng và phát triển của đất nước qua các thời kỳ, các giai đoạn. Trải qua rất nhiều thăng trầm, ngành Ngân hàng đã đạt được nhiều thành tích to lớn, những phần thưởng cao quý rất vinh dự, vẻ vang của Đảng và Nhà nước nhưng cũng không ít mất mát, hy sinh, kể cả trong hai cuộc kháng chiến hay khi đất nước hòa bình. Trong đó, Tạp chí Ngân hàng luôn là “cửa ngõ” để tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, ngành Ngân hàng tới người dân, doanh nghiệp, thị trường và nền kinh tế.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Tạp chí Ngân hàng; sự đóng góp không mệt mỏi của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, viên chức, biên tập viên, phóng viên, người lao động Tạp chí Ngân hàng trong suốt 70 năm qua và khẳng định: Tạp chí Ngân hàng đã đóng góp một phần quan trọng vào thành công chung của ngành Ngân hàng trong thời kỳ bao cấp cũng như giai đoạn kinh tế thị trường đổi mới hiện nay.

Trong giai đoạn hiện nay, hoạt động của Tạp chí Ngân hàng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, Tạp chí cần tổ chức hoạt động phù hợp để đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú đề nghị Tạp chí Ngân hàng tập trung thực hiện tốt những nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp tục khẳng định vai trò là một cơ quan ngôn luận, cơ quan truyền thông có trách nhiệm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như cơ chế, chính sách, hoạt động của ngành Ngân hàng, tạo niềm tin cho doanh nghiệp, người dân, các nhà đầu tư nước ngoài. Đây là sứ mệnh và cũng là nhiệm vụ chính trị quan trọng Tạp chí Ngân hàng đã và đang thực hiện tốt trong 70 năm qua.

Thứ hai, trong thời gian tới, Tạp chí cần làm tốt hơn nữa nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, đóng góp, xây dựng, tham mưu cho các đơn vị xây dựng cơ chế, chính sách của Ngành; phải thực sự là trung tâm, là cơ quan phản biện chính sách, diễn đàn trao đổi, nghiên cứu khoa học.

Thứ ba, phải là cơ quan đầu mối tập hợp, kết nối giữa các nhà hoạch định chính sách, đơn vị triển khai thực thi chính sách với các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, lý luận, nhà quản lý để tạp chí thực sự có nội hàm, chất lượng khoa học cao phục vụ người đọc.

Thứ tư, Tạp chí Ngân hàng cần có bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ có chất lượng, có trình độ chuyên môn, có cách làm nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn; đồng thời, xây dựng đội ngũ cộng tác viên có trình độ, uy tín để nâng cao chất lượng, hàm lượng khoa học các bài viết. Tạp chí cần tiếp tục đổi mới, xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, nhanh nhẹn, hợp lý trong việc quyết định phát hành ấn phẩm về điện tử cũng như ấn phẩm giấy, có nghệ thuật trong công tác phát hành và đặc biệt, cần gây dựng được thương hiệu Tạp chí Ngân hàng.

Thứ năm, tiếp tục đổi mới, chuyển dần sang cơ chế tự chủ, tiến tới tự chủ toàn phần.

Để thực hiện tốt những yêu cầu trên, ngoài nỗ lực, phấn đấu của Tạp chí Ngân hàng, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú đề nghị các vụ, cục, đơn vị của NHNN, các ngân hàng thương mại cần hỗ trợ Tạp chí trong việc tiếp cận thông tin để tuyên truyền mục tiêu, ý nghĩa, nội dung cơ chế, chính sách của ngành Ngân hàng, tạo sức mạnh truyền thông chung cho toàn Ngành; hỗ  trợ Tạp chí chuyển sang tự chủ tài chính.

Năm 1952, một năm sau khi Ngân hàng Quốc gia Việt Nam được thành lập theo Sắc lệnh số 15/SL ngày 06/5/1951 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Lãnh đạo ngành Ngân hàng đã chỉ đạo thành lập Tập san Ngân hàng - tiền thân của Tạp chí Ngân hàng ngày nay. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển 70 năm qua, Tạp chí Ngân hàng luôn gắn bó mật thiết với sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam, phản ánh sinh động sự phát triển lý luận, nghiệp vụ và tổng kết hoạt động thực tiễn của toàn ngành Ngân hàng qua từng giai đoạn.

 

MH