Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác truyền thông tin báo cáo tại Chi nhánh BHTGVN khu vực Đông Bắc Bộ

10:44-14/10/2019

Đến nay, Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) khu vực Đông Bắc Bộ đã triển khai thực hiện Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm tới 273 tổ chức tham gia BHTG trên địa bàn quản lý (gồm có 01 NHTM và 272 QTDND).

Thực tiễn triển khai

Giai đoạn đầu, Chi nhánh thí điểm thành công tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Hải Dương, sau đó tiếp tục mở rộng đến toàn bộ 273 tổ chức tham gia BHTG. Hình thức triển khai được đồng bộ từ công tác phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) các tỉnh, thành phố; tổ chức tập huấn đối với các tổ chức tham gia BHTG; hỗ trợ các đơn vị cài đặt và sử dụng hệ thống truyền thông tin báo cáo “ICM”...

 Qua hơn một năm triển khai, về cơ bản các đơn vị đã nắm vững được quy trình, vận hành tốt hệ thống truyền thông tin báo cáo, định kỳ truyền báo cáo điện tử đúng thời hạn theo quy định của BHTGVN. Từ quý 3/2018 đến nay có 270/273 đơn vị thường xuyên duy trì tỷ lệ truyền thành công báo cáo điện tử, đạt tỷ lệ 98,90%.

Mặc dù quá trình triển khai Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm tại Chi nhánh đã đạt được những kết quả tương đối tích cực, nhưng vẫn còn một số hạn chế liên quan đến chất lượng báo cáo của các tổ chức tham BHTG. Tháng 8/2019, Chi nhánh phối hợp với Phòng Giám sát - BHTGVN tiến hành khảo sát trực tiếp tại 04 đơn vị trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh và khảo sát gián tiếp 144 đơn vị trên địa bàn. Qua quá trình triển khai tại Chi nhánh hơn một năm cho thấy một số thuận lợi và hạn chế, vướng mắc cần tiếp tục nghiên cứu để đưa ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới như sau.

Chi nhánh BHTGVN khu vực Đông Bắc Bộ luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Chi nhánh NHNN các tỉnh, thành phố trong việc chỉ đạo đến các tổ chức tham gia BHTG chấp hành tốt chế độ thông tin báo cáo đối với BHTGVN; sự quan tâm, chỉ đạo của Ban lãnh đạo BHTGVN, sự phối hợp hỗ trợ của các Phòng ban chức năng BHTGVN.

Bên cạnh đó, Chi nhánh cũng luôn nhận được sự phối hợp tích cực từ các tổ chức tham gia BHTG trên địa bàn quản lý. 100% đơn vị đã sử dụng phần mềm kế toán nên việc tạo file báo cáo theo đúng định dạng và cấu trúc được các đối tác cung cấp phần mềm hỗ trợ tích hợp.

Tuy nhiên, một số tổ chức tham gia BHTG truyền file báo cáo chưa đúng định dạng file “.txt” theo quy định của BHTGVN như: gửi báo cáo điện tử định dạng file Word hoặc định dạng file Excel. Một số đơn vị gửi file báo cáo chưa đúng cấu trúc theo quy định của BHTGVN như: trùng lắp mã khách hàng (số CIF); định kỳ báo cáo không hợp lệ; thiếu hoặc sai mã tỉnh, thành phố... Nguyên nhân chủ yếu do các đơn vị chưa khai thác hết các tính năng trên phần mềm tạo file báo cáo đã được tích hợp và chức năng phản hồi trên hệ thống thông tin báo cáo “ICM” của BHTGVN do đó không phát hiện kịp thời để chỉnh sửa lỗi phát sinh.

Ngoài ra, một số tổ chức truyền số liệu báo cáo về BHTGVN chưa đảm bảo tính chính xác như: Đơn vị tính tại một số chỉ tiêu báo cáo chưa đúng quy định; cùng một chỉ tiêu nhưng giữa các mẫu biểu báo cáo có sự chênh lệch; chưa loại trừ hoặc loại trừ chưa chính xác các khoản tiền gửi không được bảo hiểm đối với các chỉ tiêu làm căn cứ cho việc tính và nộp phí BHTG... Nguyên nhân chủ yếu do phần mềm kế toán các đơn vị sử dụng còn nhiều hạn chế trong việc tạo file báo cáo, việc kiểm soát báo cáo trước khi ký, gửi không được thực hiện chặt chẽ. Một số đơn vị chưa nắm vững cấu trúc file báo cáo nên gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát báo cáo và khắc phục chỉnh sửa lỗi phát sinh.

Việc khắc phục, chỉnh sửa triệt để sai lệch trong nội dung báo cáo của các tổ chức tham gia BHTG phụ thuộc rất lớn vào đối tác cung cấp phần mềm. Hiện tại, các đơn vị trên địa bàn Chi nhánh quản lý sử dụng nhiều phần mềm khác nhau. Một số phần mền do cá nhân cung cấp, một số phần mềm của đối tác với thị phần nhỏ lẻ nên việc khắc phục, chỉnh sửa chưa được hỗ trợ kịp thời.

Đề xuất, kiến nghị

Để công tác truyền thông tin báo cáo tại Chi nhánh BHTGVN khu vực Đông Bắc Bộ đạt được hiệu quả cao nhất, góp phần phát huy tối đa vai trò quản lý với mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, xin đưa ra một số kiến nghị, đề xuất :

Thứ nhất, gửi văn bản yêu cầu các tổ chức tham gia BHTG chấp hành tốt Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm. Đối với những đơn vị có vi phạm yêu cầu thực hiện khắc phục, chỉnh sửa kịp thời.

Thứ hai, đề nghị các tổ chức tham gia BHTG phối hợp với các đối tác cung cấp phần mềm để được hỗ trợ vận hành, khai thác các tính năng tạo file báo cáo. Hỗ trợ khắc phục, chỉnh sửa lỗi phát sinh trong việc tạo file báo cáo đảm bảo đúng định dạng, cấu trúc và nội dung báo cáo theo quy định của BHTGVN.

Thứ ba, thông qua công tác tuyên truyền, xây dựng nội dung “Hướng dẫn thực hiện Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm” với trọng tâm hỗ trợ các tổ chức tham gia BHTG nắm vững phương pháp kiểm soát báo cáo và khắc phục triệt để các lỗi phát sinh.

Thứ tư, phân công cán bộ quản lý địa bàn tại Chi nhánh thường xuyên đôn đốc, hỗ trợ đến từng tổ chức tham BHTG khi có khó khăn, vướng mắc. Hỗ trợ trực tiếp bộ phận phụ trách truyền thông tin báo cáo về cách thức kiểm soát báo cáo trước khi khi ký, gửi và sử dụng tốt chức năng phản hồi trên hệ thống truyền thông tin báo cáo của BHTGVN.

Trần Trọng Nguyên - Phòng Giám sát, Chi nhánh BHTGVN khu vực Đông Bắc Bộ