Chính sách tiền tệ bám sát Nghị quyết Quốc hội và Chính phủ, phù hợp với diễn biến thị trường

09:41-14/06/2019

Đó là thông tin được Vụ Chính sách tiền tệ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đưa ra chiều 13/6.

Trong những tháng đầu năm, NHNN đã điều hành đồng bộ, linh hoạt các công cụ CSTT để ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu. NHNN mua ngoại tệ bổ sung Dự trữ ngoại hối Nhà nước và điều hành linh hoạt nghiệp vụ thị trường mở để trung hòa lượng tiền đưa ra từ việc mua ngoại tệ, từ đó ổn định thị trường tiền tệ. Đến ngày 10/6/2019, tổng phương tiện thanh toán tăng 5,17% so với cuối năm 2018, thanh khoản của hệ thống TCTD được đảm bảo, thông suốt.

Bên cạnh đó, lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và thị trường tiền tệ, ổn định các mức lãi suất điều hành; chỉ đạo TCTD rà soát, cân đối tài chính, tiết giảm chi phí để áp dụng lãi suất cho vay hợp lý, nỗ lực giảm lãi suất cho vay khi điều kiện cho phép trên cơ sở đảm bảo an toàn tài chính. Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay về cơ bản ổn định, lãi suất cho vay phổ biến ở mức 6-9%/năm với ngắn hạn, 9-11%/năm với trung và dài hạn.

NHNN cho biết, đến ngày 31/5/2019, dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế tăng 5,74% so với cuối năm 2018. Tín dụng hướng vào sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ; tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro được tăng cường kiểm soát. 

Tỷ giá trung tâm đã được điều hành linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường trong và ngoài nước, các cân đối vĩ mô, tiền tệ và mục tiêu CSTT; phối hợp đồng bộ các công cụ CSTT, tận dụng điều kiện thị trường thuận lợi để mua được lượng lớn ngoại tệ bổ sung Dự trữ ngoại hối nhà nước. Thị trường tương đối ổn định, tỷ giá diễn biến bám sát điều kiện thị trường; thanh khoản đảm bảo, giao dịch ngoại tệ thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng đầy đủ, kịp thời. Ngày 10/6/2019, tỷ giá trung tâm ở mức 23.054 VND/USD (tăng khoảng 1% so với cuối năm 2018); tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng khoảng 23.390 VND/USD, đầu giờ chiều giảm khoảng 30 đồng so với sáng, tăng khoảng 0,8% so với cuối năm 2018.

Vụ Chính sách tiền tệ - NHNN cho biết, trong các tháng còn lại của năm 2019, định hướng điều hành chính sách tiền tệ của NHNN sẽ là điều hành nghiệp vụ thị trường mở, điều tiết thanh khoản của TCTD ở mức hợp lý để ổn định thị trường tiền tệ, góp phần thực hiện mục tiêu CSTT. Điều hành dự trữ bắt buộc đồng bộ với công cụ CSTT khác, phù hợp với diễn biến thị trường và mục tiêu CSTT.

NHNN tiếp tục tái cấp vốn cho TCTD để hỗ trợ thanh khoản, cho vay các chương trình được Chính phủ, TTCP phê duyệt, hỗ trợ cơ cấu lại các TCTD và xử lý nợ xấu.

Lãi suất, tỷ giá được điều hành phù hợp với cân đối vĩ mô, diễn biến thị trường và mục tiêu CSTT; kết hợp đồng bộ các công cụ CSTT, can thiệp thị trường ngoại hối khi cần thiết để ổn định thị trường.

NHNN cũng điều hành tín dụng phù hợp với chỉ tiêu định hướng, đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng. Chỉ đạo TCTD nâng cao chất lượng tín dụng; tập trung phân bổ nguồn vốn vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận tín dụng. Kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như kinh doanh bất động sản, chứng khoán…; tăng cường quản lý rủi ro các dự án BOT, BT giao thông, tín dụng tiêu dùng. Tiếp tục kiểm soát cho vay ngoại tệ với lộ trình phù hợp./.

Hương Giang