Công đoàn Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

10:01-01/07/2020

Ngày 29/6/2020, Công đoàn Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

 

Đồng chí Trần Hồng Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trao Bằng khen của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Tới dự hội nghị có đồng chí Trần Hồng Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; đồng chí Đào Quốc Tính – Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc BHTGVN; đồng chí Ngô Quang Lương – Ủy viên BCH Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn BHTGVN, Thành viên HĐQT BHTGVN.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Ngô Quang Lương – Ủy viên BCH Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn BHTGVN cho biết, thực hiện nhiệm vụ do Đại hội Công đoàn BHTGVN Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra, với tinh thần trách nhiệm, mặc dù phải hoạt động trong điều kiện phức tạp của dịch bệnh covid - 19, song các cấp Công đoàn của BHTGVN đã phấn đấu vượt qua khó khăn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đề ra nhiều chủ trương và hành động thiết thực, tổ chức thực hiện và hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020.

Trong 6 tháng qua, Công đoàn BHTGVN đã củng cố, kiện toàn ổn định tổ chức, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn để hoạt động Công đoàn ngày càng có chiều sâu và là nơi được đoàn viên, người lao động tin tưởng, góp phần nâng cao uy tín của tổ chức Công đoàn. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Công đoàn BHTGVN tiếp thu, bổ sung và xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể trong những tháng tiếp theo của năm 2020 theo Nghị quyết Hội nghị Công đoàn lần thứ V.

Hội nghị đã nghe báo cáo Sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và định hướng công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Ủy ban kiểm tra Công đoàn BHTGVN và cùng thảo luận về các vấn đề liên quan. 

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, mặc dù tình hình kinh tế - xã hội đất nước còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch toàn cầu Covid-19, nhưng với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự ủng hộ của chính quyền các cấp và sự động viên giúp đỡ kịp thời của tổ chức Công đoàn, tập thể cán bộ - người lao động BHTGVN đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách của nhà nước về bảo hiểm tiền gửi, góp phần bảo vệ người gửi tiền và duy trì sự ổn định hoạt động ngân hàng.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Công đoàn BHTGVN đã tổ chức tuyên truyền đến đoàn viên, người lao động trong toàn hệ thống các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, quy định của ngành Ngân hàng; nghị quyết của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Công đoàn BHTGVN….; đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật, đặc biệt là tăng cường tuyên truyền giáo dục Luật Lao động, Luật Công đoàn, pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội; tuyên truyền và triển khai các Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; Công đoàn BHTGVN tham gia đóng góp dự thảo các văn bản, quy chế quản lý của BHTGVN; phối hợp với chuyên môn đề xuất các nội dung tham gia phục vụ đối thoại định kỳ tại nơi làm việc.

Tính đến hết ngày 31/5/2020, toàn hệ thống Công đoàn BHTGVN có 830 đoàn viên, tỷ lệ đoàn viên/người lao động đạt 100%. Công đoàn BHTGVN phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo chuyên môn BHTGVN trong việc thực hiện các chế độ đối với cán bộ - người lao động như: Tham gia xây dựng các quy chế, nội quy, quy định; tham gia các hội đồng trong đơn vị theo quy định của pháp luật như Hội đồng Thi đua – khen thưởng, Hội đồng tiền lương… Công đoàn BHTGVN đã chỉ đạo công đoàn cơ sở động viên, quán triệt đến người lao động yên tâm công tác, thực hiện tốt chủ trương của ngành; động viên người lao động hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Trong 6 tháng cuối năm 2020, Công đoàn BHTGVN đề ra 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có: Đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên - người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định, đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, xây dựng đội ngũ đoàn viên - người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, kỷ cương kỷ luật đáp ứng yêu cầu công việc trong thời kỳ phát triển và hội nhập; Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong toàn hệ thống; Xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn; Làm tốt công tác tham gia xây dựng Đảng; Thực hiện tốt công tác chính sách xã hội, và các chương trình an sinh khác do Đảng ủy và Công đoàn cấp trên chỉ đạo; Phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội thi nghiệp vụ toàn hệ thống BHTGVN; Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do virut Corona gây ra (Covid-19) …

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Quốc Tính – Phó Bí thư Đảng uỷ phụ trách, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc BHTGVN ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, những thành tích mà tổ chức công đoàn các cấp của BHTGVN đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định, Ban lãnh đạo BHTGVN luôn quan tâm và hỗ trợ các hoạt động công đoàn. Các chế độ, chính sách bảo đảm quyền lợi của người lao động được thực hiện nghiêm túc. Đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc đã chỉ đạo một số nhiệm vụ Công đoàn BHTGVN cần triển khai thực hiện trong thời gian tới, cụ thể:  Tập trung trí tuệ tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm tiền gửi; tham gia với chuyên môn để triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động...

Thay mặt Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, đồng chí Trần Hồng Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam biểu dương những hoạt động có chiều sâu, những thành tích đáng ghi nhận của Công đoàn BHTGVN và nhấn mạnh: Cùng với cấp uỷ Đảng, chính quyền, Công đoàn BHTGVN đã vận động được đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, điều kiện làm việc, thu nhập của người lao động được bảo đảm chính là nhân tố tạo nên sự đoàn kết. Đồng chí cũng lưu ý Công đoàn BHTGVN cần tiếp tục vận động đoàn viên người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đó là nghĩa vụ và trách nhiệm hàng đầu của đoàn viên công đoàn; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên tuân thủ pháp luật, chính sách của Đảng, Nhà nước, của ngành ngân hàng và của BHTGVN; thực hiện tốt cuộc vận động tập trung vào "5 không": không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà; không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm; không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; không xu nịnh, chạy chọt, gian dối; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ; tiếp tục chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, đảm bảo tiền lương, việc làm cho người lao động; tổ chức triển khai các hoạt động phong trào nhằm tạo không khí phấn khởi, hăng say lao động hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Ngân hàng và đại hội thi đua yêu nước; đào tạo tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội của ngành Ngân hàng; nghiêm túc thực hiện các chỉ thị của Chính phủ, ngành Ngân hàng về phòng chống dịch covid-19...

Thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn BHTGVN, đồng chí Ngô Quang Lương tiếp thu ý kiến và cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cũng như của Ban lãnh đạo BHTGVN đối với hoạt động công đoàn BHTGVN; đồng thời cam kết sẽ cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo của Đảng uỷ BHTGVN, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam vào chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Công đoàn BHTGVN.

Trong khuôn khổ hội nghị, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019.

Phòng TTTT