Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

14:03-29/06/2020

Sáng 29/6/2020, tại Hà Nội, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

 Tham dự Hội nghị có ông Đào Quốc Tính – Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc BHTGVN và các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Điều hành; các Kiểm soát viên BHTGVN; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ; Ủy viên Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy BHTGVN; đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên, và đại diện các Phòng, ban tại Trụ sở chính, các Chi nhánh BHTGVN; cấp ủy các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ BHTGVN.

Tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy BHTGVN, ông Hà Hồng Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy BHTGVN đã đọc báo cáo công tác Đảng. Theo báo cáo, nửa đầu năm 2020, Đảng ủy BHTGVN đã triển khai trong toàn hệ thống quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận... của Trung ương, của Đảng ủy Khối theo kế hoạch đề ra. Chỉ đạo việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 và báo cáo Đảng ủy Khối kết quả phòng chống dịch bệnh tại đơn vị. Ban hành Kế hoạch triển khai việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Bên cạnh đó, Đảng ủy cũng hoàn thành báo cáo kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức và đảng viên năm 2019; tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Đảng ủy BHTGVN. Xây dựng và triển khai chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy BHTGVN.
Đảng ủy BHTGVN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc và chuẩn bị các nội dung để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ BHTGVN lần thứ II và Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Thay mặt Ban điều hành, ông Vũ Văn Long – Phó Tổng Giám đốc BHTGVN đã báo cáo với hội nghị về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm. Theo đó, dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, BHTGVN vẫn chủ động triển khai các hoạt động nghiệp vụ trên toàn hệ thống trong điều kiện đảm bảo phòng dịch an toàn cho người lao động; bám sát chỉ đạo của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần đảm bảo an toàn hoạt động hệ thống ngân hàng.
Tính đến ngày 15/6/2020, BHTGVN thực hiện quản lý 1.282 tổ chức tham gia BHTG, không thay đổi về số lượng các tổ chức tham gia BHTG so với thời điểm 31/12/2019, bao gồm 95 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 01 ngân hàng hợp tác xã và 1.182 quỹ tín dụng nhân dân, 04 tổ chức tài chính vi mô. Trong 6 tháng đầu năm, BHTGVN đã hoàn thành cấp lại 08 Chứng nhận  BHTG và cấp 75 bản sao Chứng nhận  BHTG đầy đủ, kịp thời, đúng quy định theo đề nghị của các tổ chức tham gia BHTG.
Từ đầu năm đến 15/6/2020, tổng số phí BHTG thu được là hơn 4.000 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm 2019 và vượt gần 5% so với kế hoạch 6 tháng đầu năm 2020, đạt 52% so với kế hoạch năm 2020 đã được HĐQT phê duyệt. Đối với một số tổ chức tham gia BHTG được kiểm soát đặc biệt, BHTGVN đã thực hiện miễn nộp phí theo quy định, qua đó hỗ trợ các tổ chức này tháo gỡ khó khăn.
Trong nửa đầu năm 2020, hệ thống ngân hàng hoạt động ổn định, do đó chưa phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm. Tuy nhiên, BHTGVN vẫn luôn tập trung bám sát diễn biến tình hình các tổ chức tham gia BHTG để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.
Hiện nay, BHTGVN thực hiện giám sát đối với 100% tổ chức tham gia BHTG thông qua việc khai thác dữ liệu hiệu quả từ NHNN. Nửa đầu năm 2020, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội, BHTGVN phải tạm hoãn kế hoạch kiểm tra định kỳ đối với một số đơn vị. Tuy nhiên, ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát, BHTGVN đã tập trung triển khai kiểm tra tại chỗ theo kế hoạch. Tính đến ngày 15/6/2020, BHTGVN đã hoàn thành kiểm tra đối với 132/418 đơn vị theo kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2020 đã được HĐQT phê duyệt. Đồng thời xây dựng kế hoạch kiểm tra đối với một số tổ chức tham gia BHTG theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN.
Công tác tham gia kiểm soát đặc biệt (KSĐB) được BHTGVN chú trọng thông qua việc tích cực triển khai Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường vai trò và sự phối hợp của BHTGVN trong xử lý tham gia hỗ trợ các QTDND yếu kém được đặt vào tình trạng KSĐB theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD; chủ động xây dựng mức vốn dự phòng đối với nghiệp vụ cho vay đặc biệt năm 2020 để đảm bảo BHTGVN có đầy đủ nguồn lực về tài chính, sẵn sàng cho vay đặc biệt đối với các TCTD đủ điều kiện khi phát sinh.
Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh năm 2020 của BHTGVN đã được NHNN phê duyệt, BHTGVN thực hiện các phương án đầu tư nhằm đảm bảo an toàn và phát triển vốn, thực hiện thu hồi gốc và lãi các khoản đầu tư đến hạn đảm bảo đầy đủ, kịp thời nhằm đem lại nguồn thu bổ sung cho quỹ dự phòng nghiệp vụ và nâng cao năng lực tài chính của BHTGVN.
Như vậy, tính đến 30/6/2020, tổng tài sản của BHTGVN đạt mức hơn 64 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 18% so với thời điểm 31/12/2019. Quy mô quỹ dự phòng nghiệp vụ của BHTGVN cũng đạt mức hơn 58 nghìn tỷ đồng, tăng gần 22% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là nguồn lực mạnh mẽ để BHTGVN có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền và giữ an toàn hệ thống ngân hàng.
Trong các tháng còn lại của năm 2020, BHTGVN xác định 12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức, trong đó có tiếp tục nghiên cứu và chủ động đề xuất sửa đổi Luật BHTG, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của BHTGVN phù hợp với thực tế và thông lệ quốc tế, nâng cao năng lực của BHTGVN để BHTGVN có thể tham gia sâu hơn, hiệu quả hơn vào quá trình xử lý TCTD yếu kém; hoàn thành Đề tài theo nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ đặt hàng cấp Bộ năm 2019 của NHNN với chủ đề “Vai trò của BHTGVN trong hỗ trợ phát triển bền vững hệ thống QTDND ở Việt Nam đến năm 2025” và các đề tài nghiên cứu của BHTGVN theo kế hoạch; tiếp tục triển khai đào tạo nâng cao năng lực, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ của BHTGVN…
Về các hoạt động nghiệp vụ, BHTGVN tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả theo quy định của pháp luật, hướng tới các chuẩn mực quốc tế. Công tác giám sát, kiểm tra đối với các tổ chức tham gia BHTG được nâng cao, đặc biệt là kiểm tra đầy đủ các nội dung đối với các tổ chức tham gia BHTG theo chỉ đạo của NHNN. BHTGVN cũng sẽ tích cực tham gia vào quá trình xử lý các TCTD theo chỉ đạo của NHNN. Phối hợp chặt chẽ với NHNN trước, trong và sau quá trình KSĐB nhằm đảm bảo quyền lợi của ngưởi gửi tiền. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ mới được quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật các TCTD. Nâng cao năng lực tài chính thông qua việc tính và thu đầy đủ phí BHTG theo quy định. Đầu tư hiệu quả nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi, đảm bảo nguyên tắc an toàn và phát triển vốn. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thông tin truyền thông, mở rộng các kênh thông tin và cải tiến các sản phẩm tuyên truyền nhằm phổ biến sâu rộng, lan tỏa chính sách BHTG đến tất cả các công chúng, đặc biệt là ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa nơi có hoạt động của các tổ chức tham gia BHTG.
Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tham luận của ông Trần Văn Lam – Uỷ viên BCH Đảng bộ BHTGVN, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh BHTGVN khu vực Bắc Trung Bộ; bà Nguyễn Thị Như Thủy – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Chi nhánh BHTGVN tại TP. Đà Nẵng; bà Phan Thị Thanh Bình –Trưởng phòng – Phòng Nghiên cứu tổng hợp và Hợp tác quốc tế; ông Lê Hùng Cường – Trưởng phòng – Phòng Pháp chế và ông Hoàng Anh Tuấn – Trưởng phòng – Phòng Giám sát. Các báo cáo tham luận có nội dung xoay quanh vấn đề xây dựng Đảng, công tác lãnh đạo của cấp ủy Chi bộ; sẵn sàng triển khai chiến lược Phát triển BHTGVN sau khi được phê duyệt; các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật BHTG cũng như một số nội dung liên quan tới hạn mức BHTG.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Đào Quốc Tính – Tổng Giám đốc BHTGVN khẳng định: chính sách BHTG là một chủ trương nhân văn của Đảng, Chính phủ nhằm bảo vệ người gửi tiền, đảm bảo sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng. Tổng Giám đốc cũng yêu cầu toàn hệ thống BHTG phải tích cực thực hiện nhiệm vụ của tổ chức theo các chỉ tiêu được giao cũng như các chỉ đạo của NHNN. Tong đó, Tổng giám đốc nhấn mạnh BHTGVN cần chuẩn bị sẵn sàng để triển khai hạn mức trả tiền bảo hiểm mới, Chiến lược phát triển của BHTGVN sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thực hiện tổng kết việc thi hành Luật BHTG và đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong Luật để bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người gửi tiền và tạo cơ sở pháp lý để BHTGVN tham gia có hiệu quả vào quá trình tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng. Trong thời gian tới, nhiệm vụ của tổ chức BHTG ngày càng nặng nề, do đó toàn thể cán bộ, viên chức BHTGVN cần tập trung đoàn kết, nhất trí để thực thi có hiệu quả chính sách BHTG, xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh, phát triển.

Nhân dịp này, một số cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc đã được trao tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Giấy khen của Hội đồng quản trị BHTGVN.

Phòng Thông tin tuyên truyền