Chế Độ:  

IADI: Niềm tin tiền gửi được bảo vệ sẽ ngăn chặn rút tiền hàng loạt

08:56-30/05/2023

Ngày 31/3/2023, Hiệp hội Bảo hiểm tiền gửi quốc tế (IADI) đã công bố Tài liệu nghiên cứu với chủ đề: “Ai sẽ rút tiền khỏi ngân hàng”. Nghiên cứu này nêu rõ về bản chất và số lượng người rút tiền khỏi ngân hàng chịu ảnh hưởng như thế nào từ niềm tin, nhận thức, kinh tế của hộ gia đình và các yếu tố nhân khẩu học của người gửi tiền.

 Nghiên cứu phân tích, tổng hợp kết quả khảo sát được thực hiện trực tuyến với sự tham gia của khoảng 2.823 người trưởng thành (từ 18 tuổi trở lên) tại 07 quốc gia gồm Ireland, Ấn Độ, Úc, Canada, Mỹ và Vương quốc Anh, New Zealand. Nghiên cứu được thiết kế với bốn kịch bản được xác định bởi việc có/không có bảo hiểm tiền gửi và liệu một người có gửi tiền của họ tại một ngân hàng đang gặp khó khăn hay không.

Trong điều kiện không được BHTG, 56% người gửi tiền sẽ rút tiền nếu ngân hàng họ gửi gặp khó khăn, 36% người gửi tiền sẽ rút tiền dù ngân hàng của họ không gặp khó khăn. Trong điều kiện có BHTG, xác suất sẽ giảm xuống 25% người gửi tiền sẽ rút tiền nếu ngân hàng họ gửi gặp khó khăn, 21% người gửi tiền sẽ rút tiền dù ngân hàng của họ không gặp khó khăn. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của chính sách BHTG và hoạt động truyền thông đến công chúng. Nghiên cứu nhấn mạnh rằng niềm tin vào việc tiền gửi được bảo vệ là yếu tố lớn nhất giúp ngăn chặn việc rút tiền. Nếu người gửi tiền không biết tiền gửi của họ được bảo vệ, họ sẽ phản ứng như thể họ không được bảo vệ. Cụ thể, việc tin rằng tiền gửi được bảo vệ làm giảm khả năng người gửi tiền rút tiền xuống khoảng 65%. Ngược lại, khi họ không tin tiền gửi của mình được bảo hiểm sẽ làm tăng khả năng rút tiền lên khoảng 80%.

Khi xét đến các yếu tố nhân khẩu học, yếu tố về tuổi tác có tác động lớn hơn các yếu tố khác như giới tính, thành phần hộ gia đình. Cụ thể, những người trẻ tuổi có khả năng rút tiền cao hơn 30-40% so với những người gửi tiền ở độ tuổi trung niên, trong khi những người gửi tiền trên 60 tuổi có khả năng rút tiền thấp hơn khoảng 30% so với những người gửi tiền ở độ tuổi trung niên. Kết quả nghiên cứu cho thấy điều này có thể là do sự khác biệt về tuổi tác trong nhận thức về rủi ro, đây cũng là một lưu ý lớn đối với hoạt động tuyên truyền của tổ chức BHTG.

Nghiên cứu cũng cho thấy, niềm tin vào chính phủ và ngân hàng trong việc bảo vệ tiền gửi và xử lý khủng hoảng cũng tác động đến hành vi rút tiền. Niềm tin vào năng lực của ngân hàng làm giảm khả năng rút tiền khỏi ngân hàng khoảng 46% và niềm tin vào năng lực của Chính phủ giúp làm giảm khoảng 37%. Do đó, việc xây dựng niềm tin của người gửi tiền đối với Chính phủ, các cơ quan thực hiện chính sách và các ngân hàng là rất quan trọng.

Như vậy, việc truyền thông cũng như nâng cao hiểu biết người dân về bảo hiểm tiền gửi sẽ làm củng cố niềm tin của họ vào hệ thống ngân hàng, từ đó góp phần giảm khả năng rút tiền khi hệ thống ngân hàng gặp biến cố. Bên cạnh đó, không chỉ riêng tổ chức BHTG mà ngân hàng và Chính phủ cần tham gia thể hiện nỗ lực bảo vệ tiền gửi của người gửi tiền.

Phòng NCTH&HTQT