Chế Độ:  

Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc với Đảng ủy Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

15:55-26/05/2023

Ngày 25/5/2023, tại Hà Nội, Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương do đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Đảng ủy Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN).

Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Đức Phong – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; các đồng chí Trưởng các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối và Bí thư Đoàn Thanh niên Đảng ủy Khối.

Về phía BHTGVN có đồng chí Phạm Bảo Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; đồng chí Đào Quốc Tính – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; đồng chí Hà Hồng Sơn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; cùng các đồng chí là ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy, Chánh văn phòng BHTGVN, Phó Bí thư phụ trách Đoàn Thanh niên BHTGVN.

Tại buổi làm việc, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Hà Hồng Sơn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy BHTGVN đã báo cáo khái quát về tình hình hoạt động của Đảng bộ BHTGVN.

Theo đó, Đảng bộ BHTGVN là Đảng bộ cấp trên cơ sở, hoạt động theo mô hình toàn hệ thống. Hiện nay, Đảng bộ có 27 tổ chức đảng trực thuộc, trong đó có 19 chi bộ trực thuộc tại Trụ sở chính, 4 đảng bộ cơ sở và 4 chi bộ cơ sở chi nhánh khu vực, với tổng số đảng viên là 459/849 cán bộ. Ban Chấp hành Đảng bộ BHTGVN gồm 28/33 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy có 9/11 đồng chí, Thường trực Đảng ủy gồm 3 đồng chí: Bí thư Đảng ủy là Chủ tịch Hội đồng quản trị, 1 Phó Bí thư Đảng ủy là Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và 1 Phó Bí thư Thường trực phụ trách công tác xây dựng Đảng.

Hàng năm, có 100% các tổ chức đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (Nghị quyết đề ra là 80%); trên 90% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (Nghị quyết đề ra là 85%); kết nạp 72/120 đảng viên mới, đạt 60% chỉ tiêu Nghị quyết; thực hiện kiểm tra, giám sát 26/42 tổ chức, đạt 62% chỉ tiêu Nghị quyết.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BHTGVN lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các cấp ủy, tổ chức đảng tại Đảng bộ BHTGVN đã xây dựng và ban hành chương trình hành động, kế hoạch để thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối, Đảng ủy BHTGVN đã ban hành 7 nghị quyết chuyên đề, cấp ủy các cấp hàng năm đều ban hành Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch, mục tiêu đề ra nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Đảng ủy BHTGVN đã tổ chức triển khai học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của Chính phủ và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng thời ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận theo đúng nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng luôn được Ban Thường vụ Đảng ủy quan tâm, chú trọng, bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ban Thường vụ Đảng ủy BHTGVN luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng trực thuộc phù hợp, đồng bộ với mô hình, tổ chức bộ máy của BHTGVN; xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy cơ sở, lãnh đạo công tác cán bộ thông qua việc quy hoạch, dự nguồn, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ; giới thiệu các đảng viên có uy tín cao, có phẩm chất đạo đức tốt và năng lực chuyên môn giỏi để bổ nhiệm vào các vị trí quản lý, điều hành của đơn vị.

Hiện nay, Đảng ủy BHTGVN đang triển khai, điều động bố trí bổ sung nhân sự các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy BHTGVN đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về tình hình hoạt động của Đảng bộ BHTGVN; những vướng mắc trong việc thực hiện Quy định số 87-QĐ/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW ngày 14/02/2023 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước.


Từ các ý kiến trao đổi, thảo luận tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Bảo Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị BHTGVN khẳng định, BHTGVN đã triển khai đồng bộ và hiệu quả tất cả các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tập trung xử lý triệt để các vấn đề tồn đọng, phát sinh mới, hoàn thành mục tiêu phát huy tối đa vai trò của BHTGVN trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh hệ thống ngân hàng. Hàng năm BHTGVN đều được NHNN xếp loại A.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đồng chí Phạm Bảo Lâm đề nghị Thường trực Đảng ủy Khối tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng Đảng tại BHTGVN và có ý kiến với NHNN, các Bộ ngành liên quan xem xét sớm sửa đổi, bổ sung Luật BHTG. Đây là một trong những ưu tiên hàng đầu để đảm bảo đồng bộ, hiệu quả trong việc triển khai chính sách BHTG. Cùng với đó, đề nghị Thường trực Đảng ủy Khối có ý kiến với Ban Cán sự Đảng NHNN về việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo tại BHTGVN để đảm bảo hoạt động của BHTGVN; Thường trực Đảng ủy Khối xem xét, cho ý kiến chỉ đạo và hướng dẫn về việc kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ BHTGVN. Hỗ trợ đào tạo lý luận chính trị, đặc biệt là cao cấp lý luận chính trị cho các chức danh được quy hoạch.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ BHTGVN đạt được thời gian qua trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng chí nhấn mạnh, các kết quả đó là tiền đề, là nền tảng để Đảng bộ BHTGVN tự tin, lãnh đạo chỉ đạo toàn diện và tốt hơn, cùng quyết tâm lớn tiếp tục lãnh đạo, điều hành các đơn vị trong hệ thống nâng cao chất lượng, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích của người gửi tiền. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối cũng yêu cầu các ban, đơn vị của Đảng uỷ Khối quan tâm các kiến nghị của BHTGVN; phối hợp, đồng hành cùng Đảng ủy BHTGVN trong việc triển khai các quy định mới, như Quy định số 87-QĐ/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW ngày 14/02/2023 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước.

Qua những ghi nhận và chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Long Hải, đồng chí Phạm Bảo Lâm cho biết, thời gian tới, BHTGVN xác định sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng đồng thời cũng nhận thấy những thuận lợi, thời cơ phía trước. Đó là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, NHNN, cùng sự hỗ trợ, phối hợp của các đơn vị chức năng liên quan. Đây là nguồn động viên to lớn, cổ vũ tinh thần, tiếp thêm sức mạnh giúp cho Đảng bộ BHTGVN vững tin hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BHTGVN nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Phạm Bảo Lâm cũng mong muốn Đảng bộ BHTGVN tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện, sự chỉ đạo sát sao của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối cùng toàn thể các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương để BHTGVN có thể thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong thời gian tới.         

Kết thúc buổi làm việc, các đại biểu tham đã tham quan phòng truyền thống của BHTGVN.

Phòng TTTT

Các tin đã đăng