Chế Độ:  

Tổng công ty BHTG Hàn Quốc thực hiện tái cơ cấu tổ chức

09:58-20/03/2023

Vừa qua, Tổng công ty BHTG Hàn Quốc (KDIC) thông báo sẽ tiến hành tái cơ cấu tổ chức trong 6 tháng đầu năm 2023 nhằm chủ động ứng phó với những bất ổn của thị trường tài chính và tăng cường nhiệm vụ bảo vệ người gửi tiền.

Theo đó, KDIC sẽ thành lập Phòng Kế hoạch Ổn định Tài chính, được sáp nhập từ các Phòng Xử lý và Thúc đẩy hệ thống tài chính (ngân hàng, công ty đầu tư tài chính, công ty bảo hiểm) và Phòng Quản lý Tiết kiệm Ngân hàng. Các bộ phận mới này có chức năng kiểm soát và giám sát tổng thể thay vì phân chia thành nhiều lĩnh vực khác nhau cho từng phòng quản lý như trước đây, qua đó tạo điều kiện để KDIC xử lý kịp thời và có hệ thống khi xảy ra rủi ro đổ vỡ.

Ngoài ra, một nhóm chuyên trách cũng đã được thành lập nhằm hỗ trợ quy trình pháp lý để thiết lập nên Ban Hỗ trợ tài chính. Nhằm ngăn chặn đổ vỡ, Ban này sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính cho các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi đang trong tình trạng thiếu thanh khoản tạm thời.  
Nhằm tăng cường bảo vệ người gửi tiền, tất cả các vấn đề liên quan đến bảo hiểm tiền gửi, bao gồm cả xác định loại hình tiền gửi được bảo hiểm sẽ được giao cho Trung tâm Nghiên cứu Bảo hiểm tiền gửi. Nhiệm vụ này trước đây do Phòng Xử lý và Thúc đẩy hệ thống tài chính đảm trách. 
Sự phát triển của thị trường vốn và các yếu tố khác đòi hỏi KDIC cần thiết phải có sự kiểm tra chặt chẽ các sản phẩm tài chính phức tạp và xem xét điều kiện để xác định có thuộc bảo hiểm tiền gửi hay không. KDIC cho biết, việc tích hợp nghiệp vụ bảo hiểm tiền gửi vào bộ phận chuyên trách sẽ cho phép đánh giá toàn diện nhằm gia tăng bảo vệ người gửi tiền tốt hơn.
Thái Huy – Chi nhánh BHTGVN tại TP.HCM