Chế Độ:  

Canada mở rộng phạm vi tiền gửi được bảo hiểm

09:40-20/03/2023

 Chính phủ Canada vừa thông qua quy định nhằm mở rộng phạm vi bảo hiểm tiền gửi (BHTG), có hiệu lực từ ngày 1/4/2023. Theo đó, các khoản tiền gửi đủ điều kiện được bảo hiểm tại các Tài khoản tiết kiệm mua nhà lần đầu (FHSA) sẽ được bảo hiểm với hạn mức lên tới 100.000 CAD (tương đương 73.900 USD), nâng tổng số hạng mục tiền gửi được bảo hiểm bởi Tổng Công ty BHTG Canada (CDIC) tại các tổ chức tham gia BHTG lên 9 hạng mục.

 Được triển khai từ năm 2009, FHSA là công cụ chính sách mới của Chính phủ Canada có mục đích nhằm khuyến khích sở hữu nhà ở và giúp những người mua nhà lần đầu tiết kiệm để trả trước tiền mua nhà. Việc bổ sung hạng mục tiền gửi FHSA nằm trong số các thay đổi được thực hiện nhằm hiện đại hóa và tăng cường khả năng của CDIC trong bảo vệ người gửi tiền. Với việc mở rộng phạm vi bảo hiểm này, hầu hết các tài khoản tiền gửi cá nhân tại các tổ chức tham gia BHTG đều đã được CDIC bảo hiểm.

Trước đó, từ ngày 30/4/2022, CDIC chính thức mở rộng phạm vi BHTG đối với các Sản phẩm Tiết kiệm giáo dục (RESP) và Sản phẩm Tiết kiệm dành cho người khuyết tật (RDSP).
Theo CDIC, việc mở rộng phạm vi BHTG này giúp tăng cường niềm tin của người gửi tiền, góp phần vào việc nâng cao năng lực và giúp CDIC hoàn thành sứ mệnh và nhiệm vụ của mình trong việc bảo vệ người gửi tiền và đóng góp vào sự ổn định của hệ thống tài chính Canada.  
 
Phòng NCTH&HTQT