Chế Độ:  

Trụ sở chính BHTGVN tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023

10:37-10/03/2023

Ngày 9/3/2023, tại Hà Nội, Trụ sở chính Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023. 

Tham dự hội nghị có ông Phạm Bảo Lâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; ông Đào Quốc Tính – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành; các kiểm soát viên cùng hơn 170 đại biểu đại diện cho cán bộ, viên chức, người lao động tại Trụ sở chính.

Tại hội nghị, ông Mai Việt Trung – Phó Tổng giám đốc BHTGVN đã báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Trụ sở chính. Theo đó, năm 2022, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban lãnh đạo cùng sự quyết tâm phấn đấu, chung sức đồng lòng của tập thể cán bộ trong toàn hệ thống, BHTGVN đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao với sứ mệnh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền; góp phần bảo đảm hoạt động an toàn lành mạnh của hệ thống các tổ chức tín dụng.

Giữ vai trò là đơn vị đầu mối triển khai các hoạt động trên toàn hệ thống, với 18 phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ, Trụ sở chính đã nỗ lực hoàn thành tốt kế hoạch công tác năm 2022, đóng góp vào thành tích chung của đơn vị, đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người lao động, thực hiện tốt quy chế dân chủ.

Bên cạnh đó, Trụ sở chính cũng đã tham gia phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thuộc NHNN để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với các nhiệm vụ trọng tâm của BHTGVN và củng cố cơ sở pháp lý cho BHTGVN; chủ động nghiên cứu, tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các văn bản, sẵn sàng đề xuất nội dung sửa đổi hoàn thiện các văn bản khi có yêu cầu; chủ động xây dựng và ban hành hệ thống các văn bản quản trị điều hành; là đầu mối triển khai tốt các hoạt động nghiệp vụ BHTG và hoạt động hỗ trợ hậu cần góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống.

Tập thể người quản lý và người lao động tại Trụ sở chính luôn ý thức, chủ động, nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế, thời gian làm việc của cơ quan, đảm bảo nguyên tắc làm việc có hiệu quả; thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật. Trong năm 2022, Trụ sở chính không nhận được đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

Trên cơ sở triển khai các nhiệm vụ của ngành Ngân hàng và hệ thống BHTGVN, Trụ sở chính đề ra 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, bao gồm:

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện và bám sát kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm đã được đề ra trong phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2023 của BHTGVN theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

Thứ hai, triển khai đầy đủ và hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của BHTGVN theo quy định của pháp luật, trong đó tập trung vào các hoạt động nghiệp vụ;

Thứ ba, tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ, hậu cần;

Thứ tư, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức Đảng, Công đoàn và Đoàn Thanh niên triển khai các hoạt động hiệu quả đảm bảo việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ của mỗi tổ chức và quy định của pháp luật.

Theo báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn Trụ sở chính, năm 2022, Công đoàn luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng bộ, sự ủng hộ của Ban lãnh đạo BHTGVN và lãnh đạo các phòng, ban để tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức, người  lao động tham gia các hoạt động phong trào; xây dựng đoàn kết thống nhất nội bộ. Tinh thần dân chủ được phát huy; điều kiện việc làm, thu nhập, đời sống người lao động, các chính sách bảo hiểm xã hội/bảo hiểm y tế/bảo hiểm thất nghiệp… được đảm bảo đầy đủ.

Đồng thời, hội nghị cũng thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân tại Trụ sở chính, nhiệm kỳ 2021- 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Giám đốc Đào Quốc Tính khẳng định, trong năm 2022, BHTGVN đã đạt được nhiều thành công đáng ghi nhận, trong đó có đóng góp quan trọng của người lao động tại Trụ sở chính. Ông Đào Quốc Tính mong muốn, các đại biểu tham dự hội nghị sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, rèn luyện để nắm vững nghiệp vụ chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện nghiêm túc các nội quy cơ quan.

Tổng Giám đốc nhấn mạnh một số nội dung BHTGVN cần tập trung triển khai, hoàn thiện trong thời gian tới, bao gồm: Đề án củng cố phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Chiến lược truyền thông của BHTGVN tới năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030…

Song song với công tác chuyên môn, Tổng Giám đốc Đào Quốc Tính yêu cầu Công đoàn Trụ sở chính tăng cường đảm bảo thu nhập, các chế độ chính sách, chăm lo đời sống của người lao động; khuyến khích đẩy mạnh các hoạt động văn hóa – thể thao. Ông Đào Quốc Tính khẳng định, Ban lãnh đạo BHTGVN sẽ tiếp tục tạo điều kiện tối đa để cán bộ, viên chức, người lao động BHTGVN phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong không khí làm việc tích cực, khẩn trương và dân chủ, các đại biểu đã bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2025 và 79 đại biểu đại diện cho người lao động Trụ sở chính tham dự Hội nghị người lao động cấp BHTGVN; đồng thời biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị.

Phòng TTTT