Chế Độ:  

Chiến lược phát triển: Mở đường xây dựng tổ chức BHTG hiệu quả

09:12-18/01/2023

Trong những ngày làm việc cuối cùng của năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt và ban hành Chiến lược phát triển Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Khép lại một năm cũ, song Chiến lược phát triển BHTG đã khai mở nhiều tiềm năng và cơ hội để tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) theo hướng bền vững, hiệu quả, bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.

Xác lập vị thế, khẳng định vai trò của tổ chức BHTG

Tại nước ta, BHTGVN là tổ chức BHTG duy nhất, được Chính phủ thành lập từ năm 1999, hoạt động để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền. Luật BHTG xác định, tổ chức BHTG có trách nhiệm xây dựng Chiến lược phát triển BHTG để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện. Đây là văn bản có tính định hướng, cụ thể hóa các mục tiêu trong từng giai đoạn phát triển của BHTGVN, bám sát các khuôn khổ pháp lý, cơ chế chính sách trong lĩnh vực ngân hàng, BHTG cũng như Chiến lược ngành ngân hàng nói chung.

Chiến lược phát triển BHTG được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mới đây đã xác định vị thế, khẳng định vai trò của BHTGVN trong giai đoạn tới: sự phát triển của BHTGVN góp phần ổn định hệ thống tài chính, ngân hàng Việt Nam, thúc đẩy sự phát triển của kinh tế xã hội đất nước. Chính sách BHTG kiên trì mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đảm bảo sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng. Bên cạnh đó, tăng cường vai trò của BHTGVN trong quá trình tham gia tái cơ cấu các tổ chức tham gia BHTG yếu kém gắn với xử lý nợ xấu. Quan điểm của Chính phủ là tăng cường nghiên cứu và áp dụng các chuẩn mực quốc tế vào hoạt động BHTG cũng như các hoạt động nghiệp vụ liên quan đến các tổ chức tham gia BHTG. BHTGVN sẽ từng bước đổi mới theo hướng đáp ứng các nguyên tắc trong Bộ nguyên tắc phát triển tổ chức BHTG hiệu quả của Hiệp hội BHTG quốc tế, phù hợp với định hướng tổng thể Chiến lược ngành Ngân hàng và thực tiễn tại Việt Nam. Đồng thời, việc phát triển tổ chức BHTG nhanh và bền vững sẽ là kết quả của ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại và đổi mới sáng tạo đi đôi với phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao.

Có thể nói, quá trình phát triển chính sách BHTG và tổ chức BHTG là một quá trình song hành, qua đó tác động một cách tích cực tới hệ thống các TCTD. Những quan điểm, định hướng về phát triển BHTG đã thể hiện quan điểm kiên định, mục tiêu thống nhất của Chính phủ và ngành Ngân hàng trong việc nâng tầm tổ chức BHTG và phát huy tối đa hiệu quả bảo vệ người gửi tiền.

Chia sẻ về quá trình xây dựng Chiến lược, ông Phạm Bảo Lâm – Chủ tịch HĐQT BHTGVN cho biết, điểm đặc biệt của Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 là BHTGVN đã đặt ra các mục tiêu cụ thể, sát sườn, lượng hóa được các hoạt động nghiệp vụ BHTG để ngày càng bảo vệ một cách tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người gửi tiền. Chủ tịch HĐQT BHTGVN bày tỏ tin tưởng, mục tiêu, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đặt ra trong Chiến lược phát triển BHTG sẽ có tác động tích cực, giúp BHTGVN phát huy thế mạnh, khắc phục những hạn chế, điểm nghẽn trong triển khai chính sách BHTG, bảo vệ tốt hơn nữa quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, củng cố niềm tin của công chúng vào hệ thống hệ thống tài chính – ngân hàng và đóng góp vào sự phát triển ổn định của nền kinh tế - xã hội.

Cơ hội và thách thức đặt ra với BHTGVN

Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã đặt ra những mục tiêu rất cụ thể để hoàn thiện, nâng cao hiệu quả của chính sách BHTG. Đó là phấn đấu tỷ lệ người gửi tiền được bảo hiểm toàn bộ trên tổng số người gửi tiền được bảo hiểm đạt 92% - 95%, đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế. Phấn đấu rút ngắn thời gian chi trả thực tế kể từ khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm đến năm 2025 là 30 ngày làm việc và đến năm 2030 là 15 ngày làm việc, nhằm giúp người gửi tiền được tiếp cận sớm với tiền gửi của mình khi tổ chức tham gia BHTG được xử lý. Về nâng cao nhận thức của công chúng về chính sách, phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2025 có 45% và đến năm 2030 có 55% người gửi tiền nắm bắt được các nội dung cốt lõi của chính sách BHTG.

Để triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển BHTG, ông Phạm Bảo Lâm – Chủ tịch HĐQT BHTGVN đã nêu rõ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó có tham gia sửa đổi, bổ sung Luật BHTG, hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành Luật BHTG cũng như hoàn thiện quy định về chế độ tài chính cho tổ chức BHTG; định kỳ rà soát, đánh giá mức độ phù hợp và đề xuất điều chỉnh hạn mức trả tiền bảo hiểm phù hợp với thông lệ quốc tế cũng như đề xuất thời điểm phù hợp tiến hành xây dựng, triển khai phí BHTG trên cơ sở đánh giá và phân loại tổ chức tham gia BHTG; không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động nghiệp vụ, trong đó: thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại vào tất cả các hoạt động nghiệp vụ BHTG. Quan trọng không kém, BHTGVN sẽ nâng cao năng lực tài chính, tinh gọn và chuyên môn hóa bộ máy tổ chức; đồng bộ hóa trong quản trị điều hành; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Từ khi BHTGVN được thành lập cũng như từ khi Luật BHTG được thông qua tới nay, đây là lần đầu tiên Chiến lược phát triển BHTG được ban hành. Chiến lược phát triển là văn bản đặc biệt, vạch rõ định hướng, lộ trình, mục tiêu, giải pháp hoàn thiện chính sách BHTG, đồng thời kích hoạt và khai mở tiềm năng cho việc phát triển tổ chức BHTG trong tương lai. Với bản Chiến lược được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, cẩn trọng, đã đạt được sự thống nhất cao từ Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, BHTGVN đang đứng trước ngưỡng cửa chuyển mình lớn mạnh, xứng đáng với trọng trách được giao phó, là điểm tựa cho hệ thống các tổ chức tín dụng, gìn giữ niềm tin của người gửi tiền.

Ban biên tập

Các tin đã đăng