Chế Độ:  

BHTGVN có nhiều đổi mới trên tất cả các mặt hoạt động, đóng góp tích cực vào kết quả chung của ngành ngân hàng

09:06-06/01/2023

Đó là nhận định của Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Đào Minh Tú tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) diễn ra ngày 5/1/2023. Ban Biên tập xin trích đăng nội dung phát biểu chỉ đạo của Phó Thống đốc tại hội nghị (Đầu đề do Ban biên tập đặt).

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, khẳng định tiến trình phục hồi tích cực và thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả với dịch bệnh Covid-19, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp, khó lường. Nhiều diễn biến chưa từng có tiền lệ, vượt khỏi khả năng dự báo của các tổ chức quốc tế và các nước, rất khác biệt so với thời điểm xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đầu năm 2022, như: Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; xung đột Nga - Ukraine kéo dài; lạm phát thế giới tăng cao, xu hướng tăng lãi suất, thắt chặt chính sách tiền tệ, đồng USD quốc tế tăng giá mạnh... Ở trong nước, giá cả xăng dầu và một số hàng hóa biến động; áp lực lạm phát tăng cao và những diễn biến không thuận lợi của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường bất động sản,... đã tác động mạnh đến hoạt động tiền tệ, ngân hàng.

NHNN đã có báo cáo đánh giá rất cụ thể, toàn diện tất cả các mặt hoạt động của ngành Ngân hàng trong năm 2022. Có thể điểm lại một số nét chính sau:

Với sự chủ động, linh hoạt và lường trước những tác động tiêu cực của các yếu tố khách quan cả trong và ngoài nước, dưới sự chỉ đạo sát sao và đúng hướng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngành Ngân hàng đã ứng phó, điều hành chính sách tiền tệ chắc chắn, thận trọng, linh hoạt và cơ bản thực hiện tốt, đồng bộ các mục tiêu tăng trưởng tín dụng, ổn định tỷ giá và đảm bảo thanh khoản hệ thống ngân hàng, góp phần kiểm soát lạm phát ở mức thấp và duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng.

Ngành Ngân hàng đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp bảo đảm cung ứng tín dụng cho nền kinh tế, đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất - kinh doanh như mở rộng thêm hạn mức tăng trưởng tín dụng, tập trung vốn tín dụng vào lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, một số lĩnh vực ưu tiên có mức tăng tín dụng cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng chung của hệ thống; Tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro được kiểm soát chặt chẽ; tích cực, chủ động triển khai nhiều chính sách hỗ trợ các lĩnh vực gặp khó khăn. Đồng thời, tiếp tục cải cách hành chính mạnh mẽ, đặc biệt là đơn giản hóa các quy trình, thủ tục về tín dụng, ngân hàng, tạo thuận lợi cho các tổ chức tín dụng (TCTD) hoạt động an toàn, lành mạnh, hiệu quả và doanh nghiệp, người dân tiếp cận ngày càng dễ dàng hơn dịch vụ ngân hàng với chi phí thấp hơn.

Năng lực tài chính, quản trị điều hành của các TCTD ngày càng được tăng cường. Tích cực chỉ đạo, triển khai các phương án bổ sung vốn điều lệ để nâng cao năng lực tài chính cho các ngân hàng thương mại nhà nước và các TCTD khác. Các TCTD tích cực triển khai Basel II để đáp ứng các thông lệ quốc tế và phù hợp với điều kiện của thị trường Việt Nam. Công tác cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 được triển khai tích cực, các ngân hàng yếu kém được tập trung xử lý quyết liệt, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến hệ thống ngân hàng và nền kinh tế.

Khuôn khổ pháp lý về tiền tệ, ngân hàng được hoàn thiện tích cực, trong đó, NHNN đã trình và được Quốc hội thông qua Luật phòng, chống rửa tiền ngay trong kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ, mang lại nhiều tiện ích cho người dân, doanh nghiệp. Hợp tác quốc tế và các vấn đề về hội nhập quốc tế, trong đó có vấn đề thao túng tiền tệ được NHNN phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan xử lý linh hoạt, khéo léo và hiệu quả.

Kết quả chung của ngành Ngân hàng có sự đóng góp tích cực của BHTGVN. Kết quả cụ thể năm 2022 của BHTGVN có thể nhấn mạnh một số điểm chính sau:

BHTGVN đã hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính NHNN giao. Tổng tài sản và quỹ dự phòng nghiệp vụ tiếp tục tăng trưởng tốt - Đây là sẽ là nguồn lực tài chính giúp BHTGVN bảo vệ tốt hơn người gửi tiền và sẵn sàng tham gia vào quá trình cơ cấu lại hệ thống các TCTD thông qua hoạt động hỗ trợ tài chính. Trong Quý III/2022, NHNN đã báo cáo và trình Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh và bổ sung vốn điều lệ từ giá trị quyết toán dự án FSMIS cho BHTGVN nhằm tạo điều kiện cho BHTGVN chủ động về nguồn lực tài chính để bảo vệ tốt hơn cho người gửi tiền.

BHTGVN đã tích cực phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc NHNN và các cơ quan liên quan thống nhất định hướng về một số chính sách trọng tâm trong đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều Luật BHTG, đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong việc định hướng, triển khai thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của BHTGVN trong thời gian tới; hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ngày 30/12/2022, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 1660/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược.  Đồng thời, BHTGVN đã tích cực thực hiện chuyển đổi số với việc ban hành Nghị quyết và Thành lập Ban chỉ đạo về chuyển đổi số, thiết lập hạ tầng công nghệ theo các module nghiệp vụ. Đây là bước đà quan trọng để hiện đại hóa toàn bộ các hoạt động nghiệp vụ cũng như hoạt động nội bộ trên nền tảng công nghệ mới, để BHTGVN theo kịp cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 với tầm nhìn xa, thông suốt và hiệu quả.

Tích cực tham gia vào quá trình cơ cấu lại các TCTD yếu kém thông qua việc theo dõi, kiểm tra chuyên sâu và đề xuất phương án xử lý đối với các QTDND yếu kém; thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của TTCP và Đề án củng cố, phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Các mặt công tác khác như: quản trị, điều hành, kiểm tra, giám sát, quy trình nghiệp vụ, tài chính, kế toán, thông tin tuyên truyền, công tác cán bộ, đào tạo, đoàn thể…. tiếp tục được đổi mới, hoàn thiện, nâng cao chất lượng và đạt nhiều kết quả tích cực, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để BHTGVN hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và phát triển an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Mặc dù năm 2022 là một năm có nhiều khó khăn, thách thức đối với đất nước và ngành Ngân hàng, nhưng BHTGVN đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tiếp tục có nhiều đổi mới trên tất cả các mặt hoạt động, đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động chung của Ngành, đặc biệt trong công tác cơ cấu lại và xử lý các QTDND yếu kém.

Trong thời gian tới, khó khăn và thách thức đặt ra đối với ngành Ngân hàng nói chung và BHTGVN nói riêng còn nhiều, đòi hỏi BHTGVN phải nỗ lực và quyết tâm hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Vì vậy, ngoài các nhiệm vụ đã nêu trong báo cáo, năm 2023, BHTGVN cần lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, nghiên cứu, phối hợp, xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong tái cơ cấu, xử lý các TCTD gặp khó khăn; Chủ động, tập chung để BHTGVN là một trong những đơn vị có vai trò quan trọng trong hỗ trợ an ninh, an toàn nguồn vốn; sử dụng nguồn phí kết dư để hỗ trợ tái cơ cấu các TCTD…

Hai là, tổ chức triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh năm 2023 được NHNN phê duyệt và giao nhiệm vụ. 

Ba là, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thuộc NHNN hoàn thành việc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các nội dung trọng tâm của BHTGVN như: (i) Kế hoạch kinh doanh 5 năm của BHTGVN; (i) sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm tiền gửi; (iii) Nâng cao năng lực tài chính của BHTGVN thông qua đa dạng hóa hình thức và danh mục đầu tư.

Bốn là, triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển BHTG, BHTGVN khẩn trương xây dựng chương trình hành động để triển khai thực hiện các nội dung của Chiến lược phát triển BHTG.

Năm là, tiếp tục tham gia, phối hợp tích cực với NHNN trong quá trình cơ cấu lại, xử lý các QTDND yếu kém và xây dựng quy chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố và BHTGVN nhằm nâng cao hiệu quả giám sát các QTDND. Tiếp tục thực hiện tốt chỉ đạo của NHNN trong việc kiểm tra đối với các QTDND.

Sáu là, đổi mới và nâng cao hiệu quả, thúc đẩy hơn nữa hoạt động chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần thực hiện mục tiêu tại Chiến lược BHTG mới được Thủ tướng CP phê duyệt.

Bảy là, đa dạng các hình thức tuyên truyền, sử dụng hiệu quả các phương thức truyền thông số nhằm tuyên truyền về chủ trương chính sách, hoạt động ngân hàng, chính sách BHTG tới người gửi tiền. Đặc biệt tập trung truyền thông chính sách BHTG trong giai đoạn triển khai đề xuất chính sách sửa đôi, bổ sung một số điều của Luật BHTG và triển khai Chiến lược phát triển BHTG nhằm nâng cao nhận thức công chúng.

Hy vọng rằng, tập thể lãnh đạo và cán bộ, nhân viên, người lao động trong toàn hệ thống BHTGVN sẽ luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình, cùng đoàn kết nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, từng bước cải thiện năng lực tài chính, vai trò, vị thế của BHTGVN, từ đó đóng góp ngày càng nhiều hơn vào quá trình phát triển của ngành Ngân hàng cũng như bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, xứng đáng với vai trò của tổ chức tài chính nhà nước đặc thù do Thủ tướng Chính phủ thành lập.

BT (lược ghi)