Chế Độ:  

Đảng bộ BHTGVN tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

09:34-05/01/2023

Sáng 4/1/2023, tại Hà Nội, Đảng bộ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tổ chức Hội nghị Ban chấp hành (BCH) mở rộng tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

Tới dự hội nghị, về phía các Ban Đảng Trung ương có đồng chí Hà Công Nghĩa - Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn III, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Về phía Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) có đồng chí Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Vũ Đức Tú - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối cùng các đồng chí đại diện Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

Về phía Đảng ủy BHTGVN có đồng chí Phạm Bảo Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Đào Quốc Tính - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; đồng chí Hà Hồng Sơn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; các đồng chí thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, thành viên Ban điều hành; các đồng chí Kiểm soát viên; cùng các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, trưởng phòng, ban tại Trụ sở chính, đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên BHTGVN; các Chi nhánh BHTG khu vực.

Hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Bảo Lâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BHTGVN khẳng định: Năm 2022, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với quyết tâm chính trị cao, các tổ chức trong toàn Đảng bộ BHTGVN và tập thể cán bộ lãnh đạo, người lao động đã chủ động nắm bắt thời cơ, bám sát các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chấp hành nghiêm túc sự điều hành của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng đảng và nhiệm vụ triển khai chính sách BHTG nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, nâng cao niềm tin của công chúng vào hệ thống tài chính quốc gia; góp phần tích cực hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng.

Hội nghị đã nghe đồng chí Hà Hồng Sơn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy BHTGVN trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ BHTGVN.

Theo đó, trong năm 2022, Đảng ủy BHTGVN đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong toàn hệ thống nghiêm túc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tổ chức quán triệt và triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Đảng ủy Khối.

Cụ thể, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ BHTGVN luôn được quan tâm, chú trọng. Trong năm 2022, Đảng ủy, Ban lãnh đạo BHTGVN đã bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn về công tác xây dựng đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác lãnh đạo phòng, chống dịch bệnh của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, NHNN để triển khai đồng bộ đến các cấp ủy trực thuộc.

Kết quả hoạt động đã giúp cho năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao. Cán bộ, đảng viên đã nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Các cấp ủy đảng đã xây dựng và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định… của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên được các cấp ủy cập nhật trên các hội, nhóm mạng xã hội (đảm bảo theo quy định về quản lý và sử dụng tài liệu) để đảng viên thuận tiện tra cứu, học tập; phương thức lãnh đạo của cấp ủy chi bộ đã có sự đổi mới, sâu sát, gắn với tình hình thực tế của đơn vị. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt định kỳ của chi bộ được cải tiến, linh hoạt đổi mới về nội dung, sinh động về phương thức, thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt, kết hợp sinh hoạt chi bộ với các hoạt động về nguồn nhằm giáo dục, khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng cống hiến cho tổ chức. 100% các chi bộ trực thuộc đã hoàn thành công tác đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Nhờ bám sát chỉ đạo của cấp trên, sáng tạo, đoàn kết, quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị, BHTGVN đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch về thu phí, đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi được NHNN giao; Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. BHTGVN cũng thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên liên tục; kiểm tra định kỳ các tổ chức tham gia BHTG và tham gia trực tiếp hoặc phối hợp với NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trong việc xây dựng phương án xử lý các quỹ tín dụng nhân dân yếu kém, kịp thời đề xuất kiến nghị với NHNN một số nội dung theo thẩm quyền nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền trong quá trình xử lý pháp nhân các quỹ tín dụng nhân dân. Việc tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức BHTG khu vực và quốc tế ngày càng đi vào chiều sâu.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 và định hướng năm 2023 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy BHTGVN. Báo cáo cho biết, Đảng ủy BHTGVN xác định công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Vì vậy, Đảng ủy BHTGVN đã luôn quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng chỉ đạo, triển khai phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát đến từng đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Cũng theo nội dung báo cáo, trong năm 2022, công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên của cấp ủy đã được triển khai nghiêm túc, cẩn trọng. Toàn Đảng bộ BHTGVN không có tổ chức đảng và đảng viên vi phạm phải xem xét, xử lý và thi hành kỷ luật đảng.

Hội nghị cũng được nghe báo cáo tham luận của đại diện Chi bộ Kiểm soát đặc biệt về “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng”; Chi bộ Chi nhánh BHTGVN tại TP. Hà Nội về “Một số đề xuất nâng cao hiệu quả công tác xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh từ sơ sở” và Chi bộ Chi nhánh BHTGVN tại TP. Đà Nẵng về “Học tập Bác Hồ tự soi, tự sửa để nâng cao sức mạnh của tổ chức đảng”.

 Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023

Trong năm 2023, Đảng ủy, Ban lãnh đạo BHTGVN xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trên các mặt công tác chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực bám sát theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối, NHNN. Bên cạnh đó, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong toàn hệ thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, triển khai đầy đủ, đồng bộ các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW nhấn mạnh, trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn nhưng các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, người lao động BHTGVN đã nỗ lực vượt qua thách thức, bám sát chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, ĐUK và chỉ đạo của Chính phủ, NHNN để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu đặt ra trong năm 2022.

 

Đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ BHTGVN trong năm 2022, đồng thời, đồng chí Hồ Xuân Trường lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm Đảng bộ BHTGVN cần tập trung triển khai trong năm 2023, cụ thể:

Tập trung làm tốt công tác xây dựng đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Tổ chức học tập và quán triệt đầy đủ, thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, ĐUK về công tác xây dựng đảng cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ. Công tác cán bộ phải được thực hiện đúng quy trình quy định, đảm bảo dân chủ, công tâm, khách quan. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, tăng cường đoàn kết nội bộ, mở rộng dân chủ đi đôi với nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật. Chăm lo công tác phát triển đảng, nâng cao đội ngũ đảng viên. Tập trung triển khai Đề án thành lập Đảng bộ BHTGVN theo Quy định 60 của Ban Bí thư, xắp xếp tổ chức bộ máy theo Quy định 87.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ, trong đó tập trung kiểm tra dấu hiệu vi phạm theo tinh thần, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đồng thời, quan tâm, thực hiện tốt công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của tổ chức.

Liên quan đến thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đồng chí Hồ Xuân Trường đề nghị Đảng bộ BHTGVN tiếp tục chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan để tham gia có hiệu quả vào đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật BHTG, qua đó giúp nâng cao vai trò của BHTGVN trong bảo vệ quyền lợi người gửi tiền và duy trì an toàn, lành mạnh hoạt động ngân hàng trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm từ các tổ chức BHTG tiên tiến. Cụ thể hóa kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Xây dựng, triển khai có hiệu quả kế hoạch hoạt động, tài chính và lao động tiền lương để đảm bảo thu nhập, việc làm cho người lao động.

“Với quyết tâm chính trị cao, sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐQT, Ban lãnh đạo cùng sự đồng lòng, truyền thống đoàn kết trong toàn đơn vị, tôi tin rằng Đảng bộ BHTGVN sẽ thực hiện thành công, thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2023” - đồng chí Hồ Xuân Trường bày tỏ tin tưởng.

Thay mặt Đảng bộ BHTGVN, đồng chí Phạm Bảo Lâm – Bí thư Đảng ủy  – Chủ tịch HĐQT BHTGVN đã cảm ơn và tiếp thu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo ĐUK DNTW. Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Bảo Lâm đánh giá: Hội nghị đã diễn ra trong không khí cởi mở, dân chủ. Các đại biểu đã tích cực thảo luận với những đóng góp mang tính xây dựng, có giá trị thực tiễn cao. Đảng ủy BHTGVN sẽ ghi nhận những ý kiến này nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng tại BHTGVN.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy BHTGVN nhấn mạnh, năm 2022, vượt qua nhiều khó khăn thách thức, toàn Đảng bộ BHTGVN đã đoàn kết, chung sức, chung lòng, chủ động sáng tạo, phát huy nội lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

“Trong thời gian tới, BHTGVN với tinh thần chủ động, đổi mới, đoàn kết sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, hạn chế; quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Chính phủ, NHNN đã giao phó; thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra; xây dựng Đảng bộ BHTGVN ngày càng phát triển, phấn đấu các tổ chức Đảng đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023” - đồng chí Phạm Bảo Lâm khẳng định.

Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện phòng Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định khen thưởng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tổ chức Trung ương đối với tổ chức Đảng và đảng viên thuộc BHTGVN.

Đồng chí Đào Quốc Tính - Phó Bí thư Đảng ủy BHTGVN, Thành viên HĐQT,Tổng Giám đốc đã vinh dự đón nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác xây dựng Đảng”.

 

 Lãnh đạo ĐUK DNTW và lãnh đạo BHTGVN trao bằng khen cho

các tập thể, cá nhân thuộc BHTGVN

Phòng TTTT