Chế Độ:  

Hồng Kông: nhận thức công chúng về BHTG đạt mức 79%

08:55-21/09/2022

Ủy ban bảo vệ tiền gửi Hồng Kông (DPS) đã công bố Báo cáo thường niên năm 2021-2022 vào cuối tháng 6/2022. Theo đó, DPS đã tổ chức kỉ niệm 15 năm xây dựng và phát triển hệ thống BHTG tại Hồng Kông vào tháng 9/2021. Trong 15 năm qua, hệ thống BHTG đã ghi nhận nhiều bước tiến đáng kể. Hạn mức BHTG hiện hành là 500.000 Đô la Hồng Kông (tương đương 63.700 USD), tăng 5 lần so với mức 100.000 Đô la Hồng Kông (tương đương 12.740 USD) được áp dụng trong giai đoạn trước năm 2011. Quy trình chi trả cũng được cải tiến đáng kể, với khung thời gian chi trả mục tiêu giảm từ 42 ngày xuống 7 ngày. Trong khi đó, mức độ nhận thức công chúng về BHTG được ghi nhận tăng mạnh, đạt mức 79% trong các năm gần đây so với mức 66% ở giai đoạn đầu khi hệ thống BHTG đi vào hoạt động.

Trong năm 2021, DPS đã thực hiện chương trình đánh giá mức độ tuân thủ của hệ thống BHTG với Bộ Nguyên tắc cơ bản phát triển hệ thống BHTG hiệu quả của Hiệp hội BHTG quốc tế (IADI). Kết quả cho thấy hệ thống BHTG Hồng Kông phần lớn tuân thủ Bộ Nguyên tắc cơ bản. Ngoài ra, tổ chức BHTG này cũng thuê một đơn vị tư vấn để tiến hành đánh giá độc lập về hệ thống BHTG và sẽ xem xét các phát hiện và áp dụng khuyến nghị để cải thiện hệ thống BHTG.

DPS đã cải tiến hệ thống chi trả để đem lại sự thuận tiện cho người gửi tiền và tăng cường tính hiệu quả của hệ thống BHTG. Cụ thể, vào tháng 6/2021, Ủy ban đã đưa vào hoạt động các kênh thanh toán điện tử mới, bên cạnh hình thức thanh toán truyền thống bằng séc. Theo đó, khi xảy ra đổ vỡ ngân hàng, người gửi tiền có thể nhận tiền bảo hiểm qua chuyển khoản ngân hàng trực tiếp hoặc qua Hệ thống thanh toán nhanh. Vào tháng 11/2021, Ủy ban đã thực hiện một cuộc diễn tập chi trả sử dụng các kênh thanh toán điện tử mới. Kết quả cho thấy việc áp dụng các kênh thanh toán mới giúp rút ngắn thời gian chi trả từ 1-2 ngày so với việc chỉ sử dụng phương thức thanh toán truyền thống bằng séc, cũng như đảm bảo có thể chi trả cho phần lớn người gửi tiền đủ điều kiện trong khoảng thời gian chi trả mục tiêu.

Thứ tư, Ủy ban đẩy mạnh các chương trình nâng cao nhận thức công chúng với các hình thức và cách tiếp cận mới, đặc biệt là qua các kênh trực tuyến và nền tảng mạng xã hội trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Cụ thể, các chiến dịch như “Phỏng vấn đường phố” và “Thu thập tem điện tử” do Uỷ ban triển khai trong năm 2021 đã đem lại thành công lớn, góp phần đưa chính sách BHTG tới gần với công chúng hơn.

Phòng NCTH&HTQT