Chế Độ:  

BHTG Canada lấy ý kiến đối với hệ thống phí BHTG phân biệt

08:52-16/08/2022

Tổng Công ty Bảo hiểm tiền gửi Canada (CDIC) vừa công bố rà soát quỹ bảo hiểm tiền gửi mục tiêu (quỹ hình thành theo cơ chế cấp vốn trước); đồng thời thực hiện tham vấn ý kiến công chúng về một số đề xuất đối với hệ thống phí BHTG phân biệt (DPS). 

Theo bà Leah Anderson - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành CDIC, người dân có thể tin tưởng việc CDIC sẽ bảo vệ các khoản tiền gửi của họ. CDIC có nguồn lực tài chính dồi dào đảm bảo giải quyết kịp thời nếu chẳng may một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi xảy ra sự cố đổ vỡ.

Cũng theo bà Leah Anderson, CDIC hiện đang thiết lập chỉ tiêu ngắn hạn để quỹ vượt mức 85 điểm cơ bản (bps) vào năm 2026-2027. Mục tiêu này sẽ hướng dẫn việc thiết lập tỷ lệ phí bảo hiểm hàng năm của CDIC cho các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. Đồng thời, CDIC sẽ thực hiện rà soát quỹ mục tiêu  tối thiểu 5 năm một lần.

DPS là hệ thống phí BHTG theo rủi ro, được sử dụng để tính phí các tổ chức BHTG cần nộp vào quỹ hình thành theo cơ chế cấp vốn trước của CDIC.

CDIC sẽ tiến hành lấy ý kiến công chúng trong 90 ngày về các đề xuất hiện đại hóa và nâng cao hiệu quả của DPS, tập trung vào một số nội dung như: Nâng hạng mục tỷ lệ phí BHTG từ 4 lên 5 loại; tăng tần suất đánh giá phí bảo hiểm phân biệt; nâng cao chỉ số đánh giá liên quan đến tiêu chuẩn về giám sát và tài chính CDIC sử dụng để hoàn thiện việc đánh giá, trong đó nhấn mạnh những rủi ro của tổ chức tham gia BHTG nếu bị đổ vỡ có thể gây ra thiệt hại cho Quỹ. 

CDIC sẽ tiếp nhận những ý kiến góp ý của các bên quan tâm đến hết 21/10/2022.

Thái Huy – Chi nhánh BHTGVN tại TP.HCM