Chế Độ:  

Cơ quan giám sát tài chính Ba Lan thông qua cơ chế bảo vệ ngân hàng

15:02-03/08/2022

Cơ quan giám sát tài chính của Ba Lan (KNF) hôm 11/6 đã thông qua đề xuất của 8 ngân hàng lớn nhất Ba Lan về việc thành lập một cơ chế bảo vệ ngân hàng với mục tiêu  giúp đảm bảo khả năng thanh khoản và thanh toán của hệ thống ngân hàng nước này. Sự ra đời của cơ chế này được đánh giá là khá tích cực đối với hoạt động của các ngân hàng.

Theo đó, một Quỹ bảo vệ do các ngân hàng đóng góp với số tiền tương đương với 0,4% số tiền được bảo hiểm theo cơ chế bảo hiểm tiền gửi bắt buộc. Ước tính, ngân hàng lớn nhất Ba Lan là PKO BP dự kiến sẽ đóng góp vào quỹ khoản tiền tương đương với 203,7 triệu đô la Mỹ. Một công ty cổ phần sẽ được thành lập để chịu trách nhiệm điều hành và quản lý Quỹ này.

Trước đó, ở Ba Lan cũng đã có một Quỹ bảo lãnh ngân hàng (gọi tắt là BFG, hay “Quỹ”) - một tổ chức điều hành cơ chế bảo hiểm tiền gửi - được thành lập theo Luật về Quỹ bảo lãnh ngân hàng vào năm 1994 và có hiệu lực từ ngày 17 tháng 2 năm 1995. Quỹ bảo vệ ngân hàng mới được thành lập có mục tiêu chỉ là đảm bảo khả năng thanh khoản và thanh toán của hệ thống ngân hàng, trong khi đó, Quỹ bảo lãnh ngân hàng có mục tiêu cao hơn đó là nhằm mục tiêu ổn định hệ thống tài chính ở Ba Lan.

Tuy nhiên, do hai Quỹ này song song tồn tại và cùng hoạt động theo cơ chế thu phí trước, dự kiến BFG sẽ giảm mức phí thu từ các ngân hàng thành viên để giảm gánh nặng chi phí. Như vậy, các ngân hàng không những không mất thêm chi phí mà có thể được hưởng thêm lợi ích từ sự ra đời của cơ chế mới này.

Phòng NCTH&HTQT