Chế Độ:  

Hội đồng điều phối ổn định tài chính Philippines công bố Khuôn khổ Quản lý khủng hoảng rủi ro hệ thống

14:28-26/07/2022

Ngày 6/6/2022, Hội đồng Điều phối ổn định tài chính Philippines (FSCC) đã chính thức công bố Khuôn khổ Quản lý khủng hoảng rủi ro hệ thống (SRCM). SRCM là khuôn khổ để giám sát toàn bộ hệ thống tài chính, xác định mối quan hệ giữa các bên liên quan và cơ chế xử lý các cuộc khủng hoảng mang tính hệ thống.

Cụ thể, các nội dung chính của khuôn khổ SRCM bao gồm:

Thứ nhất, giám sát liên tục các xu hướng rủi ro, rà soát cơ sở hạ tầng, tiến hành kiểm tra sức chịu đựng của hệ thống và việc trao đổi thông tin giữa các cơ quan của FSCC trong cả điều kiện bình thường và khủng hoảng. Thông qua đó, FSCC có thể đánh giá các điểm yếu trong hệ thống tài chính, các yếu tố có thể dẫn tới khủng hoảng và xác định những biện pháp can thiệp kịp thời để ngăn ngừa rủi ro hệ thống.

Thứ hai, FSCC cần có một nhóm quản lý khủng hoảng và một chiến dịch truyền thông về các rủi ro hệ thống để cập nhật định kỳ cho công chúng.

Thứ ba, khuôn khổ SCRM cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải có mạng an toàn tài chính, bao gồm bảo hiểm tiền gửi, các cơ chế xử lý và giám sát an toàn để tăng khả năng phục hồi của thị trường. SCRM quy định rõ các quy trình mà các cơ quan của FSCC phải tuân thủ trong việc quản lý rủi ro hệ thống.

FSCC là một hội đồng liên ngành bao gồm các quan chức của Ngân hàng Trung ương, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, Ủy ban Bảo hiểm và Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi Philippines.

 

Phòng NCTH& HTQT