Chế Độ:  

BHTGVN triển khai nhiêm vụ 6 tháng cuối năm 2022: Phát huy những thành quả đạt được, giữ vững tôn chỉ bảo vệ quyền lợi người gửi tiền

17:00-14/07/2022

Sáng 14/7/2022, tại TP. Đồng Hới, Quảng Bình, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Bảo Lâm - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BHTGVN; đồng chí Đào Quốc Tính - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc BHTGVN; các đồng chí thành viên HĐQT, nguyên thành viên HĐQT; các đồng chí thành viên Ban Điều hành; các đồng chí Kiểm soát viên; ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; Ban Chấp hành Đảng bộ BHTGVN; đại diện các phòng, ban Trụ sở chính; Ban Giám đốc và các trưởng phòng, ban Chi nhánh BHTG khu vực; ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ các cấp; ủy viên BCH các Đảng bộ cơ sở, chi ủy viên chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ; đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên BHTGVN.

Triển khai nhiệm vụ với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao nhất

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Bảo Lâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BHTGVN nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm, Đảng ủy, Ban lãnh đạo BHTGVN đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống tăng cường công tác xây dựng Đảng; tập trung triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2022 với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền; góp phần đảm bảo an toàn hoạt động hệ thống ngân hàng.

Theo đó, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo BHTGVN đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các đơn vị trong toàn hệ thống chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc NHNN hoàn thiện trình đề nghị phê duyệt Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030; phối hợp đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật BHTG và các quy định có liên quan giúp BHTGVN tham gia sâu hơn và hiệu quả hơn vào quá trình cơ cấu lại tổ chức tín dụng (TCTD) theo nhiệm vụ được giao tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD.

Phối hợp xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc, thông tin giữa NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố và chi nhánh BHTGVN theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN (hoàn thành thực hiện ký kết Quy chế phối hợp đối với 55/57 NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố, đạt 96,5% chỉ tiêu đề ra). Bên cạnh đó, BHTGVN đã chủ động triển khai, hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị điều hành và hướng dẫn nghiệp vụ theo kế hoạch, cơ bản đã đáp ứng đầy đủ, kịp thời cơ sở pháp lý trong việc triển khai các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định pháp luật.

“Trong 6 tháng cuối năm 2022, tình hình thế giới và trong nước còn nhiều diễn biến phức tạp, hoạt động của ngành Ngân hàng nói chung và BHTGVN nói riêng sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức. Đảng ủy, Ban lãnh đạo và cán bộ, đảng viên, người lao động BHTGVN sẽ tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hơn nữa để góp phần đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao” - đồng chí Phạm Bảo Lâm khẳng định.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Đảng bộ BHTGVN, đồng chí Hà Hồng Sơn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy BHTGVN cho biết, xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng được Đảng ủy xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; là tiền đề để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ BHTGVN.

Cụ thể, Đảng ủy BHTGVN đã lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối; chú trọng lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ BHTGVN luôn được quan tâm, chú trọng. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo BHTGVN đã bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn về công tác xây dựng đảng, công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác lãnh đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối để triển khai đồng bộ đến các cấp ủy trực thuộc.

Theo đồng Hà Hồng Sơn, kết quả hoạt động đã giúp cho năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao. Cán bộ, đảng viên đã nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

“Nhờ bám sát chỉ đạo của cấp trên, sáng tạo, linh hoạt, khắc phục những khó khăn trong công tác quản trị điều hành, các nhiệm vụ chính trị của BHTGVN đều thực hiện theo đúng chỉ tiêu, tiến độ kế hoạch công tác đã đề ra trong 6 tháng đầu năm 2022” - đồng chí Hà Hồng Sơn nhấn mạnh.

Với thành tích đã đạt được trong thời gian vừa qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tặng Bằng khen cho 4 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền; tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam cho 18 đảng viên của BHTGVN.

Tập trung mọi nguồn lực cho hoạt động nghiệp vụ bảo hiểm tiền gửi

Thay mặt Ban điều hành, đồng chí Vũ Văn Long – Phó Tổng Giám đốc BHTGVN đã báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Theo đó, hiện có 1.283 tổ chức tham gia BHTG, bao gồm 97 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 1.181 quỹ tín dụng nhân dân (QTDND), 1 ngân hàng hợp tác xã và 4 tổ chức tài chính vi mô. Trong 6 tháng đầu, BHTGVN đã thực hiện cấp 113 bản sao và cấp lại 9 Chứng nhận tham gia BHTG theo đề nghị của các tổ chức tham gia BHTG, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

BHTGVN đang triển khai xây dựng, sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế cấp và thu hồi Chứng nhận tham gia BHTG (Quyết định 408/QĐ-BHTG ngày 28/6/2016) cho phù hợp với tình hình thực tế và các văn bản chỉ đạo của NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của các TCTD.

Trong 6 tháng đầu năm, BHTGVN đã thực hiện kiểm tra định kỳ đối với 153/280 tổ chức tham gia BHTG, đạt 54,64% so với kế hoạch; kiểm tra đối với 21/53 QTDND theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN năm 2022; trong đó ưu tiên tập trung mọi nguồn lực, kịp thời đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác kiểm tra, chú trọng thực hiện kiểm tra theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN. BHTGVN cũng chỉ đạo các đơn vị trong toàn hệ thống thực hiện giám sát liên tục, thường xuyên đối với 100% các tổ chức tham gia BHTG trên địa bàn quản lý, các QTDND có vấn đề, kiến nghị kịp thời với NHNN.

Bên cạnh đó, BHTGVN chủ động, tích cực cử cán bộ tham gia Ban kiểm soát đặc biệt đối với một số QTDND yếu kém, phối hợp với NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố đề xuất phương án xử lý nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì an ninh trật tự tại các địa phương.

Nhằm đảm bảo nguồn lực tài chính để bảo vệ cho tiền gửi của hơn 89 triệu lượt người gửi tiền tại 1.283 tổ chức tham gia BHTG, cũng như hoàn thành chỉ tiêu về thu phí BHTG được NHNN giao, 6 tháng đầu năm 2022, BHTGVN đã thực hiện thu phí BHTG đạt 51% so với kế hoạch cả năm; thực hiện miễn nộp phí BHTG theo quy định cho 33 tổ chức tham gia BHTG được KSĐB.

Quản lý và sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi đảm bảo mục tiêu an toàn, phát triển nguồn vốn. Doanh thu từ hoạt động đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi năm 2022 dự kiến đạt 98,83% so với kế hoạch được NHNN giao. Tổng nguồn vốn hoạt động của BHTGVN đến 30/6/2022 đạt 88,8 nghìn tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2021. Quỹ Dự phòng nghiệp vụ đạt 82,65 nghìn tỷ đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng chính sách BHTG đến mọi tầng lớp cư dân, BHTGVN đã chỉ đạo, định hướng các Chi nhánh BHTG khu vực chủ động, linh hoạt thực hiện hiệu quả Kế hoạch truyền thông năm 2022 phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 và hoạt động trên địa bàn quản lý; phối hợp tốt với các cơ quan truyền thông, báo chí, Vụ Truyền thông, NHNN cũng như các cơ quan quản lý báo chí để thực hiện tuyên truyền chính sách BHTG nhằm nâng cao nhận thức và niềm tin của công chúng, của các cơ quan ban ngành đối với hoạt động BHTG, góp phần vào những thành công của ngành Ngân hàng nói chung và của BHTGVN nói riêng.

BHTGVN cũng tăng cường công tác cán bộ, đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, hoạt động hợp tác quốc tế; thực hiện tốt các hoạt động hỗ trợ, hậu cần, quản lý kế toán tài chính theo quy định.

Góp phần đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại TCTD và xử lý nợ xấu, củng cố niềm tin của người gửi tiền

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Quốc Tính - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc BHTGVN khẳng định, những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022 của toàn hệ thống là tích cực và đáng ghi nhận. Tổng Giám đốc Đào Quốc Tính lưu ý cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, sớm hoàn thành việc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, chủ động xây dựng Chương trình hành động và triển khai thực hiện ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc NHNN trong việc rà soát, nghiên cứu và đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật BHTG theo định hướng của NHNN; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát cảnh báo rủi ro và xử lý các TCTD yếu kém, đặc biệt là các QTDND có vấn đề; chuẩn bị nguồn lực, tích cực tham gia vào quá trình cơ cấu lại TCTD yếu kém theo chỉ đạo của NHNN, tăng cường vai trò của BHTGVN trong việc tham gia hỗ trợ, xử lý các QTDND yếu kém được đặt vào tình trạng KSĐB…

Trong thời gian tới, còn nhiều khó khăn và thách thức đặt ra cho BHTGVN, do đó, đồng chí Đào Quốc Tính yêu cầu toàn hệ thống tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trên cơ sở những kết quả đã đạt được thời gian qua để nỗ lực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong năm 2022 và thời gian tới; qua đó góp phần đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại hệ thống các TCTD và xử lý nợ xấu, củng cố niềm tin của công chúng đối với hệ thống ngân hàng, đặc biệt là niềm tin của người gửi tiền vào hoạt động của các TCTD.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã được nghe tham luận về một số nội dung như: Đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên theo quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh; Phát huy sức mạnh tập thể xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; Một số nội dung liên quan đến chủ trương cử cán bộ tham gia Hội đồng quản trị, ban điều hành QTDND yếu kém được kiểm soát đặc biệt; Phối hợp NHNN trong việc kiểm tra tổ chức tham gia BHTG theo phạm vi, nội dung, thời hạn do NHNN quyết định; Một số chính sách dự kiến trong đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHTG.

Chủ động, sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Bế mạc hội nghị, đồng chí Phạm Bảo Lâm nhấn mạnh, để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022, Đảng bộ, Ban lãnh đạo, cán bộ và người lao động BHTGVN xác định cần quyết tâm, nỗ lực hơn nữa để vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ ngày càng phát triển. Tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác xây dựng đảng.

Đồng chí Phạm Bảo Lâm khái quát một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm BHTGVN cần tập trung thực hiện. Cụ thể:

Một là, triển khai kịp thời hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Khối, đẩy mạnh công tác xây dựng, phát triển đảng trong toàn Đảng bộ;

Hai là, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ của thành viên Ban soạn thảo sửa đổi, bổ sung một số điều Luật BHTG. Tập trung nghiên cứu, đề xuất các nội dung phù hợp với thông lệ quốc tế và định hướng Chiến lược phát triển BHTG, đặc biệt phát huy vai trò, quyền hạn của BHTGVN trong việc tham gia sâu hơn, có hiệu quả hơn trong việc tái cơ cấu hệ thống các TCTD theo định hướng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD.;

Ba là, hoàn thành việc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển BHTG, tập trung nguồn lực để triển khai hiệu quả các nội dung đề ra ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược;

Bốn là, tập trung, chủ động sẵn sàng các nguồn lực cho công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức tham gia BHTG, đặc biệt kiểm tra QTDND theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN;

Năm là, chủ động chuẩn bị và sẵn sàng tham gia vào quá trình cơ cấu lại, xử lý các QTDND theo chỉ đạo của NHNN phù hợp với các quy định của pháp luật về BHTG;

Sáu là, chủ động phối hợp với chi nhánh NHNN các tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan, tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHTG, hỗ trợ sửa đổi Luật BHTG và việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển BHTG;

Bảy là, tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, tăng cường năng lực tài chính, năng lực hoạt động, chú trọng nâng cao trình độ cán bộ, áp dụng công nghệ hiện đại và các chuẩn mực quốc tế về BHTG để phát huy tốt hơn nữa vai trò bảo vệ người gửi tiền.            

Đồng chí Phạm Bảo Lâm đề nghị tập thể Ban lãnh đạo, cán bộ và người lao động BHTGVN tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, đoàn kết, chủ động sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, giữ vững tôn chỉ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của các tổ chức tham gia BHTG và sự phát triển an toàn, lành mạnh hoạt động ngân hàng.

Phòng TTTT