Phát động cuộc thi Hiến kế để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền trong hệ thống BHTGVN

10:07-11/10/2019

Ngày 9/10/2019, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) phát động cuộc thi Hiến kế để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 20 năm thành lập BHTGVN (9/11/1999 – 9/11/2019).

Qua 20 năm xây dựng và phát triển, BHTGVN luôn hoàn thành tốt sứ mệnh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi (BHTG) và sự phát triển an toàn, lành mạnh hoạt động ngân hàng. Mục tiêu hướng tới của BHTGVN là bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.

Cuộc thi Hiến kế để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền nhằm phát huy trí tuệ tập thể, tạo cơ hội để các đơn vị, cá nhân đang làm việc tại BHTGVN đưa ra những đề xuất, ý tưởng sáng tạo, đổi mới, khả thi và phù hợp với thực tiễn hoạt động BHTG ở Việt Nam, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người gửi tiền.

Theo thể lệ cuộc thi, tác phẩm dự thi phải truyền tải được một hoặc nhiều giải pháp về chính sách BHTG và chính sách bảo vệ người gửi tiền, tiến tới bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.

Ban tổ chức sẽ nhận bài dự thi từ ngày 25/11/2019 – 30/11/2019.

Lễ tổng kết và trao giải sẽ được tổ chức vào dịp Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 của BHTGVN (dự kiến tháng 1/2020).

Phòng TTTT