Chế Độ:  

Đảng bộ BHTGVN tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng: Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

15:20-06/01/2022

Sáng 6/1/2022, tại Hà Nội, Đảng bộ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. 

Tới dự hội nghị, về phía các Ban Đảng Trung ương có đồng chí Vũ Việt Phương - Phó Vụ trưởng Vụ Phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Hà Công Nghĩa - Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm tra tài chính, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Về phía Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) có đồng chí Hoàng Thị Ánh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối, Phó Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối; đồng chí Ngô Thị Hồng Ninh - Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối cùng các đồng chí đại diện Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

Về phía Đảng ủy BHTGVN có đồng chí Phạm Bảo Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Đào Quốc Tính - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; đồng chí Hà Hồng Sơn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; các đồng chí thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, thành viên Ban điều hành; các đồng chí Kiểm soát viên; cùng các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, cấp ủy các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc, trưởng phòng, ban tại Trụ sở chính, đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên BHTGVN. Các Chi nhánh BHTGVN tham gia hội nghị qua hệ thống trực tuyến.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Bảo Lâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BHTGVN khẳng định: Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng lớn từ dịch COVID-19, tuy nhiên, khắc phục những khó khăn của đại dịch và việc giãn cách xã hội, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Khối và Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Đảng ủy BHTGVN đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống tiếp tục thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch, vừa hoàn thành nhiệm vụ về chính sách bảo hiểm tiền gửi nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, nâng cao niềm tin của công chúng vào hệ thống tài chính quốc gia, góp phần tích cực hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng.

Hội nghị đã nghe đồng chí Hà Hồng Sơn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy BHTGVN trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ BHTGVN. Theo đó, Đảng ủy BHTGVN đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong toàn hệ thống nghiêm túc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tổ chức quán triệt và triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Đảng ủy Khối.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy BHTGVN đã quan tâm, chú trọng lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ.

Trong năm 2021, Đảng ủy BHTGVN đã triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác tổ chức xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ, thực hiện đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch, kiện toàn cấp ủy, cho ý kiến đối với nhân sự được điều động, bổ nhiệm, thực hiện công tác tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên cũng như báo cáo kết quả thực hiện.

Đảng ủy BHTGVN đã thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, thực hiện đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra. Kết quả kiểm tra cho thấy các tổ chức Đảng, đảng viên đã thực hiện tốt nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát đã giúp cho cấp ủy các cấp trong Đảng bộ BHTGVN đánh giá đúng những ưu điểm, những mặt còn tồn tại, hạn chế của tổ chức Đảng, đảng viên để kịp thời rút kinh nghiệm, đề ra các biện pháp khắc phục và phương hướng cho thời gian tiếp theo.

Về công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, Đảng ủy BHTGVN đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác dân vận; tích cực phổ biến các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước, của địa phương.

Công tác phòng chống tham nhũng và tội phạm được BHTGVN coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là các chú trọng áp dụng những giải pháp phòng ngừa. Đảng ủy BHTGVN đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đầy đủ các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng. Phát huy các giải pháp thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tham nhũng; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan báo chí, tuyên truyền trong phòng ngừa tham nhũng.

 

Đảng ủy BHTGVN đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống triển khai hiệu quả nhiệm vụ chính trị năm 2021. Nguồn vốn của BHTGVN được bảo toàn và phát triển có hiệu quả. Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản của BHTGVN đạt hơn 82 nghìn tỷ đồng, trong đó Quỹ dự phòng nghiệp vụ đạt gần 76 nghìn tỷ đồng. Thực hiện các kế hoạch kinh doanh năm 2021 đạt và vượt so với chỉ tiêu được NHNN giao. Bên cạnh đó, BHTGVN tích cực nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế chính sách, đặc biệt là việc sửa đổi, bổ sung Luật BHTG; Đề án hạn mức trả tiền bảo hiểm; Chiến lược phát triển BHTG…

Năm 2021, BHTGVN đã bảo vệ thành công nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Bộ và đề xuất với Viện Chiến lược NHNN về 2 nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Bộ năm 2022. Công tác cấp và thu hồi Chứng nhận tham gia BHTG đảm bảo đúng quy định của pháp luật, cấp lại 1.283 Chứng nhận và 12.182 bản sao Chứng nhận tham gia BHTG theo hạn mức trả tiền BHTG mới. Công tác giám sát, kiểm tra được thực hiện hiệu quả trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Đến cuối năm 2021, BHTGVN đã hoàn thành thực hiện kiểm tra đối với 288 tổ chức tham gia BHTG, giám sát thường xuyên, chặt chẽ đối với 100% các tổ chức tham gia BHTG. BHTGVN cũng đã cử cán bộ tham gia kiểm soát đặc biệt, tham gia ý kiến đối với phương án cơ cấu lại một số tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

Nhằm tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHTG, BHTGVN đã chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông đại chúng đưa thông tin tới đông đảo đối tượng công chúng, vận hành hiệu quả website BHTGVN và phát hành Bản tin BHTG; tuyên truyền trên hệ thống Bưu điện Việt Nam cũng như tham gia các chương trình truyền thông của toàn ngành.

Trong năm 2021, BHTGVN cũng đã tích cực tham dự và triển khai đăng ký 24 hội nghị, hội thảo, khóa đào tạo do Hiệp hội BHTG Quốc tế, Ủy ban khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và các tổ chức quốc tế tổ chức. BHTGVN đã tham gia tổ chức thành công 05 tọa đàm trực tuyến, các cuộc làm việc song phương với các tổ chức BHTG Quốc tế…

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, BHTGVN đã quán triệt tới cán bộ nhân viên, người lao động trong đơn vị thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho sức khỏe người lao động cũng như hiệu quả hoạt động của tổ chức, chủ động đưa ra các phương án thích ứng với điều kiện dịch bệnh, phù hợp với quy định. Bên cạnh đó, BHTGVN còn tích cực tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh, đóng góp vào Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19 của Chính phủ cũng như công tác phòng chống dịch tại các địa phương.

Tại hội nghị, thay mặt Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy BHTGVN, đồng chí Nguyễn Thùy Linh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy – Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ BHTGVN đã báo cáo với toàn thể đại biểu về công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 và định hướng năm 2022. Báo cáo nêu rõ, công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên của cấp ủy đã được triển khai nghiêm túc, cẩn trọng. Trong năm 2021, Đảng bộ BHTGVN không có tổ chức Đảng nào vi phạm phải xem xét, xử lý và thi hành kỷ luật Đảng.

Hội nghị cũng được nghe các báo cáo tham luận của đồng chí Phạm Thị Bích Vân - Bí thư Chi bộ Nguồn vốn và đầu tư về Giải pháp nâng cao vai trò cấp ủy chi bộ trong công tác lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; báo cáo tham luận của đồng chí Trần Quốc Thành - Bí thư Đảng bộ Chi nhánh BHTGVN tại TP. Hà Nội về Thực hiện trách nhiệm nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ đảng viên Đảng bộ Chi nhánh tại TP. Hà Nội và báo cáo tham luận đồng chí Lương Trần Chung - Bí thư Đảng bộ Chi nhánh BHTGVN khu vực Đông Bắc Bộ về Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Chi nhánh BHTGVN khu vực Đông Bắc Bộ.

Trong năm 2022, Đảng ủy, Ban lãnh đạo BHTGVN đã xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trên các mặt công tác chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, công tác phòng chống tham nhũng bám sát theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối, NHNN. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong toàn hệ thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo triển khai đầy đủ, đồng bộ các nhiệm vụ chính trị đã đề ra theo kế hoạch hoạt động năm 2022.

Phát biểu kết luận, bế mạc hội nghị, đồng chí Phạm Bảo Lâm – Bí thư Đảng ủy  – Chủ tịch HĐQT BHTGVN đánh giá: Hội nghị đã diễn ra trong không khí cởi mở, dân chủ. Các đại biểu đã tích cực thảo luận với những đóng góp mang tính xây dựng, có giá trị thực tiễn cao. Đảng ủy BHTGVN sẽ ghi nhận những ý kiến này nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng tại BHTGVN. Đồng chí Bí thư Đảng ủy BHTGVN nhấn mạnh, năm 2021, vượt qua nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là những ảnh hưởng sâu rộng của dịch bệnh COVID-19, toàn Đảng bộ BHTGVN đã đoàn kết, chung sức, chung lòng, chủ động, sáng tạo, vận dụng nội lực hoàn thành mục tiêu kép. Trong thời gian tới, Đảng bộ BHTGVN sẽ tiếp tục khắc phục khó khăn hạn chế, phát huy thành quả đã đạt được để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, cũng như triển khai các Nghị quyết, chủ trương, phương hướng của Đảng, phấn đấu để các tổ chức Đảng đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022.

Trong khuôn khổ hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ mở rộng, đồng chí Chử Thành Giáp - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ BHTGVN đã công bố các quyết định khen thưởng đối với tổ chức Đảng và đảng viên thuộc BHTGVN.

Lãnh đạo BHTGVN trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân thuộc BHTGVN

Đồng chí Hà Hồng Sơn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy BHTGVN được trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Dân vận theo Quyết định của Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Thùy Linh - Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Trưởng ban Kiểm toán nội bộ BHTGVN được trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng theo Quyết định của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đồng chí Ngô Quang Lương -  Ủy viên BTV Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn BHTGVN và đồng chí Đỗ Quốc Tình – Kiểm soát viên BHTGVN phụ trách chung được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Tại hội nghị, Đảng ủy BHTGVN đã khen thưởng 03 đồng chí thuộc Đảng bộ BHTGVN đạt danh hiệu 5 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (2017-2021); khen thưởng 05 tập thể và 43 đảng viên có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Phòng Thông tin tuyên truyền