Chế Độ:  

Chi nhánh BHTGVN tại TP. Hồ Chí Minh hoàn thành 100% kế hoạch công tác kiểm tra năm 2021

16:58-04/01/2022

Năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại TP. HCM, đến nay tuy cơ bản đã được kiểm soát nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp. Chi nhánh BHTGVN tại TP. Hồ Chí Minh (Chi nhánh) đã theo dõi sát diễn biến, chủ động xây dựng và triển khai nhiều biện pháp hữu hiệu phòng, chống dịch, nỗ lực vượt qua khó khăn hoàn thành mục tiêu kép, vừa phòng dịch, đảm bảo an toàn sức khỏe của cán bộ, vừa hoàn thành kế hoạch được giao.

Theo đó, năm 2021, Chi nhánh đã hoàn thành công tác kiểm tra trực tiếp đối với 36 đơn vị, bao gồm: 14 ngân hàng và 22 quỹ tín dụng nhân dân, đạt 100% kế hoạch được giao, trong đó theo kế hoạch kiểm tra định kỳ là 32 đơn vị và kiểm tra theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN là 04 đơn vị (01 đơn vị kiểm tra theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN trùng với kế hoạch kiểm tra năm 2021).

Kết quả kiểm tra cho thấy, nhìn chung các tổ chức tham gia BHTG được kiểm tra đã chấp hành tốt các quy định của BHTG trong việc chấp hành thông tin báo cáo; quản lý, niêm yết bản sao Chứng nhận tham gia BHTG; xây dựng các văn bản nội bộ liên quan đến quy trình nhận tiền gửi; bổ sung hồ sơ pháp lý; hạch toán, quản lý tiền gửi được bảo hiểm và hồ sơ, tài liệu, sổ sách chứng từ liên quan đến tiền gửi được bảo hiểm; 18 đơn vị tính nộp phí đúng thời hạn quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại chưa được khắc phục triệt để, như trong việc tính phí BHTG, có 14 đơn vị đã khấu trừ phí thừa; 04 đơn vị phải nộp bổ sung số phí thiếu.

Về việc niêm yết Chứng nhận tham gia BHTG, 35/36 đơn vị được kiểm tra thực hiện tốt việc quản lý và niêm yết Chứng nhận tham gia BHTG theo quy định, đạt yêu cầu chuyển tải thông tin đến khách hàng và người gửi tiền, vị trí niêm yết dễ quan sát, có thể nhìn rõ và đọc được nội dung theo các quy định hướng dẫn của BHTGVN; 01 đơn vị niêm yết chưa đúng quy định.

Kết thúc đợt kiểm tra, Chi nhánh BHTGVN tại TP.HCM  đã ban hành kết luận kiểm tra đối với từng đối tượng kiểm tra, yêu cầu các đơn vị chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại trong việc thực hiện quy định pháp luật về BHTG, cụ thể:

Yêu cầu các tổ chức tham gia BHTG lập mẫu biểu sao kê tiền gửi bằng đồng Việt Nam (mẫu 03/BHTG) đảm bảo đầy đủ về nội dung, chính xác về số liệu thông tin báo cáo theo yêu cầu của BHTGVN; hạch toán đúng quy định, hướng dẫn của NHNN, quản lý tiền gửi được bảo hiểm và hồ sơ, tài liệu, sổ sách, chứng từ liên quan đến tiền gửi được bảo hiểm đúng quy định. Việc xây dựng và ban hành văn bản nội bộ liên quan đến quy trình nhận tiền gửi được thực hiện đầy đủ, phù hợp với quy định của NHNN.

Xác định đúng tiền gửi được bảo hiểm, tính và nộp phí chính xác theo quy định. Đối với số phí BHTG nộp thừa/thiếu theo quy chế về phí BHTG của BHTGVN, Chi nhánh kiến nghị tổ chức tham gia BHTG rà soát, chấn chỉnh công tác tính và nộp phí tại đơn vị theo đúng quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của BHTGVN để tính đúng, tính đủ phí BHTG.

Yêu cầu các tổ chức tham gia BHTG quản lý và niêm yết bản sao Chứng nhận tham gia BHTG theo quy định, thực hiện thủ tục đề nghị cấp lại bản sao Chứng nhận tham gia BHTG ngay khi bị mất, rách nát, hư hỏng; thông báo đầy đủ, kịp thời khi phát sinh thay đổi thông tin điểm giao dịch nhận tiền gửi theo quy định.

Đề nghị NHNN tăng cường kiểm soát trong công tác lấy số liệu, tính toán tỷ lệ bảo đảm an toàn; khắc phục kịp thời một số tồn tại trong công tác huy động tiền gửi tiết kiệm; quản lý và sử dụng ấn chỉ quan trọng để đảm bảo thực hiện đúng quy định. Đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, sự an toàn trong hoạt động của QTDND.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng trên địa bàn, trong năm 2022, Chi nhánh sẽ triển khai kiểm tra việc chấp hành quy định BHTG tại 38 tổ chức tham gia BHTG, bao gồm 18 NHTM và 18 QTDND, phối hợp kiểm tra diện rộng 02 ngân hàng (Sài Gòn Thương Tín, Hàng Hải Việt Nam).

Đề nghị BHTGVN nghiên cứu, bổ sung chức năng để thực hiện nhập hồ sơ kiểm tra đối với các đơn vị có thực hiện tính phí theo ngày trên chương trình CDIS-phân hệ RM đối với các đơn vị kiểm soát đặc biệt hoặc kiểm tra theo chỉ đạo của NHNN.

Bích Liên – Chi nhánh BHTGVN tại HCM

Nguồn số liệu:

Báo cáo số 567/BC-HCM ngày 28/12/2021 báo cáo kết quả kiểm tra năm 2021.