Đến hết tháng 5, tín dụng tăng 5,74%

09:34-14/06/2019

Theo công bố của Vụ Tín dụng các ngành kinh tế - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), đến 31/5/2019,  tín dụng tăng 5,74%. Tín dụng đối với hầu hết các lĩnh vực ưu tiên đều tăng khá.

Tín dụng đối với lĩnh vực xuất khẩu tăng 13%; Tín dụng đối với doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng 14,33%. Tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 5,04%; Tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tăng 5%; Tín dụng đối với lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ tăng 4,11%.  Các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, TTCP như cho vay hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp, cho vay khuyến khích nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, nhà ở xã hội...cũng được các TCTD tiếp tục triển khai quyết liệt. Tín dụng đối với lĩnh vực rủi ro được kiểm soát chặt chẽ, phù hợp với định hướng của NHNN.

Trong những tháng đầu năm, các TCTD đã tích cực thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Để kịp thời hỗ trợ tiêu thụ lúa Vụ Đông Xuân năm 2019, thực hiện chỉ đạo của NHNN tại Hội nghị ngành ngân hàng cho vay đẩy mạnh tiêu thụ lúa gạo vùng ĐBSCL, các NHTM nhà nước tiên phong hạ lãi suất cho vay ngắn hạn xuống còn 6%/năm để hỗ trợ các doanh nghiệp thu mua lúa gạo. Đến nay, các TCTD tại khu vực ĐBSCL đã giải ngân khoảng 10.719 tỷ đồng cho các tổ chức, cá nhân để thu mua trên 1,7 triệu tấn lúa gạo vụ Đông Xuân 2019, góp phần hạn chế đà giảm giá lúa gạo cho bà con nông dân. 

NHNN cũng kịp thời có giải pháp tháo gỡ cho người chăn nuôi lợn bị thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi bùng phát. Từ tháng 02/2019, NHNN đã yêu cầu các TCTD, NHNN chi nhánh các tỉnh đang có dịch nắm sát tình hình cho vay đối với ngành chăn nuôi lợn trên địa bàn và dư nợ bị thiệt hại để kịp thời thực hiện giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người dân như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, tham mưu cho UBND các tỉnh, thành phố các biện pháp xử lý nợ vay theo quy định tại Nghị định 55, 116 của Chính phủ. Đến nay, các TCTD đã hỗ trợ người chăn nuôi lợn bị thiệt hại tại các tỉnh/thành phố đang có dịch số tiền 357 tỷ đồng (thông qua các biện pháp: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ 68 tỷ đồng, Miễn, giảm lãi vay 13 tỷ đồng; Cho vay mới: 275 tỷ đồng).

Trước khó khăn của người dân do hiện tượng cây tiêu chết hàng loạt tại các tỉnh Tây Nguyên, NHNN đã chủ động làm với UBND tỉnh Gia Lai (tỉnh có thiệt hại lớn nhất) để bàn về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người trồng tiêu. Ngoài kết quả các TCTD đã hỗ trợ cho trên 6.450 khách hàng với số tiền gần 1.900 tỷ đồng thông qua các biện pháp cơ cấu lại nợ, điều chỉnh giảm lãi suất, cho vay mới khôi phục sản xuất, chuyển đổi cây trồng, NHNN đã đề nghị UBND tỉnh Gia Lai xem xét công bố thiên tai trên diện rộng, đồng thời tổng hợp thiệt hại về vốn vay của người dân, gửi NHNN, Bộ Tài chính để báo cáo TTCP xem xét quyết định khoanh nợ cho các hộ dân theo đúng trình tự quy định tại Nghị định 55, 116 của Chính phủ.

Bên cạnh đẩy mạnh cho vay tín dụng thương mại, NHCSXH tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách theo kế hoạch tăng trưởng tín dụng được giao từ đầu năm là 8%. Dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách tại NHCSXH đạt 195.581 tỷ đồng với gần 6,7 triệu hộ còn dư nợ.

Ngày 22/2/2019, Thống đốc NHNN ký ban hành Quyết định số 12/QĐ-HĐQT nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa đối với hộ nghèo. Theo đó, kể từ ngày 01/3/2019, NHCSXH nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ vay, kéo dài thời hạn cho vay từ 60 tháng lên tối đa 120 tháng. Các chương trình cho vay có quy định áp dụng mức cho vay đối đa như hộ nghèo như cho vay hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, khu vực DTTS cũng được áp dụng nâng mức cho vay này. Từ khi áp dụng mức vay mới (1/3/2019), doanh số cho vay hộ nghèo đến cuối tháng 5/2019 đạt 4.016 tỷ đồng, doanh số cho vay hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ DTTS đạt 10.937 tỷ đồng.

Đặc biệt, đầu năm 2019, để mở rộng các hình thức cho vay phục vụ SXKD và tiêu dùng góp phần hạn chế tín dụng đen, NHNN đã chủ động triển khai nhiều giải pháp. NHNN thực hiện khảo sát tại một số địa phương để nắm bắt nhu cầu vốntiêu dùng chính đáng của người dân, tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất và tiêu dùng nhằm hạn chế tín dụng đen tại Gia Lai. NHNN đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố, các tổ chức chính trị, xã hội để phối hợp triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng, góp phần hạn chế tín dụng đen, tổ chức trao đổi với các tổ chức chính trị xã hội nhằm tăng cường phối hợp triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng nhằm hạn chế tín dụng đen. Ngày 31/5/2019, NHNN đã ban hành Quyết định số 1178/QĐ-NHNN về kế hoạch hành động của ngành ngân hàng triển khai Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm hạn chế tín dụng đen. NHNN cũng đã chỉ đạo Ngân hàng NN&PTNT đẩy mạnh triển khai hơn nữa chương trình tín dụng tiêu dùng 5.000 tỷ đồng. Theo đó, món vay tiêu dùng tối đa 30 triệu đồng không có tài sản bảo đảm sẽ được xét duyệt, giải ngân trong ngày.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, NHNN sẽ tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp điều hành tín dụng trọng tâm gồm

Điều hành tín dụng nhằm kiểm soát quy mô tín dụng phù hợp với chỉ tiêu định hướng đi đôi với nâng cao chất lượng, mở rộng tín dụng tập trung vào lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực sản xuất kinh doanh, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế theo mục tiêu Chính phủ đề ra. Kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Tiếp tục chỉ đạo các TCTD triển khai các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, TTCP. Kịp thời phối hợp các Bộ, ngành liên quan xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Quyết liệt triển khai Kế hoạch hành động số 1178/QĐ-NHNN ngày 31/5/2019 của ngành ngân hàng triển khai Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh tín dụng phục vụ sản xuất và tiêu dùng của người dân, góp phần cùng các Bộ, ngành, địa phương liên quan đấu tranh đẩy lùi tín dụng đen.

Tiếp tục tăng cường phối hợp với các địa phương đẩy mạnh chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận vốn của người dân, doanh nghiệp; chỉ đạo các TCTD bám sát tình hình sản xuất kinh doanh của khách hàng, kịp thời thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn, ổn định và khôi phục sản xuất.

Tiếp tục chỉ đạo NHCSXH thực hiện các chương trình tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho người dân./.

An Cựu