Chi nhánh BHTGVN khu vực Đông Bắc Bộ: Tuyên truyền chính sách BHTG tại Đại hội đại biểu thành viên 6 QTDND

09:56-08/05/2019

Trong quý I/2019, Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) khu vực Đông Bắc Bộ đã phối hợp với 6 quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) các tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Thái Bình, Nam Định và Hải Phòng tổ chức truyên truyền chính sách BHTG tại các Đại hội đại biểu thành viên QTDND, với hơn 1.080 đại biểu, hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tham dự các sự kiện có đại diện NHNN các tỉnh, thành phố thuộc địa bàn quản lý của chi nhánh; Ngân hàng hợp tác và Liên minh các hợp tác xã trên địa bàn; đại diện lãnh đạo chính quyền, Đảng uỷ, HĐND và các ban, ngành của xã; lãnh đạo, cán bộ và một số thành viên chủ chốt (người gửi tiền) đại diện cho hàng nghìn thành viên tại các QTDND.

Tại Đại hội, các đại biểu đã được phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về BHTG, sự cần thiết phải có BHTG và hạn mức chi trả tiền gửi tại các thời điểm thông qua các tiểu phẩm truyền thông, phóng sự tuyên truyền

Chi nhánh BHTGVN khu vực Đông Bắc Bộ cũng đã phát tài liệu, vật phẩm tuyên truyền và cung cấp những nội dung cơ bản của chính sách BHTG, quyền lợi của người gửi tiền được BHTGVN bảo vệ; đồng thời trực tiếp giải đáp những thắc mắc của đại biểu tham gia chương trình.

Phòng Tổng hợp - Chi nhánh khu vực Đông Bắc Bộ