Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021: Giữ vững tôn chỉ bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của tổ chức tham gia BHTG

10:45-13/07/2021

Sáng 12/7/2021, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 thông qua hình thức trực tuyến để đảm bảo các quy định phòng chống dịch Covid-19.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Mạnh Tiến – Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng I (Cục I) thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Về phía BHTGVN có ông Phạm Bảo Lâm - Chủ tịch HĐQT và các thành viên chuyên trách HĐQT; ông Đào Quốc Tính - Tổng Giám đốc cùng các thành viên Ban Điều hành; các Kiểm soát viên; đại diện lãnh đạo các Phòng, ban tại Trụ sở chính và Chi nhánh BHTGVN tại TP. Hà Nội; Chi nhánh các khu vực tham gia dưới hình thức trực tuyến.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Phạm Bảo Lâm – Chủ tịch HĐQT nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm 2021, toàn hệ thống BHTGVN đã đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ ngành ngân hàng.

Ông Phạm Bảo Lâm cho biết, BHTGVN đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc NHNN hoàn thiện trình phê duyệt Chiến lược phát triển BHTGVN đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030; Đề án Hạn mức trả tiền bảo hiểm. BHTGVN cũng đã phối hợp đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật BHTG và các quy định có liên quan giúp BHTGVN tham gia sâu hơn và hiệu quả hơn vào quá trình cơ cấu lại tổ chức tín dụng (TCTD) theo nhiệm vụ được giao tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD. Phối hợp xây dựng Quy chế làm việc, trao đổi thông tin giữa NHNN Chi nhánh các tỉnh, thành phố và Chi nhánh BHTGVN theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN.

Thay mặt Ban điều hành, ông Vũ Văn Long – Phó Tổng Giám đốc BHTGVN đã báo cáo với hội nghị về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm. Theo đó, thực hiện các quy định của pháp luật về cấp và thu hồi Chứng nhận tham gia BHTG, trong 6 tháng đầu năm 2021, BHTGVN đã hoàn thành cấp mới 01 Chứng nhận tham gia BHTG và cấp 217 bản sao, cấp lại 09 Chứng nhận tham gia BHTG theo đề nghị của các tổ chức tham gia BHTG.

Tính đến ngày 30/6/2021, có 1.283 tổ chức tham gia BHTG, tăng 01 tổ chức so với thời điểm cuối năm 2020, gồm: 97 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 1.181 quỹ tín dụng nhân dân (QTDND), 01 ngân hàng hợp tác xã và 04 tổ chức tài chính vi mô (TCTCVM).

Tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch kiểm tra của BHTGVN. 6 tháng đầu năm, BHTGVN đã hoàn thành kiểm tra đối với 172/349 tổ chức tham gia BHTG, đạt 49,3% so với kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021; thực hiện kiểm tra 03/35 QTDND theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN năm 2021.

6 tháng đầu năm 2021, các tổ chức tham gia BHTG đã chấp hành tốt quy định về tính và nộp phí BHTG theo quy định của pháp luật và Quy chế, Hướng dẫn của BHTGVN về phí BHTG. Tổng số phí BHTG thu được trong 6 tháng đầu năm 2021 vượt 2,58% so với kế hoạch 6 tháng và đạt 50,3% so với kế hoạch năm 2021 được NHNN phê duyệt. Thực hiện miễn nộp phí BHTG theo quy định cho 34 tổ chức tham gia BHTG được kiểm soát đặc biệt với số tiền 105 tỷ đồng, gồm: 04 NHTM và 30 QTDND.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, BHTGVN không phát sinh nghĩa vụ chi trả tiền bảo hiểm đối với người gửi tiền tại các tổ chức tham gia BHTG.

BHTGVN đã chủ động xây dựng các phương án, nỗ lực thực hiện đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi một cách linh hoạt giữa hai thị trường sơ cấp và thứ cấp. Theo đó, tính đến ngày 30/6/2021, tổng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của BHTGVN đã được đầu tư (theo giá mua và chi phí) là 74.068,9 tỷ đồng, tăng 9,43% so với thời điểm ngày 31/12/2020. Trong đó, tổng số tiền đầu tư thực tế trong 6 tháng đầu năm 2021 là 11.483,8 tỷ đồng, đạt 60,44% so với số tiền dự kiến đầu tư trong năm 2021 được NHNN phê duyệt; doanh thu (dự thu lãi) từ hoạt động đầu tư vốn năm 2021 đối với những khoản đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2021 là 302,6 tỷ đồng, đạt 79,76% doanh thu dự kiến phát sinh trong năm 2021 theo kế hoạch.

Đối với hoạt động hợp tác quốc tế, trong 6 tháng đầu năm 2021, BHTGVN đã triển khai đăng ký và tham dự 09 hội thảo quốc tế và khóa đào tạo trực tuyến; tổ chức thành công 05 tọa đàm và họp song phương trực tuyến với các tổ chức BHTG quốc tế, gồm: BHTG Nhật Bản, Lào và Philippines. Tham gia các hoạt động nghiên cứu chung của IADI, APRC và thực hiện 08 cuộc khảo sát của các tổ chức BHTG quốc tế, nhằm duy trì, tăng cường giao lưu, phát huy mối quan hệ giao lưu tốt đẹp, thể hiện vai trò, trách nhiệm của BHTGVN với các tổ chức BHTG khác về những vấn đề liên quan.

Nhìn chung, về tổng thể các mặt hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2021 của BHTGVN đã được triển khai đồng bộ và đạt được kết quả tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp có khả năng ảnh hưởng đến kế hoạch hoạt động chung của BHTGVN trong thời gian tới.

Trong các tháng còn lại của năm 2021, BHTGVN xác định các nhiệm vụ trọng tâm, đó là:

Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tốt việc sửa đổi, bổ sung Luật BHTG khi có yêu cầu; Xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ngay sau khi được phê duyệt; Chủ động phối hợp, thực hiện kịp thời các nhiệm vụ để triển khai Đề án hạn mức trả tiền BHTG khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;...

Về các hoạt động nghiệp vụ, thực hiện cấp và thu hồi Chứng nhận tham gia BHTG theo đề nghị của các tổ chức tham gia BHTG đảm bảo đúng quy định của pháp luật; Theo dõi sát diễn biến tình hình hoạt động của các tổ chức tham gia BHTG trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 để thực hiện phân tích, giám sát và đề xuất, kiến nghị với NHNN về những vấn đề phát sinh mới có thể gây mất an toàn hệ thống TCTD; Xây dựng đa dạng các phương án triển khai công tác kiểm tra, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch kiểm tra; Thực hiện tính và thu phí BHTG theo đúng quy định, hoàn thành mục tiêu thu phí BHTG theo Kế hoạch được NHNN giao; Tăng cường nghiên cứu, đề xuất thực hiện các phương án đầu tư nguồn vốn an toàn, hiệu quả, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh NHNN giao năm 2021; Đẩy mạnh, đa dạng các hình thức tuyên truyền trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đảm bảo hiệu quả, hoàn thành kế hoạch hoạt truyền thông năm 2021 của BHTGVN…

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đào Quốc Tính – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc BHTGVN yêu cầu toàn hệ thống BHTGVN tích cực thực hiện nhiệm vụ theo các chỉ tiêu được giao cũng như các chỉ đạo của NHNN. Trong đó, Tổng giám đốc nhấn mạnh, cần chuẩn bị sẵn sàng để triển khai hạn mức trả tiền bảo hiểm mới, Chiến lược phát triển của BHTGVN sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Thực hiện tổng kết việc thi hành Luật BHTG và đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung; Hoàn thiện Dự thảo Đề án phí BHTG phân biệt, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Phối hợp NHNN thực hiện giải trình ý kiến của các Bộ, ngành để Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt nội dung tăng vốn điều lệ của BHTGVN.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã được nghe tham luận về một số nội dung nghiên cứu mới về sửa đổi, bổ sung Luật BHTG để BHTGVN tham gia có hiệu quả vào quá trình cơ cấu lại các TCTD yếu kém; Các trụ cột chính của Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chi  nhánh BHTGVN khu vực Đông Bắc bộ tăng cường công tác phối hợp triển khai chính sách BHTG với các chi nhánh NHNN trên địa bàn…

Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Phạm Bảo Lâm – Chủ tịch HĐQT BHTGVN đề nghị tập thể Ban lãnh đạo, cán bộ và người lao động BHTGVN tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, đoàn kết, chủ động sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, giữ vững tôn chỉ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của các tổ chức tham gia BHTG và sự phát triển an toàn, lành mạnh hoạt động ngân hàng. 

Phòng TTTT